İade edilen akademisyen eski kurumuna dönebilir mi?

OHAL Komisyonu tarafından görevine iade edilecek öğretim elemanları, ihraç edildiği üniversiteye dönemeyecek !

Bilindiği üzere, '694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname', 25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu KHK'da askeri, eğitim, istihbarat ve sağlık alanı başta olmak üzere birçok alanda önemli düzenlemeler yer alıyor. Bunlardan birisi de, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ihraç edilen öğretim elemanları hakkında yapıldı.

Buna göre, mezkur kanun hükmünde kararnamenin 198 inci maddesi ile 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına şu cümle eklenmiştir :'Yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin kamu görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bunların atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır.'

Kategori: Haberler