İki üniversitenin fakülte yapısında değişiklik yapıldı

2018/11483 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakülte Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında KararKarar Sayısı : 2018/11483Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü ve fakülte kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kuralu'nca 5/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11483 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARMADDE 1- (1) TED Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Lisansüstü Programlar Enstitüsü kurulmuştur.

MADDE 2- (1) TED Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmıştır.

MADDE 3- (1) Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmiştir.MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kategori: Haberler