İl içi Özür Grubu Atamaları için Çözüm Bulunmalı

İl içi özür grubuna binlerce öğretmen başvuru yapacak .Milli Eğitim Bakanlığında İnsan Kaynakları planlaması yapılmadığı ve yıllardır günü kurtarma ve tepkileri dindirme adına iş ve işlemler yapıldığı için sistem tıkanmak üzere...Bakanlık il içi ve il dışı özür grubu tayini yapmak üzere duyuruya çıktı.Milli Eğitim Bakanlığında 12 yıldır İnsan Kaynaklarının istihdamı ve norm kadro uygulamasında planlı bir şekilde çalışma yapılmadığı için sistem tıkandı.

İl içi özür grubuna binlerce öğretmen başvuru yapacak .Tayin başvurusu yapan öğretmenlerimizin büyük bir kısmının atamaları yapılamayacak .

Çünkü İstanbul ilinde bile öğretmen doluluk oranı % 90'a çıktı.

Ankara ilinde merkezde 1.000 tane norm kadro fazlası sınıf öğretmeni bekliyor.Ankara ilinde 1.000 tane sınıf öğretmeni beklerken , Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ücretli öğretmenlerle gün kurtarılıyor.

Şimdi size çarpıcı bir örnek verelim.

Ankara , Nallıhan ilçesinde görev yapan öğretmen sayısı 300, bu ilçeden özür grubu tayin isteyen öğretmen sayısı 100'e yaklaştı.İlçedeki öğretmenlerin neredeyse 1/3'ü dönem arasında özür grubu tayine başvuruyor ...

Ankara merkezde ise öğretmenler norm kadro fazlası olarak okullarda oturuyor.

Ankara ilinde özür grubu sorununu çözmek için öğretmenlerin evlerinin yakınındaki AVM merkezlerine norm kadro vermediğiniz sürece yada evlerine norm kadro vermediğiniz sürece bu sorunu nasıl çözeceksiniz.

Ülkemizin başkenti Ankara ilinin en şirin ilçelerinden olan Nallıhan'da bile kadrolu öğretmen tutamıyorsunuz.

İlçeye gelen öğretmen geldiği günün ertesinde il merkezine görevlendirme yaptırmak için torpil kapılarını aşındırmaya başlıyor.

Bu bölgemizde eğitim gören binlerce çocuğumuz ise kadrolu öğretmene hasret gidiyor.

Bu sorun sadece Ankara iliyle sınırlı değil elbette...

Balıkesir ilinde öğretmen doluluk oranı % 98 ...

İzmir, Aydın , Antalya , Samsun gibi illerimizde bile öğretmen doluluk oranı % 95 civarında...

Buna karşın Doğu Anadolu'da öğretmenin kalma süresi 1,5 - 2 yıl arasında...

Milli Eğitim Bakanlığının yıllardır İnsan Kaynakları konusunda sendikaları susturma , tepkileri dindirme ve günü kurtarma adına yapmış olduğu icraatlerin bedelini bundan sonra yerinde çakılı kalan öğretmenler ödeyecek ...

Her 10 yılda bir zorunlu hizmet affı çıkartan ve bu konuda sendikalara teslim olan Bakanlık ; bir tarafta hiç Doğu yüzü görmemiş öğretmen , diğer tarafta Doğu'da çakılı kalmış öğretmen kadroları oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı acil olarak sendikalarıda işin içine katarak 10 yıllık İnsan Kaynakları planlamasını yapmalıdır .

Öğretmenleri emekliliğe özendirecek bir çalışma , yada zorunlu hizmet bölgesinde çalışan öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapacak düzenlemeleri acil olarak hayata geçirmelidir.

ÖĞRETMENLER LEVAZIM BÖLÜĞÜ OLMAKTAN KURTARILMALIDIR... .

Hakim , Savcı , Asker , Polis ve daha birçok meslek sahibi olup öğretmenlerle evli olan diğer meslek sahibi çalışanların öğretmen eşleri hep diğer kurumlara bağlıdır.

Öğretmen eşler levazım bölüğü gibi tüm Bakanlıkların peşinden gider...

İlk kez DİNÇER döneminde bu konu hakkında çalışma yapılmak istendi. Diğer kamu kuruluşu personelinde öğretmene tabi olması gerektiği dillendirildi.

Yine DİNÇER döneminde yılda birkez öğretmen ataması ve özür grubu ataması masaya yatırıldı.

Ömer DİNÇER bu konuda kesinlikle haklıydı.

Devletin ve Bakanlığın birinci vazifesi öğrencilerin sağlıklı eğitim almasıdır.

Şöyleki ; İlkokul 1. sınıfta okuyan ve ELAT - İNORM harflerini almış 1. sınıf çocuğunu dönem arasında öğretmeninden ayırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu dönemde öğretmenini annesi , babası gibi gören öğrencinin harf gruplarının tamamını bile almadan siz özür grubu ataması yada görevlendirme ile okulundan alıyorsunuz.

Bu eğitim sistemi Dünya'nın hiçbir yerinde yoktur.

Sonuç olarak ; MEB'in acil olarak İnsan Kaynakları planlamasını masaya yatırması gerekiyor. Sorunların çözümü için geldiği günden bu tarafa çalışıp çabalayan ve özür grubu sorununu çözmeye çalışan Müsteşar Bey bile yukarıda ki tablo karşısında çaresiz kalacak ve özür grubu atamalarını yapamayacaktır.

Bu atamalar eğerki AVM'lere yada öğretmenlerin evlerine norm kadro verilirse ancak bu şekilde çözülür...