İnfaz ve koruma memurluğu öğrencisi alımında boy ve kilo şartı nedir?Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 26 Temmuzda, 1534 infaz ve koruma memurluğu öğrencisi almak için ilana çıkmıştı.BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?Başvurular ilan metninde yer alan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yapılacak. Buraya gidemeyen adaykar kendi bulunduğu yerlerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına da müracaat edebilecektir. Başvurular 06 Ağustos 2015 günü başlayıp, 14 Ağustos 2015 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELERa) EK-2 Başvuru formu,
b) Öğrenim belgesinin fotokopisi,
c) Merkezi sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,
d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

HER ADAY SADECE BİR ADALET KOMİSYONUNA BAŞVURABİLİR. BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPANIN, BAŞVURUARI GEÇERSİZ SAYILACAK

Sınav ilanında yer alan açıklama şu şekildedir:'Adaylar infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sözlü sınav ve mülakatı yapacak komisyonlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.

Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel alımına yönelik ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.'

BOY VE KİLO ŞARTIErkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak şartı aranmaktadır.

Ayrıca, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak gerekmektedir. (Örneğin; 170 cm. boyunda olan bir adayın en az 53 kg. ve en fazla 83 kg. olması gerekmektedir.)

Boy-kilo ölçüm tarihi: 27 - 28 Ağustos 2015...

Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınav ve mülakata katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazananların (EK-3) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAVA BEŞ KATI ADAY ALINACAK?

Adalet komisyonlarına, verilen sınav izni sayısının 5 katı infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayı (erkek ve bayanlar için ayrı ayrı belirlenecektir) çağrılacaktır. Örneğin İnebolu M tipi için 10 adet kadroluk sınav izni verilmiştir. Dolaysıyla sınava 50 aday alınacaktır.

KAZANAN ÖĞRENCİLER 5 AY EĞİTİM GÖRECEK

Sınavı kazanan öğrenciler 5 ay yatılı olarak eğitim görecek ve kendilerine bu süre zarfında 269,44 TL harçlık verilecektir. Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin infaz ve koruma memurluğuna atamaları yapılacaktır. Başarısız olan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir

Kategori: KPSS Memur Alımı