İşçiler aynı KPSS puanıyla tekrar tercih yapabilir mi?

Kamu kurumlarında işçi olarak çalışanların tercih durumuna yönelik soruları cevaplandırıyoruz.Kısa bilgiHemen hemen her kamu kurumunda işçi statüsünde personel bulunmaktadır. Bu kişilerin statüsü olan 'işçi' ifadesi 657 sayılı DMK'nın 4/D maddesinde zikredilse de bu işçiler 657 sayılı Kanuna tabi değildirler ve ayrıca memur da değildirler.

Kamu işçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabidirler. Görevlerine ilişkin çıkan uyuşmazlıklarda ise adli yargı organları görevli ve yetkilidir.Tercihlerde genel kural

>KPSS Yönetmeliğine göre, 'merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme İşlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklardır.'

Yani, merkezi alımda yerleşen bir aday aynı puanlar başka bir merkezi yerleştirmede tercih yapamaz. bunun haricindeki tüm durumlarda ise aynı KPSS puanı defalarca kullanılabilir.İşçi Yönetmeliğine bakarsak

Kamu işçisi alımlarında esas alınan 'Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre 'Kamu kurum ve kuruluşlarına sürekli işçi olarak girmiş olanların, deneme süresi sonunda da çalışmaya devam etmeleri halinde, aynı tarihli KPSS puanları ile bir başka kamu kurum ve kuruluşunun sürekli işçi talebine başvuruları kabul edilmez.'

Sonuç olarakKamuda işçi olarak çalışanlar;

- Kadrolu memur alımlarına başvurabilirler (merkezi veya kurumsal alım fark etmez) Örneğin, 2017 puanıyla işçi olarak bir kuruma yerleşen adaylar yine 2017 puanıyla hem merkezi hem de kurumsal memur alımlarında tercih yapabilirler.

- Sözleşmeli personel alımlarına başvurabilirler. Örneğin, 2017 puanıyla işçi olarak bir kuruma yerleşen adaylar yine 2017 puanıyla sözleşmeli personel alımlarında tercih yapabilirler.

-ANCAK; aynı KPSS puanıyla kamu işçisi alımlarına başvuruda bulunamaz. Örneğin, 2017 KPSS puanıyla bir kuruma işçi olarak yerleşen bir aday aynı puanla bir daha başka bir işçi alımına başvuramaz. Fakat, 2017 KPSS girerek yeni puanıyla başka kamu işçi alımlarına başvurabilir.

Başka kuruma yerleşenlerin geçiş durumu

Kamu işçisi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel veya memur olarak kendi kurumuna veya başka kuruma yerleşenler iş sözleşmelerini feshederek geçiş yapabilirler.