İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Giriş için Tıklayınız*** İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş için Buraya Tıklayınız*** İstanbul Kültür Üniversitesi Ana Sayfasına Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İletişim0(212) 498 4141
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34156 İstanbul
kultur@iku.edu.tr

*** İstanbul Kültür Üniversitesi 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı Akademik Takvimlerine Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

İstanbul Kültür Üniversitesi Hızlı ErişimHaberler
Yaz Öğretimi
CATS
SAP-ORION
Kayıt İşleri ve Başvurular
Katkı Payları (2014-2015)
Yeni Kayıt (Yeni Öğrenciler)
Kayıt Yenileme (Mevcut Öğrenciler)
Yaz Öğretimi (İKÜ Öğrencileri)
Yaz Öğretimi (Diğer Üniversite Öğrencileri)
Yatay Geçiş (İKÜ İçinde)
Yatay Geçiş (İKÜ Dışından İKÜ ye)
Dikey Geçiş
Başvuru Formları
Çift Anadal ve Yandal
Özelleştirilmiş ÇAP
Kütüphane
Yurtlar
Yeni Kayıt (Yeni Öğrenciler)
Ne Getirmeliyim?
Kayıt Yenileme (Mevcut Öğrenciler)
Yurt Ücretleri
Yurt Tanıtım Videosu
Burs Olanakları
Burslar ve İndirimler
Burs Yönergesi
Staj ve İş Olanakları
Öğrenci Asistanlık Olanakları
Uluslararası Değişim Programları
Spor Olanakları
Sportif Başarılarımız
Kültür-Sanat Etkinlikleri
Türk Halk Müziği
Pop Müzik Topluluğu
Türk Sanat Müziği
Tiyatro Topluluğu
İKÜ Çoksesli Korosu
Öğrenci Konseyi
Öğrenci Konseyi Üyeleri
Öğrenci Kulüpleri
Yönerge
Kulüp Listesi
Banka
Referans Bilgi ve Dokümanlar
Yönetmelik ve Yönergeler
Önemli Linkler
Hizmetler
Bilişim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Yiyecek-İçecek Hizmetleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetler
Ulaşım Hizmetleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılan işler

- Öğrenci kayıt işlemleri (ÖSS + EK YERLEŞME + ÖZEL YETENEK + DGS + Y.GEÇİŞ + YÖS + 17. Md.)
- Öğrenci sicil bilgilerinin işlenmesi
- Toplu askerlik tecil işlemleri (belge + askerlik şb. posta + fotokopilerin öğrenci dosyalarına yerleştirilmesi)
- Paso başvurularının ve ücretlerinin teslim alınması, İETT formatında düzenlenip kontrol edildikten sonra İETT’ye gönderilmesi
- İETT’den gelen pasoların kontrolleri, liste kontrolleri ve öğrencilere dağıtımı
- Paso başvuru işlemleri yılda 3 defa ayrı ayrı tarihlerde yapılmaktadır.
- Her dönem başında ders isteme formlarının kontrolleri ve dosyalanması
- Sorunlu ders istemenin bölümlere iadesi ve takibi
- Elden yapılan ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme öğrenci formlarının sisteme girilmesi ve kontrolleri
- Öğrenci belgesi, transkript ve diğer evrakların öğrenci isteğine göre güncel hazırlanıp teslimi
- İç ve dış yazışmaların kayda geçilmesi ve cevap verilmesi, geri dönüşlerin takibi ve uygulamaların sisteme geçişi
- Yatay geçiş başvurularının alınması, kontrollerinin yapılması, yatay geçiş komisyonuna gönderilmesi ve üniversite yönetim kurulundan geçtikten sonra öğrenci kayıt ve yazışma işlemlerinin yapılması
- Evrak dosyalama işlemleri
- Kayıt yenilemeyen öğrencilerin tespiti, her dönem sonu kayıt yenilemeleri için mektup yazılması,3 yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıtlarının silinmesi için yapılan yazışmalar ve kontroller
- Kayıt silme ve kayıt dondurma ile ilgili dilekçelerin alınıp muhasebe kontrollerinin yapılması ve ilgili Fak/MYO’lara gönderilip Üniversite Yönetim Kurulu’ndan geçtikten sonra belgelerinin hazırlanıp teslimi ve yazışmaları
- Sınav listelerinin kontrolleri (Final + Mazeret), nokta otomasyondan ilanı
- Sınav sonuçlarına itirazların derslerinin ve başarı notlarının kontrollerinin yapılıp, ilgili birimlere yazışmalarla gönderilip, geri dönüşlerde Fak/MYO Yönetim Kurulu kararlarının not değişikliklerinin sisteme girilmesi, tek tek onaylanması, öğrenci dosyalarına ve sınav klasörlerine fotokopilerin yerleştirilmesi
- İtiraz sonuçlarının öğrencilere mail ile duyurulması, çıktılarının öğrenci dosyalarına kaldırılması
- Kayıt donduran öğrencilerin ders istemelerinin iptali ve askerlik şubelerine öğrenci durum belgelerinin gönderilmesi, fotokopilerinin öğrenci dosyalarına kaldırılması
- Yaz okulu başvurularının alınması, derslerin, kredilerinin kontrol edilmesi
- Yaz okulunda kesinleşen derslerin nokta sistemine girişlerinin yapılması, öğretim görevlilerin isimleri ve ders kontenjan sayılarının verilmesi
- Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin (Lisans + Önlisans + Çap + Yandal) geçmişten bugüne kadar notlarının, eğitim planlarındaki derslerinin kontrol edilmesi, mezuniyet belgelerinin gözden geçirilmesi, Yönetim Kurulu’na bildirerek kararının çıkması sağlandıktan sonra staj ve dosya kontrollerinin tamamlanıp transkriptlerin hazırlanması, geçici mezuniyetin yazılması, kontrol edilerek onaya yollanması, öğrenciye mezuniyet belgelerinin, transkriptlerinin, lise diplomalarının teslimi, askerlik şubelerine öğrenci durum belgelerinin gönderilerek tecillerinin kaldırılması
- Azami süresi dolan öğrenci takibi
- Af ile gelen öğrencilerin başvurularının alınması ve uygulamaları
- Final dönem sonlarında notla sisteminde bilgilerin güncellenmesi
- Gün içinde gelen telefonların cevaplandırılarak bilgi verilmesi, gerekirse mail yoluyla gelen sorulara cevap verilmesi
- YÖK Denetim raporlarının hazırlanması (istenilen tarih aralığında öğrencilerin irdelenmesi), dosya ve raporlarının hazırlanması
- ÖSYM İstatistiği (istenilen tarih aralığında öğrenci istatistik bilgilerinin çeşitli ÖSYM formlarına aktarılması)
- Diploma tören çalışmaları
- Diploma dökümü (Öncelikle mezun öğrencilerin diploma defterleri sicil bilgileri, GNO’ları, kredileri, tüm bilgileri kontrol edilir. Diploma döküm aşamasından sonra imza aşamasından geçtikten sonra mühür ve soğuk damga işlemleri ve son kontroller de yapıldıktan, öğrenciye açılan diploma defterine imzaları alındıktan sonra törene çıkartılır.Tören sonrasında kalan diplomalar zimmet listeleri ile dekanlıklara teslim edilir.)
- Diploma eki dökümü (Bölüm sorumluları tarafından dersler güncellendikten sonra diploma ekleri dökümü, kontrolleri, imza ve mühür işlemleri yapılır.)
- Senato kararlarının nokta otomasyon programına yıllar bazında işlenmesi
(Eğitim planı değişiklikleri, yeni açılan dersler vb.)
- Arşiv düzenlenmesi, klasörlerin arşivlenmesi, arşive yerleştirilmesi
- Nokta otomasyon sisteminin muhasebe ile birlikte çalışmasının sağlanması
- Nokta otomasyon sisteminin daha faydalı olabilmesi için yapılan çalışma ve isteklerin takibi
- Gün içinde gelişen acil işlerin yapılması
- Kredi Yurtlar Kurumu ile yapılan istatistikler (yılda en az 3 kere)
- Başbakanlık İstatistikleri

Kategori: Haberler