İstihdam Türlerine Göre Kamu Personelinin Sayısı Bir Yılda Ne Kadar Değişti?Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli statülerde istihdam edilen personelin sayısı; ilk veya yeniden atama, statü değiştirme, emeklilik, istifa, ölüm gibi sebeplerle zaman içerisinde değişmektedir.İstihdam şekillerine göre, kamu personelinin Haziran 2014 ve Kasım 2015 tarihlerindeki sayılarının ne kadar olduğu ile bu tarihler arasında personel sayısının hangi istihdam türünde ne kadar değiştiğine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İstihdam şekillerine göre kamu personeli sayısının bir yıldaki değişimi:Not: MİT Müsteşarlığı, kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir.Özel Hükümlere Tabi Personel Sayısı; T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Merkez Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O. personelini göstermektedir.

Kategori: Memur Atamaları