Kamu personel rejimi reformu yapılacak

Kamu personel rejimi reformu yapılacak: YARIM asırdır yürürlükte bulunan Devlet Memurları rejimi yeniden düzenlenecek.Hükümet programında Temel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenen bu alanda zaman içinde dağınık bir yapı oluşmuş ve sistem çok karmaşık bir hale geldiği hususlarına yer verilmiştir.Diğer yandan Kamu yönetiminin daha dinamik ve etkin bir hale getirilmesi, verimliliğin, hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve etkililiğin artırılması amacıyla uluslararası örnekler de dikkate alınarak yeni bir personel rejimi oluşturulması öngörülmektedir

Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve değerlendirilebilmesine de imkan verileceği hususları bulunmaktadır.MEMURLARA İYİ HABER

Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak..
Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanununda gerekli değişiklikler yapılacak..