KDK'dan uzman yardımcılarına YÖKDİL kararı

Uzman yardımcılarının YÖKDİL puanlarını uzmanlığa geçiş sürecinde kullanamadığı için mağdur olduklarını' ifade eden dernekler, KDK'ye başvurdu. KDK, YDS ile YÖKDİL Sınavı'nın eş değerliğine ilişkin çalışmaların yürütülmesi konusunda aldığı kararı YÖK ve ÖSYM'ye gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) eş değerliğine ilişkin çalışma yürütülmesi konusunda aldığı tavsiye kararını YÖK ve ÖSYM'ye gönderdi.KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uzman dernekleri ve çok sayıda uzman yardımcısı, KDK'ye başvurarak YÖKDİL Sınavı'ndan 70 üzerinde puan aldıklarını ancak YDS ile YÖKDİL'in eş değerliği konusunda ÖSYM'nin herhangi bir karar almamasından dolayı, YÖKDİL'den aldıkları puanları uzmanlığa geçiş sürecinde kullanamadıklarını ve mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, başvurucuların, YÖKDİL Sınavı ile YDS'nin eş değer sayılması talebine yönelik ilgili idarelerce işlem tesis edilmemesinin hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturduğu ve söz konusu hakkaniyete aykırılığın düzenleyici işlemlerle giderilmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

KDK, mevcut durumda başvuranların, YÖKDİL Sınavı'ndan aldığı sonuca göre diğer şartlardan bağımsız olarak her seviyedeki akademik personel alımı için yeterli dil şartını sağlarken YDS'den gerekli puanı alamadığı için uzman kadrosuna atanmada dil seviyesi bakımından yeterli olarak değerlendirilmemesinin hakkaniyete aykırı bir görünüm arz ettiğini vurguladı.

KDK ayrıca, yürüttükleri kamu hizmetleri farklı olsa da bir kamu idaresinde dil yeterliğini sağlamada resmi olarak kabul edilen bir sınavın farklı bir kamu idaresinde geçerli sayılmamasının kamu personeli arasında eşitliği zedeleyeceğini belirtti. KDK söz konusu hakkaniyete aykırılığın giderilebilmesi için de YÖKDİL Sınavı'nın YDS'ye göre eş değerliğinin belirlenmesi ile YÖKDİL Sınavı'nın uzman yardımcısı olarak istihdam edilenlerin dil yeterliliğini belgelendirebileceği sınavlar arasında sayılması gerektiğini bildirdi.

İncelemeler sonucunda, başvurucuların talebini haklı bulan KDK, Devlet Memurları Kanunu'nun 'uzman istihdamı' başlıklı Ek-41'inci maddesi kapsamında uzman yardımcısı kadrosunda istihdam edilenlerin dil yeterliğini belgelendirecekleri sınavlar içerisine YÖKDİL Sınavı'nın da dahil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması konusunda Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı, YÖK ve ÖSYM'ye, iki sınavın eş değerliği konusunda gerekli düzenleyici işlemlerin yapılması ve çalışmaların yürütülmesi konusunda da YÖK ile ÖSYM'ye tavsiye kararı gönderdi.

Kategori: Haberler