KGM Merkezi KPSS Atamalarından Çıktı19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanunla, Karayolları Genel Müdürlüğü de, ÖSYM'nin merkezi memur yerleştirmesinden çıkarıldı.Yapılan yeni düzenlemeye göre Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik hizmetler sınıfında bulunan ünvanlara göre yapacağı yeni personel alımları KPSS ile puan üstünlüğüne göre yapılan merkezi tercih atamalarından çıkarılmıştır.

Karayolları teknik kadroda alınacak personelleri KPSS B grubu puan sırasına göre alım yapılacak boş kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından yapılaacak sözlü sınav ile atayacaktır.

Şunu belirtmemizde fayda olacaktır. Memur v.s diğer alımlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yine Merkezi Yerleştirme ile yapılacaktır. Yeni düzenlemede mühendis, mimar, matematikçi,tekniker gibi kadrolar için kurum kendisi ilana çıkıp yapacağı sözlü sınavla teknik kadro elemanlarını alacaktır.19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Personel Alım düzenlemesi şu şekildedir:

MADDE 109 - 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'(5) Genel Müdürlüğün Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarına Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasından Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Genel Müdürlük kadrolarına yapılacak atama ve nakil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.'Kategori: KPSS Memur Alımı