KHK ile yerleşen öğrencilere ilişkin açıklama

667 Sayılı KHK ile Yerleşen Öğrencilere İlişkin Açıklama

1- 667 KHK ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinde ÖSYM tara fından hazırlanan ve özel yetenek sınavı ile ilgili tabloda programların öğretim dili belirtilmediğinden, öğretim dili Türkçe programda kayıtlı olup ÖSYM tarafından öğretim dili %30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleştirilen öğrencilerin öğretim dili Türkçe olan programlarda özel öğrenci olabilmelerine, bu öğrencilerin diplomalarının yerleştikleri üniversitelerde yarı pasif açılacak Türkçe programlardan alabilmelerine ve bu durumdaki öğrenciler için açılması gereken programların ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine,

2- 667 KHK kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt yaptıran ve başka bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak eğitimine devam edecek öğrencilerin

a) Özel öğrenci olarak devam eden öğrencilerin öğrencilik belgesi ve diğer işlemlerinin özel öğrenci olarak eğitime devam ettiği yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenmesine,

b) Özel öğrenci olarak eğitimlerine devam öğrencilerin talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna dönebilmelerine, öğrencilerin özel öğrenci olarak devam ettikleri yükseköğretim kurumunda en az bir dönem ve üzeri eğitim alanların intibak işlemlerinin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumu tarafından tekrar yapılmasına,

c) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programındaki öğrencilerin Kamu Yönetimi programı ile karşılıklı olarak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programındaki öğrencilerin Uluslararası İlişkiler programı ile karşılıklı olarak özel öğrenci olarak eğitim alabileceklerine ve diplomalarının kayıtlı oldukları program adına göre düzenleneceğine

d) 667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerin tıp fakültelerinde beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencilere intörn eğitimleri döneminde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ücret ödemelerinin yerleştirildikleri üniversite tarafından, özel öğrenci statüsünde eğitim gören öğrencilerin için ise eğitim öğretim hizmetini veren üniversite tarafından yapılmasına ve bu öğrencilerin SGK pirimlerinin tamamının ücreti ödeyen üniversite bütçesinden karşılanmasına

karar verilmiştir.

Kategori: Haberler