KPSS 2018 Önlisans ve Ortaöğretim Sınav Konuları Nelerdir?

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim konuları sizler için listeledik. ÖSYM tarafından yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı yani kısa ismi ile KPSS sınavı için 60 Genel Kültür ve 60 Genel Yetenek olmak üzere toplam 120 soru karşınıza çıkacak. Bu 120 soru için ise 130 dakika yani 2 saat 10 dakika gibi bir süre sizlere verilecek.Genel Yetenek Testi içerisinde 30 Türkçe ve 30 Matematik-Geometri sorusu sorulacak.Genel Kültür Testi içerisinde 27 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Yurttaşlık-Vatandaşlık Bilgisi ve 9 Güncel Konular sorusu sorulacak.

KPSS Ortaöğretim Önlisans Başvuru Kayıt Bilgilerine Ulaşmak için Tıklayınız2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Ses Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Matematik KonularıTemel Kavramlar
Sayılar
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma
EBOB-EKOK
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar
Eşitsizlik
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı
Problemler
Kümeler
İşlem ve Modüler Aritmetik
Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
Tablo ve Grafikler
Sayısal Mantık

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Geometri Konuları

Doğruda ve Üçgende Açılar
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Üçgende Alan ve Benzerlik
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti
İlk Müslüman Türk Devletleri
Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
I. ve II. Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Atatürk İlke ve İnkılapları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Coğrafya Konuları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

2018 KPSS Önlisans-Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

Hukukun Temel Kavramları
Genel Esaslar
Temel Haklar
Yasama
Yürütme
Yargı
Anayasal Gelişmeler
İdare Hukuku
Uluslararası Örgütler
Güncel Bilgiler