KPSS Adayları için TMO Özelinde Örneklerle Kit Personel MaaşlarıTMO ve TEİAŞ, KPSS tercih kılavuzunda yer alan kadrolar hakkında brüt ücretlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.Ancak, kamuoyuna yapılan maaş bilgilendirme notunun bazı eksik unsurlar içermesi nedeniyle bazı açıklamalar yapma gereği duyulmuştur. Bu yazımızda yeni sisteme göre KİT personelinin ve diğer memurların maaşının nasıl hesaplandığını KPSS yerleştirmelerinde tercih yapacaklar için örneklerle açıklamaya çalışacağız.

TMO tarafından KPSS adaylarına yapılan açıklamada ' Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde faaliyetlerini sürdüren Kurumumuza KPSS ile yerleştirmeleri yapılacak personelin özlük ve ücretlerle ilgili hakları 399 sayılı KHK ile (madde: 26, 27, 28) düzenlenmiştir. Kurumumuza atanacak personelin brüt temel ücretleri aşağıdadır (01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasını kapsayan temel ücretlerdir.).

(01.01.2014 tarihi itibariyle) TMO tarafından verilen Temel Ücretler (Brüt):Ortaöğrenim mezunları: Teknisyen: 2.693,00 Önlisans Mezunları: Muhasebeci: 2.845,97 Sekreter : 2.680,29, Memur (Tartı): 2.601,06, Lisans mezunları Mühendis : 3.351,38 Kimyager: 3.045,81' ifadesine yer verilmiştir.Görüleceği üzere TMO tarafından kamuoyuna açıklanan husus brüt temel ücretlerdir. Ele geçen ücretle temel ücret oldukça farklı şeylerdir. Aşağıda temel ücretten net ücretin nasıl hesaplandığı ve aynı durumda olan memurların örneklerle maaşları açıklanmaya çalışılacaktır.

Örnek 1:

Unvan: Teknisyen, Temel ücret: 2.693 (Bekar) Öncelikle bu personelin emekli kesintileri ile gelir vergisi kesintilerinin hesaplanması gerekmektedir.Emekli Kesintisinin hesaplanması

Gösterge : 12/2 550 x 0,076998 =42,35 Taban aylık: 1000 x 1,20527 = 1.205,27

Özel hizmet tazminatı: % 61 9500 x 0,076998 = 731,481 x % 61 = 446,2Ek ödeme: % 47 731,481 x % 47 = 343,8

Teknisyen unvanlı kadroda bulunanların 5510 sayılı Kanuna tabi olup, Sigorta Kesintisi: Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları % 9 + GSS Primi Şahıs % 5 (Gösterge + Taban Aylık + Özel Hizmet Tazminatı) x % 14= 42,35 + 1.205,27 + 446,2 = 1.693,82 x % 14 = 237,13

Gelir vergisi kesintisi: (Temel ücret ) – (Sigorta Kesintisi toplamı) x % 15 = 2.693 – 237,13 = 2.455,87 x % 15 = 368,38

Damga vergisi : (2.693 + 343,8) x 0,00759 = 23,05

Net Ödenecek tutar: (3036,8 +80,33)–(237,13 + 368,38 + 23,05)= 2.488,57 TL.

KİT'ler dışında teknisyen olarak göreve başlayan bir personel ise 2.009 TL ücret alacaktır.

Bu ücretlere aile ve çocuk yardımları dahil edilmemiştir. Yine belirli bir süre (altı ay) çalıştıktan sonra başarı ücreti bir yıl çalıştıktan sonra da kıdem ücreti ödenmektedir.

Altı ay sonra temel ücretin en fazla %8 i oranında başarı ücreti de alınacak

399 sayılı KHK hükümleri gereğince sözleşmeli personele başarı ücreti de ödenmektedir. Başarı ücreti; sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara(90 ve daha yukarı) temel ücretlerinin % 8›i, (B) düzeyinde olanlara (76-89) % 4›ü, (C) düzeyinde olanlara (60-75) % 2›si oranında hesaplanacak tutarda başarı ücreti ödenmektedir. Yani sözleşmeli ücrete en fazla 2693 *% 8 = 215 TL tutarında brüt başarı ücreti ödenebilecektir.

Bu ücretlere eş ve çocuk yardımı olarak;

Eş için: Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan eşi için 2.134 x 0,076998 = 164,31 TL aile yardımı ödenecek, 72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için; 500 x 0,076998= 38,5 TL, ödeneğe müstehak diğer çocuklar için; 250 x 0,076998= 19,25 TL, çocuk yardımı ödenecektir.

11.05.2014 tarihli 'KİT personelinin maaşları kurumdan kuruma değişir mi?'memur ve işçi maaş artışları, Toplu Sözleşme, Bakanlar Kurulu Kararı başlıklı yazımızda başarı ve kıdem ücreti açıklanmıştır. Merak eden okuyucularımız bu yazımıza bakabilirler.

Örnek 2:

Unvan: Muhasebeci (Bekar), Temel Ücret: 2.845,97 Gösterge: 10/2 600 x 0,076998 = 46,2 Taban aylık: 1000 x 1,20527 = 1.205,27, Özel hizmet tazminatı: % 50 9500 x 0,076998 = 731,48 x % 50 =365,74 Ek ödeme: % 42 731,48 x % 42 = 307,22

Teknisyen unvanlı kadroda bulunanların 5510 sayılı Kanuna tabi olup, Sigorta Kesintisi: Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları % 9 + GSS Primi Şahıs % 5 (Gösterge + Taban Aylık + Özel Hizmet Tazminatı) x % 14= 46,2 + 1.205,27 + 365,74 = 1.617,21 x % 14 = 226,41

Gelir vergisi kesintisi: (Temel ücret) – (Sigorta Kesintisi toplamı) x % 15 = 2845,97 – 226,41 = 2.455,87 x % 15 = 392,93

Damga vergisi : (2.845,97 + 307,22) x 0,00759 = 23,9

Net Ödenecek tutar: (3153,19 +80,33)–(226,41 + 392,93 + 23,9)= 2.590,28 TL'dir

KİT'ler dışında muhasebeci olarak göreve başlayan bir personel ise 2.049 TL ücret alacaktır.

Görüleceği üzere temel ücretinin brütü 2693 olan bir teknisyenin eline geçen net ücret 2.488,57 TL, temel ücretinin brütü 2.845,97 olan bir muhasebecinin eline geçen net ücret 2.590,28 TL dir. Dolayısıyla temel ücretin brütünün verilmesi adaylar açısından yanıltıcı olacaktır. Adaylara bilgi amaçlı yapılan açıklama yerinde ve güzel bir uygulama olmakla birlikte yetersiz bilgiler içermektedir.

Yukarıda yer verilen temel ücret verileri ışığında yukarıda vermiş olduğumuz formüllere göre okuyucularımızın diğer unvanlar için de net ücretleri hesaplamaları mümkündür. Ümit ederiz ki KPSS tercihlerini yapacaklar açısından faydalı olmuştur. Bütün okuyucularımızın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum.