KPSS-B Grubu Nedir?

KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.KPSS-B GRUBU KADROLARA GİRİŞ KOŞULLARI NELERDİR?KPSS 3 puan türünde yeterli puanı almış olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirtilen genel şartları taşımak.
Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak.
Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞME HAKKI KAZANAN BİR ADAY, DAHA SONRA A GRUBU BİR KADROYA ATANMAK İSTERSE;B 657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, girme hakkı kazandığı A Grubu kadroya geçiş yapabilir.

Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda kişilere muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat vermezler. Yani muvafakat verilmesi zorunlu bir durum olmayıp, idarenin takdir hakkı içerisindedir. Ancak,muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir.

MÜHENDİSLER SINAVDA HANGİ OTURUMLARA KATILABİLİRLER?Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmelidir.
Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılırlar.
Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur.
Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir.

KPSS-B DA UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMIKPSS SINAV SONUCUNA GÖRE B GRUBU KADROLARA ATAMA NASIL YAPILIR?

Bu kadrolar A Grubu kadroları dışında kalan tüm kadro ve pozisyonları kapsamaktadır.
Fakülte Mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP3 dür
B Grubu Kadrolar için KPSS Sınavından sonra, ÖSYM tarafından kamu kurumlarının boş kadro ve pozisyonları yayımlanmaktadır. Sınavı kazanmış olan kişiler niteliklerine uygun kadroları tercih etmektedirler.
Bilgisayar ortamında yapılacak yerleştirme işleminde en yüksek puan almış olan kişiler ilgili kadrolara atanacaklardır.Yerleştirme işlemi sonrasında her kamu kurumunda bir komisyon kurularak, yerleşen kişilerin ilanda aranan nitelikleri taşıyıp taşımadığı tespit edilecektir. İlanda aranan nitelikleri taşımayan kişilerin ataması yapılmayacaktır
B Grubu Kadrolara yerleştirme, kadro sayısı, adayların tercihleri ve ilgili puanları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.
ÖSYM’nin B Grubu Kadrolar için yapacağı yerleştirmelerde ayrıca bir giriş sınavı veya sözlü sınav yapılmamaktadır.