KPSS B ve C Grubu Kadrolar Nelerdir?

KPSS A grubu dışında kalan kadrolar diye nitelendirebiliriz. Lise mezunu ve dengi okullar bu gruba göre kadrolanacaktır.Bu kadro için şartlar daha farklıdır; askerlik,sicil kaydı,sağlık,suç durumu vs… Belirli bir taban puanı yoktur. Genel dereceye göre ve kurumların alımına göre başarı durumu belirlenir. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde 78 ile yapılan atama bu dönem 69 ile belirlenebilir,bu genel başarı durumuna bağlıdır.KPSS, Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve KPSS A grubu olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Örnekleyecek olursak mühendis olmak isteyen bir arkadaşımızın genel kültür ve genel yetenek testlerini cevaplamasını onun için yeterlidir. Fakat öğretmen adayı bir arkadaşımızın ek olarak eğitim bilimleri testini cevaplaması şarttır.

Mesleklerle ilgili kadrolar “A Grubu Kadrolar”, bu meslekler dıında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları “B ve C Grubu Kadrolar” olarak sınıflandırılmıtır. A Grubu Kadrolar için kamu kurum ve kuruluları KPSS puanlarına göre adayları kendilerinin yapacağı giri sınavına tabi tutabilmektedirler. B ve C Grubu Kadrolara ise yerletirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilikin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılmaktadır.A Grubu Kadrolar aağıdaki gibidir.

* Babakanlık
* Bakanlıklar
* Bakanlıklara ait; müstearlık, bakanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kurulular
* Bu kuruluların ortaklıklarındaki, özel yarıma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetime programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilikin
kadro ve görevler
*İş özel idareleri
*Belediyelerin tefti kurulları

KPSS-A kadrolarına genel olarak Sosyal bilimler, Hukuk, Đktisat ve Đletme Fakültesi mezunları bavurabilmektedir. Ancak düük sayıda da olsa KPSS-A kadrolarına mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfetti, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcısı olarak bavurabilmesine de imkan tanımaktadır.B Grubu Kadrolar ağıdaki gibidir:

KPSS-B grubu kadrolar ise yukarıda belirtilen KPSS-A da kalan tüm devlet
kadrolarıdır.C Grubu Kadrolar Lise ve dengi okul mezunlarını kapsamakta olup, yerletirme B grubu gibidir.

A Grubu kadrolarda yerletirme nasıl yapılır?A Grubu kadrolar için, B ve C Grubu kadrolar da olduğu gibi merkezi yerletirme
yapılmaz. A Grubu kadrolara girecek olanlar için daha sonra ilgili kurumlarca bir giri sınavı daha yapılacaktır. Giri sınavı yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluur.

B ve C Grubu kadrolara atanmak için KPSS sınav sonucundan baka artlar aranır mı?

Kamu kurum ve kurulularının B ve C Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu gibi genel ve özel artları taımaları gerekir. Buna ek olarak, bu kadroların, ya ve cinsiyet dahil özel koulları da bulunabilir.

KPSS sınav sonuçları belli olduktan sonra, ÖSYM tercih formlarının İllere dağıtımı
yapılır. Adaylar kendi durumlarına göre tercihlerini yaparak tercih formlarını ÖSYM’ye süresi içinde gönderir, kamu kurum ve kurulularına ihtiyaç hasıl olduğunda KPSS puanına göre yerletirmeler yapılır.

Kategori: Haberler