KPSS Coğrafya Kodlamaları (2017 Hazırlık)

kızılırmak üzerindeki barajlar(HoKKA)H irfanlıo

K esikköprüK apulukaya

A ltınkaya

—————————————————————Yeşilırmak üzerindeki barajlar (HAS)

H asan uğurlu

A lmusS uat uğurlu

————————————————————-

Fırat nehri üzerindeki barajlar (KAK)

K eban

A tatürk

K arakaya

Ülkemizde Olmayan Madenler: KiTaP

K obalt

T itanyum

P latin

Cam sanayi;KİSMİ

KIRKLARELİ

İSTANBUL

SİNOP

MERSİN

İZMİT

TR de BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler;KADER

• (Kastamunu-küre)

• (Artvin-murgul)

• (Diyarbakır-ergani)

• (Elazığ-murgul)

• (Rize-çayeli)

doğalgaz tesıslerı O-H-A

• O-ovaakça

• H-hamitabat

• A-ambarlı

akdenizde yetişen tarım ürünleri…………. GÜL YeMeSeM AT

Gül

Yer fıstığı

Muz

Susam

Mısır

Anason

Turunçgil

doğu anadoludaki madenler…………….MeraKLı KABakÇı DEMİR

manganez

krom

linyit

kükürt

brom

kaya tuzu

çinko

demir

ege bölgesi maden ve enerji kaynakları…………….JETKiLiMCiZADe

jeotermal enerji

krom

linyit

mermer

cıva

zımpara taşı

altın

demir

KARSTİK ŞEKİLLER:…………….LAYDİ DİANA URFA TATİLİNDE

LABYA DOLİN UVALA

ege bölgesindeki horst daglar

KiM …………………[kaz-madra]

Menteşeye…………[mentese dagları]

Yüksekten………… [yuntdagı]

Balıklama…………. [boz daglar]

Atlar……………….. [aydın dagları]

(büyük harfler önemli)

Güney Marmaradaki tektonik göller………….KULİS

Kuş

Ulubat

İznik

Sapanca

Doğalgazla Çalışan Santraller…………………OHA

Ovaakça (Bursa)

Hamitabat (Kırklareli)

Ambarlı (İstanbul)

Karadenizdeki Heyelan Set Gölleri………………TUSBA

Tortum

Uzungöl

Sera

Borabay

Abant

Doğu Anadolu Bölgesinde (Yukarı Murat Van Bölümü) Volkanik Set Gölleri…………..BAHÇEVAN

Balık

Aktaş

Haçlı

Çıldır

Erçek

Van

Aygır

Nazik

Cam Sanayisi…………..KİSS DEKIM

Kırıkkale

İstanbul

Sivas

Sinop

Denizli

Kırklareli

Mersin

Ege Bölgesi’nin Türkiye Üretiminde 1. olduğu Ürünler…………..ZÜHTİ

Zeytin

Üzüm

Haşhaş

Tütün

İncir

Türkiye’yi Etkileyen Rüzgarlar………..KAYIP SAKAL

Karayel

Yıldız

Poyraz

Samyeli

Kıble

Lodos

İhraç Edilen Tarım Ürünleri……………ZAGA MEHTAP ÇİFTÜ

Zeytin

Ayçiçeği

Gül

Antep fıstığı

Mercimek

Elma

Haşhaş

Armut

Pamuk

Çay

İncir

Fındık

Turunçgiller

Üzüm

online kpss

Bakır……………KADER

Kastamonu-Küre

Artvin-Murgul

Diyarbakır-Ergani

Elazığ-Maden

Rize-Çayeli

Demir………..SAMİ

Sivas-Divriği,Kangal

Adana-Saimbeyli,Feke,Kozan

Malatya-Hekimhan,Hasançelebi

İzmir-Dikili,Torbalı

karstik göller……………..SALDA(selda ) ormanda AVLANırken SÖĞÜT agacındaki TEL elini KESTİ(KESTEL)

SALDA GÖLÜ -AVLAN GÖLÜ -SÖGÜT GÖLÜ -KESTEL GÖLÜ

BUZUL GÖLLERİ………………MERCAN dede BUZULlarla kaplı ULUDAG da ALADAG türküsünü ney ile calarken arkadası yavuz BİNGÖLe ” KAÇ KAR geliyor yavuz” dedi

MERCAN,BUZUL,ULUDAĞ,ALADAĞ,BİNGÖL,KAÇKAR

iç anadoludakı platolar…………….HUCOB

Haymana

Uzunyayla

Cihanbeyli

Obruk

Bozok

egedeki platolar……………YUBBİ

Yazılıkaya

Uşak

Banaz

Bayat

Güney Doğudakı platolar………….DUAA

Diyarbakır

Urfa

Antep

Adıyaman

Türkiye’deki tektonik göller…………..BASİT MUHASEBE

Burdur gölü

Acıgöl

Sapanca gölü

İznik gölü

Tuz gölü

Manyas Gölü

Ulubat gölü

Hazar (Hozapin) gölü

Akşehir gölü

Seyfe gölü

Eber gölü

Beyşehir gölü

Eğirdir gölü

KARSTİK GÖLLER………….SOKAK

S:Suğla-Salda

O:Obruk

K:Kestel

A:Avlan

K:Kızılören

HEYALAN SET GÖLÜ…………..YEDİ USTA

Y:Yedi göller

U:Uzungöl

S:Sera

T:Tortum

A:Abant

ALÜVYAL SET GÖLÜ…………… KEBaM

K: Köyceğiz

E: Eymir

B: Bafa

M: Marmara

M: Mogan-Gölbaşı

Doğu Anadolu’daki Volkanik Dağlar (Eceyle Mete Hasandan Kestane Kaçırdılar)

Erciyes

Melendiz

Hasan

Karacadağ

Karadağ

Suriye Sınır Kapılarımız CCANEY
Cilvegözü
Ceylanpınar
Akçakale
Nusaybin
Yayladağ)

Kodlamalara Ekstra Olarak Aşağıdaki Bilgileri de Bilmek Faydanıza Olacaktır.

1 Sığır yetiştiriciliği en çok Erzurum-kars platosu ile doğu karadenizde yapılır.

2 Etibank ve mta madenleri işletmekle görevlidir�ülke gereksinimini karşılamayan madenler:petrol,doğalgaz,taşkömür,nikel

3 Doğalgaz,Trakya-hamitabat,Mardin,çamurlu..jeotermal denizlide

4 Süt sanayi en çok doğu Karadeniz ve doğuda..et sanayi en çok doğuda..salça,konserve sanayi g.marmara

5 Otomotiv sanayi başta bursa olmak üzere İstanbul,Ankara,İzmir,Eskişehir

6 Hukukun gelişimi>.Sümerler>Hititler>yunan>roma>bugünkü batı

7 Erkek 17 kadın 15 yaşına gelmedikçe evlenemez(aile izni) 18 lerine kadar

8 Monarşik devlette hakimiyet tek kişinin padişah,prens oligarşikte grubun teokratik din devletidir

9 Demokraside çoğulculuk,en az 2 veya daha fazlanın içinden seçilmesi esasıdır.çoğunluk ise seçimde en fazla oy alanın seçilmesidir

10 Temsili demokrasi:milletin kendi hakimiyetini genel oyla seçtiği temsilcilerin oluşturduğu parlamentoya geçici bir süre için devrettiği demokrasidir.

11 Anayasa en çok meclisin2/3 çoğunluğu ile değiştirilebilir

12 Yasama görevi TBMM’nindir, kanunları koyma, değiştirme, kaldırma görevi,bakanlar kurulu ve bakanları denetler, para bastırılması, savaş ilanı, ölüm cezaları, seferberlik, cumhurbaşkanını seçer

13 Yürütme,cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluyla devletin amacına yönelik hizmetleri yapmaktır.cumhurbaşkanın görevleri:TBMMden çıkan kanunları onaylamak veya veto etmek,başbakanı atamak,bakanları atamak,milletlerarası anlaşmaları onaylamak,M.G.K yı toplantıya çağırmak ve ona başkanlık etmek,yüksek mahkemelerin üyelerini seçmek

14 karadenizde dağlar kıyıya paralel,bu yüzden kıyılar bol yağış alır kıyılırla iç kesimler arasındaki ulaşım güçtür.en fazla yağış sonbahar,en az ilkbahar.Zonguldak türkiyenin tek taşkömürü yatağıdır

15 Marmara yüksekliği en az. Karadeniz-akdeniz geçiş iklimi.çatalca-kocaeli bölümü yoğun nüfuslu.yıldız bölümü seyrektir.yüzölçüme göre tarıma ayrılan alanların oranının en fazla olduğu bölge.ayçiçekte 1. ipek böcekciliği g.marmarada yapılır..bursa ve gemlikte ipekli dokuma.izmitte rafineri.tekirdağda alkollü içki fabrikası.adapazarında,bursada otomotiv.

16 Egede dağlar denize dik uzandığımdan denizin ve iklimin etkisi iç kısımlar sokulur..1.ürettiği ürünler:üzüm,tütün,incir,zeytin,arpa,buğday,haşhaş da var.İzmir aliağada arfineri

17 Akdenizde dağlar kıyıya paralel,ulaşım güçtür,geçitlerle.dağlar ve platolalrı oluşturan taşlar kalkerli bir yapıya sahiptir..en yağışlı mevsim kış..iç kesimlerde karasal iklime geçilir.kıyıda muz,turunçgil,zeytin,pamuk,susam,yerfıstığı yetiştirilir.iskenderunda demir çelik

18 Güneydoğu en kurak bölgedir.fırat,Dicle buradan geçer.mercimek,tütün,yerfıstığı,karpuz,üzüm..petrol bulunan yerler batman,Siirt,Adıyaman-kahta

19 Doğu denizden uzak ve yüksek olduğu için sıcaklık düşük,nüfus seyrektir çünkü dağlık olması,endüstrinin gelişmemiş olması,iklimin sert olmasıdır.pamuk,şekerpancarı,tahıl,baklagil tarımı yapılır.bölgenin temel geçim kaynağı hayvancılıktır

20 İç Anadolu karasal iklime sahip.en az yağış alan bölge�orman örtüsü azdır çünkü yağış az ve ormanların tahribi

21 Nüfus sayımı 10 yılda bir yapılır

22 Nüfus artış hızının çok yüksek olması,kalkınma hızının düşmesine,çalışanlar üzerinde genç ve çocuk yükünün artmasına,işsizliğin artmasına,gelir dağılımındaki dengesizliğe,iç göçlerin hızlanmasına,doğal kaynakların hızla tükenmesine,konut sorunlarının ve eğitim-sağlık hizmetlerinin ortaya çıkmasına neden olur

23 İltizam:devlete ait bazı gelirlerin tahsili,vergi çeşidi

24 Külliye,bir caminin çevresinde medrese,kitaplık,hastane gibi yapıların bütünüdür

25 Kazaskerler,adalet,eğitim,kültür ve din işlerine bakar,kadıları tayin eder.şeyhülislam,padişahın ve divan kararlarının İslam hukukuna uygunluğunu denetlerdi ve fetva verirdi.nişancı=katip

26 2.meşrutiyetin ilanında ittihat-terakki partisi etkili olmuştur

27 Tanzimat fermanıyla yargı,vergi,askerlik ve eğitim sisteminde ıslahat yapıldı

28 TBMMnin çıkardığı kanunlar :Hıyaneti vataniye,ağnam vergisi artırıldı,tekalifi milliye emirleri(ulusal yükümlülük),aşar vergisi kaldırıldı

29 Haraç gayrimüslümlerden alınır.cizye gayrimüslümlerden, askerlik bedeli olarak alınır.aşar(öşür):ürünün onda birini devlete vermesi dini..

30 Kabotaj kanunu,türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkının Türklere verilmesi

31 Halkevleri ve millet mekteplerini Atatürk açmış..köy enstitüleri sonra

32 Milletler cemiyetine 32 de,balkan antantına 34de,sadabat paktına 37de,birleşmiş milletlere 45 de katıldık

33 Kentleşme oranı en çok Marmara,en az karadenizde

34 Egede delta ovalarının ortak özelliği: yerleşim yoğundur,önemli turizm merkezleri bulunur,endüstri bitkileri daha fazla yetiştir,tarımsal alanlar fazladır

35 Egede en çok yetişenler:pamuk,incir,üzüm,tütün..ayçiçeğinde marmara 1.antepfıstığı güney.turunçgil Akdeniz

36 Araseçim iki genel seçim arasında boşalan milletvekilleri için yapılan seçim

37 Bakan izinliyse diğer bakanlardan biri geçici olarak vekalet eder

38 Anayasada değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddeler :t.c cumhuriyettir,başkent ankara,milli marş,Türkiye atatürk milliyetçiliğine bağlı bir devlettir

39 Ceza hukukunda örf,adet ve kısas a yer verilmez

40 Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar,anayasaya kanunlara ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler

41 Tüzükleri bakanlar kurulu çıkartır.üst hukuk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tüzüklerin iptali için danıştaya dava açılır

42 TBMM nin gönderdiği kanunları cumhurbaşkanlığı 15 gün içinde inceleyip yayınlar,veto�

43 Kanun ve tüzüklere aykırı olan yönetmeliklerin iptali için danıştaya gidilir

44 Anayasa mahkemesi 11 asıl,4yedek üyeden oluşur ;1962de kuruldu

45 Cezai sorumluluk 11 yaşın tamamlanmasıyla başlar

46 Türk vatandaşlığının kazanılmasında öncelikle kan esası, istisnaen doğum yeri esası benimsenir

47 Hakkında ceza davası açılan kişiye, mahkumiyet veya beraat kararı verilinceye kadar 'sanık'denir

48 Bir kimsenin aynı zamanda birden çok ikametgâhı olamaz

49 Askerlikte 'astın üstü selamlamak zorunda olduğunu 'düzenleyen yazılı kural görgü kuralı hukuk kuralı haline gelmiş

50 Sıkıyönetim en fazla 6ay için ilan edilir

51 Üstünlüklerine göre anayasa >kanun>tüzük>yönetmelik>yönerge

online kpss

52 Siyasi partilerin kapatılması için anayasa mahkemesinde kapatma davasını Yargıtay başsavcısı açar

53 Dernekler,kazanç paylaşımı dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştiren kanunlardır

54 İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmeye 'hizmet akdi' denir

55 Cumhurbaşkanı yoksa yerine TBMM başkanı vekalet eder

56 İlk büyük şehir belediyesi 84 te kuruldu

57 Memurluğa giriş için 18 yaşını bitirmiş olunmalı

58 Devlet memurlarına getirilen yasaklar:siyasi partiye girme,ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alma ,hediye ve çıkar sağlama,kamu görevleriyle ilgili olarak basın-yayın organlarına bilgi-demeç verme

59 Amirine sözle saygısızlık eden kişinin maaşından kesinti yapılır

60 Çalışma sosyal güvenlik bakanlığının bölge teşkilatı vardır

61 Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat

62 Hizmetçi eğitim,hizmet sırasında memurların yetiştirilmesi,verimliliklerinin artırılması amacıyla yapılır

63 Belediye bütçesinin kabulü belediye meclisinin görevidir

64 Anayasa kavramı ilk defa ABD de kullanıldı(1787)

65 MGK nın kararları hükümete tavsiye niteliğindedir

66 Gensorunun sonunda güvenoyuna başvurulur

67 Kanunlara numara verilmesi 1920 de başladı

68 Kanunların yayınlanması resmi gazetede yapılır,resmi gazetede yayınlanmadıkça bağlayıcı olmaz;kanunlar kural olarak resmi gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer

69 Kanunun anayasaya aykırısı için anayasa mahkemesine iptal davası TBMM üye tam sayısının en az beşte biri kadar üyeler açabilir

70 Kanun önerme yetkisi TBMM üyelerine ve bakanlar kuruluna aittir

71 Herkes sağlıklı,dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptirÞ 82 anayasası

72 Bir geleneğin hukuk kuralı haline gelebilmesi için :süreklilik,genel inanç ,devlet desteği

73 Hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan meselede hakim örf-adetlere göre hükmeder

74 Anayasa hukuku,kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenler

75 Ishalat fermanı ile azınlıklara memur olma ve kendi okullarını açma hakkı verildi

76 Sened-i ittifak ile padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırıldı

77 21 anayasası TBMM nin kurucu meclis olduğunu.

78 Tekalif-i milliye kararları ekonomik eksikliği gidermek amacıyla çıkartıldı

79 Mudanya ateşkes ile istanbulun yönetiminin TBMM ye bırakılması İstanbul hükümetinin hukuken son bulduğunun göstergesidir

80 23-38 arası dış politikada lozanda çözümlenemeyen sorunları halletti(Montrö)

81 1 ve 2 .dünya savaşında çok sayıda sivil vatandaşın ölmesi 'sivil savunma teşkilatı'nın kurulmasını zorlu kıldı

82 dirlik sisteminin amaçları:topraktan daha iyi yarar,devlet görevlilerinin maaş karşılanma,vergilerin toplanmasını sağlamak

83 tımar sipahilerin görevleri:köyün yöneticiliğini ve halkın toprağı terk etmesini önlemek,halktan vergileri toplamak ve devlete asker yetiştirmek.bu sistemin bozulma nedenleri>savaşların uzaması,tımarların rüşvetle satılması

84 18.yy ıslahatları:1.mahmut ordu,tabur,alaya ayrıldı.3.mustafa deniz mühendishani hümayun.1.abdulhamit deniz harp okulu,sürat topçuları geliştirildi.3.selim nizamı cedit ocağı kurdu,vezir sayısı sınırlandırıldı,Fransızca yabancı dil,Avrupa örnek alınmaya başlandı

85 ıslahatlar öncelikle askeri alanda görülür çünkü yenilgilere son vermek için,ulema ve yeniçeriler ıslahatlara imtiyazlarını kaybederler diye karşı çıktılar

86 bağımsızlık amacıyla isyan ederek içişlerine özerklik kazanan ilk azınlık Sırplardır.bağımsızlığını kazanarak ayrılan ilk azınlık Yunanistan

87 Paris anlaşması ile Osmanlı Avrupa devleti sayıldı,toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktı>kendisini koruyamayacak kadar güçsüz olduğunu gösterir.Belgrat anlaşmasından sonra İngiltere,Fransa osmanlının toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti,çünkü hammadde kaynakları ve pazar olanaklarına ihtiyaç duymaları

88 2.mahmut devrinde yeniçeri ocağı kaldırıldı,bundan sonra ayaklanmalar azalmış ve ıslahatlar daha rahat yapıldı.nüfus sayımı,posta teşkilatı,ilköğretim zorunlu oldu.ilk defa avrupaya öğrenci gönderildi,bu batı eğitiminin üstünlüğünü kabuldür.tıp fakültesi,harp okulu açıldı..yerli malın kullanılması içim gümrük vergisi artırılır,kız rüştiyeleri açıldı

89 Fransız ihtilalinin yaydığı fikirler:milliyetçilik,ulusal egemenlik,,anayasacılık,insan hakları,adalet,özgürlük,eşitlik

90 Sanayi devrimi 18.yyda ilk olarak ingilterede başlamış,başlamasında ilk önemli etken buhar gücünün sanayiye uygulanmasıdır

91 1.dünya savaşının temel nedeni sömürgeci devletlerin dünyayı yeniden paylaşma istekleridir.en büyük rekabet ise İngiltere ve Almanya arasında yaşandı

92 itilaf devletleri: İngiltere, Fransa, Rusya ittifak: Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya.italya,Avusturya ile kuzey İtalya sorununu çözemediğinden üçlü ittifaktan ayrılmıştır,bu boşluğu Osmanlı ve Bulgaristan doldurmuştur

93 mondrosun doğu anadoluda 6 ilde bir karışıklık çıkarsa,bu bölgeler işgal edilecektir.ilkesi ile bu bölgelerde Ermenistan devleti kurmaya ortam hazırlanıyor

94 mondrosun itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bölgeleri işgal edebilecekler.ilkesi bütün işgallerin hukuksal gerekçesi olmuştur

95 1.dünya savaşı sonrası rusyada komünizm,Almanyada nazizm,italyada faşizm rejimleri çıktı,bu rejimlerin ortak yönü çok partili hayata karşı olmalarıdır

96 zararlı cemiyetler:mavri mira ve etniki eterye(yunan) taşnak ve hınçak(ermeni) Musevi(Yahudi)

97 Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler:sulh ve selameti Osmaniye,teali İslam,İngiliz muhipler,Wilson prensipleri,hürriyet ve itilaf fırkası,kürt teali

98 Ulusal cemiyetler:Trakya paşaeli(ilk),İzmir müdafai hukuk,hareketi milliye,kilikyalılar,şark vilayetleri müdafaa,Trabzon muhafazai hukuk,milli kongreÞsivas kongresinde Anadolu Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti adı altında birleştirildi

99 Amasya genelgesinde vatanın bütünlüğü,milletin bağımsızlığı tehlikededir kurtuluş savaşının gerekçesidir.ilk defa ulusal egemenlik anlayışı vardır.yeni bir devlet kurulacağının kanıtıdır.cumhuriyet düşüncesi vardırsonuç:>Atatürk görevinden alındı

100 Erzurum kongresinde ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür,sınırlar Mondros imzalandığı gün düşman işgaline uğramayan ve çoğunluğu türk olan bölgelerdir hem saltanat,hem de ulusal egemenlik savunuluyor;kamooyunun henüz bu makamlara karşı çıkılmasına hazır olmaması sebebiyle halkın tepkisini almamak için böyle söylenmiştir halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar aldığı ilk kongredir.

Türkiye’nin kurucu üye olduğu uluslararası kuruluşlar: BM, UNESCO, OECD, İKÖ, AGİT, KEİ, D–8, ECO

NATO’ya üye olmak isteyen Kafkas Devleti Gürcistan’dır

.Büyükşehir Belediyeleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Eskişehir, Samsun, Adapazarı ve Erzurum’ dur. ( 16 tane

AB Kopenhag Kriterleri siyasi ve ekonomik, Maastricht Kriterleri ise hukuki alanı kapsamaktadır

Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) 10. Zirvesi 2009 yılında İran’ın başkenti Tahran‘da yapıldı. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün temsil etti

Türkiye en fazla ithalatı Rusya’dan yapmaktadır

Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika, Endonezya ve Türkiye E–6 olarak adlandırılmaktadır

Uyuşmazlık Mahkemesinin sivil üyelerini Cumhurbaşkanı ve HSYK değil, Yargıtay ve Danıştay tarafından seçilecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komutanı Genel Kurmay başkanıdır.

Genel Kurmay Başkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar:

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

2. Deniz // //

3. Hava // //

4. Jandarma Genel Komutanlığı

5. Harp Akademileri //

19.3.1Negatif Statü Hakları: Negatif statü hakları kişinin hakları ve ödevleridir. Devletin kişiye bağlı hak ve özgürlüklere müdahake etmemesi gerekir.

19.3.2Pozitif statü Hakları: Sosyal hak ve özgürlüklerdir. Devletin hak ve özgürlükleri eşitlemesi gerekir (eşitlik çerçevesi içinde). Düzenleme esas sınırlamalar istinadır.

19.3.3Aktif Statü Hakları: Katılma hakları

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1961 Anayasasında düzenlenen Anayasa Mahkemesi faaliyetlerine tam olarak 1962 yılında başlamıştır.

Avrupa Birliği anayasası olarak ta bilinen Lizbon Antlasmasının kabulü için yapılan halkoylamasında İrlanda anlasmaya hayır dedi.

ımf: 185 üye ülkesi vardır.başkanı dominique strauss=>> kahn.merkez washington d.c

avrupa birliğine üyelik için herhangi bir başvuruda bulunmamıştır isviçre

ab ile müzakerelerde şimdiye kadar açılıp kapatılan(ayrıca tek) başlık: bilim ve araştırma.!

müzakereler toplam 35 başlık

konya =en geniş ilimiz.

yalova =yüzölçümü en küçük ilimiz.

osmanlı dönemi kanuni sultan süleyman tarafından mostar köprüsü, bosna=>> hersek cumhuriyeti’nin mostar şehrinden geçen, neretva nehri üzerinde mimar sinan’ın öğrencisi mimar hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edilen köprü. mostar köprüsüdür.1993’te köprü sırplar ve hırvatlar tarafından bombalanarak yıkıldı. 1997′de,unesco ve dünya bankası’nın desteğiyle taş köprünün eski haline uygun olarak yeniden inşası başlamış mostar köprüsü, 2004’te ingiliz prensi charles tarafından açılmıştır. mostar köprüsü ve eski mostar kenti, 2005 yılında dünya miras listesi’ne eklenmiştir

dünya çevre günü: 5 haziran

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)

Türkiye kurucu üyedir.

Şuan kaçıncı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevdedir?

60. hükümet kurulmuştur.

TBMM şuan kaçıncı yasama dönemindedir?

23. yasama dönemine girmiştir.

Kemal Derviş’in 2009 yılına kadar başkanlığını yapacağı BM örgütü hangisidir?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

A) MİLLİ MÜCADELE

Osmanlı Devleti’nin tümüne yönelik yapılabilecek işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Atlaşması’nda (30 Ekim 1918) ortaya çıkmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır.

Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devleti’nin kayıtsız kalmasına karşı Türk Milleti’nin ilk tepkisi Mahallî Kurtuluş Cemiyetleri kurmak olmuştur.

İtilaf Devletleri’nin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir.

İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır. (18 Ocak 1919)

İlk kez ülkeye karşı saldırılara silâhla karşı koyma kararı İzmir Müdafaa-i Hukuk Kongresi’nde kabul edilmiştir.

Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan

işgaline karşı kuruldu.

Manda ve himaye fikri ilk defa Paris Konferansı’ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı.

İşgallere karşı kurulan ilk cemiyet, Trakya-Paşaeli Cemiyeti’dir.

İşgallere karşı ilk tepki protesto ve mitingler düzenlenerek yapıldı.

Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı mücadelesini halka anlatmak için İlk Mitingi 25-30 Mayıs 1919’da Havza’da düzenlemiştir.

Batıdaki cemiyetler ilk defa Balıkesir Kongresi’nde birleştirilmiştir.

İlk defa millî mücadelenin haklılığı ulus-lar arası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol Raporu’yla ortaya çıkmıştır.

İşgallere karşı ilk direniş Güney Cephesi’nde, Fransızlara ve Ermenilere karşı 19 Aralık 1918’de Dörtyol’da oldu.

İşgallere karşı ikinci direniş İzmir işgali sonrası Batı Anadolu’da olmuştur.

Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır.

B ) KONGRELER

Vatanın bütünlüğü’nün ve milletin ba-ğımsızlığının tehlikede olduğu, milletin varlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracağı ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir. (22 Haziran 1919)

İlk defa millî bir heyetin kurulmasının gerekliliğine Amasya Genelgesi’nde karar verilmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir.
Türk Milleti’ne millî egemenliğini eline alması amacıyla ilk defa Amasya Genelgesi’nde çağrıda bulunulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Türk Milleti’ne olan sorumluluklarını yerine getiremediği ilk defa Amasya Genelgesi’nde kamuoyuna duyurulmuştur.

İlk defa Temsil Heyeti’nin kurulmasına Amasya Genelgesi’nde karar verilmiştir.

Amasya Genelgesi ilk defa askerî ve mülkî erkana duyurulmuştur.

Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in ilk yayınladığı ilk ihtilâl bildirisidir.

Mustafa Kemal’in yaptığı ilk siyasî kuruluş Heyet-i Temsiliye’dir.

Manda ve himaye kabul edilemez maddesiyle ilk defa millî egemenliğin gerçek-leştirileceğine Erzurum Kongresi’nde karar verilmiştir. (23 Temmuz 1919)

İlk defa Kuvay-ı Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır.

İlk kez bölgesel bir temsil heyeti Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuştur.

İlk kez hükümet kurma fikri Erzurum Kongresi’nde ortaya atılmıştır.

Vatanın bütünlüğünü ilgilendiren kararlar ilk kez Erzurum Kongresi’nde alınmıştır.

Misak-ı Millî düşüncesinin ortaya atıdığı ilk siyasî teşekkül Sivas Kongresi’dir.

Mahalli kurtuluş cemiyetleri tüm yurdu kapsayacak şekilde birleştirilmesi ilk kez Sivas Kongresi ile olmuştur.

Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın en önemli hizmeti, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen barış şartlarını öngören Misak-ı

Millî’yi (Millî Yemin’i) olağanüstü şartlara rağmen kabul ve ilân etmesidir. (12 Ocak 1920)

TBMM VE SONRASI

T.B.M.M. ilk DEFA 23 Nisan 1920’de açıldı.

İlk meclis başkanı ve hükümet başkanı Mustafa Kemal’dir.

İlk Anayasa 20 Ocak 1921’de (Teşkilât-ı Esasiye) kabul edildi.

İlk T.B.M.M. mebusları, yapılan seçimler ile son Osmanlı Meclis-i Mebusan üyesi olarak millî mücadeleye katılan üyelerden oluşmaktadır.

T.B.M.M. Hükümeti ayaklanmalara karşı aldığı ilk önlem Hıyanet-i Vataniye Kanu-nu’nu çıkarmasıdır. (29 Nisan 1920)

Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükü-meti millî mücadeleyi ilk defa resmen tanımıştır.

T.B.M.M.’nin ilk askerî başarısı Ermenistan Savaşı’dır.

T.B.M.’nin ilk siyasî başarısı Gümrü Antlaşması’dır. (3 Aralık 1920)

Düzenli ordularla yapılan ilk savaş I. İnönü Savaşı’dır.

T.B.M.’ni ilk defa tanıyan ve siyasî ilişkiler kuran devlet Afganistan’dır.

I. İnönü Savaşı’ndan sonra T.B.M.M. ilk defa Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921’de Moskova Dostluk Antlaşması’nı imzalamıştır.

Moskova Antlaşması’yla ilk defa bir Avrupa devleti Misak-ı Millî’yi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti.

Doğu sınırımız ilk defa Kars Antlaşması ile kesin olarak belirlendi. (13 Ekim 1921).

A) MİLLİ MÜCADELE

Osmanlı Devleti’nin tümüne yönelik yapılabilecek işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Atlaşması’nda (30 Ekim 1918) ortaya çıkmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti fiilen ortadan kalkmıştır.

Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devleti’nin kayıtsız kalmasına karşı Türk Milleti’nin ilk tepkisi Mahallî Kurtuluş Cemiyetleri kurmak olmuştur.

İtilaf Devletleri’nin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir.

İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi ilk defa Paris Konferansı’nda kararlaştırılmıştır. (18 Ocak 1919)

İlk kez ülkeye karşı saldırılara silâhla karşı koyma kararı İzmir Müdafaa-i Hukuk Kongresi’nde kabul edilmiştir.

Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kuruldu.

Manda ve himaye fikri ilk defa Paris Konferansı’ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı.

İşgallere karşı kurulan ilk cemiyet, Trakya-Paşaeli Cemiyeti’dir.

İşgallere karşı ilk tepki protesto ve mitingler düzenlenerek yapıldı.

Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı mücadelesini halka anlatmak için İlk Mitingi 25-30 Mayıs 1919’da Havza’da düzenlemiştir.

Batıdaki cemiyetler ilk defa Balıkesir Kongresi’nde birleştirilmiştir.

İlk defa millî mücadelenin haklılığı ulus-lar arası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol Raporu’yla ortaya çıkmıştır.

İşgallere karşı ilk direniş Güney Cephesi’nde, Fransızlara ve Ermenilere karşı 19 Aralık 1918’de Dörtyol’da oldu.

İşgallere karşı ikinci direniş İzmir işgali sonrası Batı Anadolu’da olmuştur.

Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır.

B ) KONGRELER

Vatanın bütünlüğü’nün ve milletin ba-ğımsızlığının tehlikede olduğu, milletin varlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracağı ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir. (22 Haziran 1919)

İlk defa millî bir heyetin kurulmasının gerekliliğine Amasya Genelgesi’nde karar verilmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk defa Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir.

Türk Milleti’ne millî egemenliğini eline alması amacıyla ilk defa Amasya Genelgesi’nde çağrıda bulunulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Türk Milleti’ne olan sorumluluklarını yerine getiremediği ilk defa Amasya Genelgesi’nde kamuoyuna duyurulmuştur.

İlk defa Temsil Heyeti’nin kurulmasına Amasya Genelgesi’nde karar verilmiştir.

Amasya Genelgesi ilk defa askerî ve mülkî erkana duyurulmuştur.

Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in ilk yayınladığı ilk ihtilâl bildirisidir.

Mustafa Kemal’in yaptığı ilk siyasî kuruluş Heyet-i Temsiliye’dir.

Manda ve himaye kabul edilemez maddesiyle ilk defa millî egemenliğin gerçek-leştirileceğine Erzurum Kongresi’nde karar verilmiştir. (23 Temmuz 1919)

İlk defa Kuvay-ı Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır.

İlk kez bölgesel bir temsil heyeti Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuştur.

İlk kez hükümet kurma fikri Erzurum Kongresi’nde ortaya atılmıştır.

Vatanın bütünlüğünü ilgilendiren kararlar ilk kez Erzurum Kongresi’nde alınmıştır.

Misak-ı Millî düşüncesinin ortaya atıdığı ilk siyasî teşekkül Sivas Kongresi’dir.

Mahalli kurtuluş cemiyetleri tüm yurdu kapsayacak şekilde birleştirilmesi ilk kez Sivas Kongresi ile olmuştur.

Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın en önemli hizmeti, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen barış şartlarını öngören Misak-ı Millî’yi (Millî Yemin’i) olağanüstü şartlara rağmen kabul ve ilân etmesidir. (12 Ocak 1920)

TBMM VE SONRASI

T.B.M.M. ilk DEFA 23 Nisan 1920’de açıldı.

İlk meclis başkanı ve hükümet başkanı Mustafa Kemal’dir.

İlk Anayasa 20 Ocak 1921’de (Teşkilât-ı Esasiye) kabul edildi.

İlk T.B.M.M. mebusları, yapılan seçimler ile son Osmanlı Meclis-i Mebusan üyesi olarak millî mücadeleye katılan üyelerden oluşmaktadır.

T.B.M.M. Hükümeti ayaklanmalara karşı aldığı ilk önlem Hıyanet-i Vataniye Kanu-nu’nu çıkarmasıdır. (29 Nisan 1920)

Amasya Görüşmesi ile İstanbul Hükü-meti millî mücadeleyi ilk defa resmen tanımıştır.

T.B.M.M.’nin ilk askerî başarısı Ermenistan Savaşı’dır.

T.B.M.’nin ilk siyasî başarısı Gümrü Antlaşması’dır. (3 Aralık 1920)

Düzenli ordularla yapılan ilk savaş I. İnönü Savaşı’dır.

T.B.M.’ni ilk defa tanıyan ve siyasî ilişkiler kuran devlet Afganistan’dır.

I. İnönü Savaşı’ndan sonra T.B.M.M. ilk defa Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921’de Moskova Dostluk Antlaşması’nı imzalamıştır.

Moskova Antlaşması’yla ilk defa bir Avrupa devleti Misak-ı Millî’yi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti.

Doğu sınırımız ilk defa Kars Antlaşması ile kesin olarak belirlendi. (13 Ekim 1921).

T.B.M. Hükümetiyle ilk anlaşma imzalayan İtilâf Devleti Fransa’dır. (Ankara Ant-laşması 20 Ekim 1921) Ve bu antlaşma ile güney sınırımız belirlenmiştir.

Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır.

Afyon, Eskişehir ve Kütahya savaşları Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son yenilgisidir.

Mustafa Kemal ilk defa Eskişehir-Kütah-ya Savaşı’ndan sonra T.B. M.M. tarafından Başkomutanlığı getirilmiştir.

Mustafa Kemal’in Başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Meydan Muharebesi’dir. (23 Ağustos-13 Eylül 1921) . Yunan ordusu savunmaya, Türk ordusu da savunmadan taarruza geçmiştir.

T.B.M.M. ordularının ilk taarruz harekâtı Büyük Taarruz’dur.(26-30 Ağustos 1922)

İtilâf Devletleri’nin tümüne birden Misak-ı Millîyi ve tam bağımsızlığımızı ilk defa Lozan Antlaşması ile kabul ettirdik. (24 Temmuz 1923) .

İlk genelkurmaybaşkanı Mareşal Fevzi Çakmak’tır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir.

T.C. ilk başbakanı İsmet İnönü’dür.

Kurulan ilk siyasî parti Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.

İlk muhalefet partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası’dır.

Kategori: KPSS Hazırlık