KPSS a grubu dersleri nelerdir?

KPSS'de Çıkan Dersler ve Dağılımları Nelerdir?

Cumartesi SabahGenel Yetenek (Matematik,Geometri,Türkçe) Genel Kültür (Tarih,Coğrafya,Vatandaşlık-Anayasa) Yabancı Dil (İngilizce,Almanca,Fransızca...)

Cumartesi Öğleden Sonra

Eğitim Bilimleri

Pazar Sabah

Hukuk, İktisat, İşletme, Muhasebe, Maliye

Pazar Öğleden Sonra

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonometri İstatistik Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler

KPSS A Grubu İktisat Ders Konuları ve Dağılımları

1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5

2) Mikro İktisat %30

3) Makro İktisat %30

4) Para - Banka - Kredi %20

5) Uluslararası İktisat %5

6) Kalkınma Büyüme % 5

7) Türkiye Ekonomisi %5

KPSS A Grubu İşletme Ders Konuları ve Dağılımları

1) Temel Kavramlar %10

2) Yönetim ve Organizasyon %25

3) Üretim Yönetimi %25

4) Pazarlama Yönetimi %20

5) Finansal Yönetim %20

KPSS A Grubu Maliye Ders Konuları ve Dağılımları

1) Maliye Teorisi %10

2) Kamu Gelirleri %İ5

3) Kamu Giderleri %15

4) Kamu Borçları %15

5) Bütçe %15

6) Vergi Hukuku %15

7) Maliye Politikası %15

KPSS A Grubu Hukuk Ders Konuları ve Dağılımları

1) Anayasa Hukuku %10

2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15

3) Ceza Hukuku %15

4) Medeni Hukuku %15

5) Borçlar Hukuku %15

6) Ticaret Hukuku %15

7) İcra ve İflas Hukuku %15

KPSS A Grubu Muhasebe Ders Konuları ve Dağılımları

1) Genel Muhasebe %70

2) Mali Tablolar Analizi %15

3) Ticari Aritmetik %10

4) İhtisas Muhasebesi %5

KPSS A Grubu Ekonometri Ders Konuları ve Dağılımları

1) Ekonometri Tahmin ve Tahmin Ediciler %15

2) Tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatistiksel olarak değerlendirilmesi,hipotez testleri %15

3) Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü %10

4) İçsel Bağlantı Sorunu %15

5) Değişen Varyans ve Çoklu Bağlantı Sorunları %10

6) Tanımlama Sorunu ve Dağıtılması %10

7) Eşanlı Denklem Sistemleri %15

8) Zaman Serisi Modellemesi %10

KPSS A Grubu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ders Konuları ve Dağılımları

1) İş Hukuku %20

2) Sosyal Güvenlik Hukuku %25

3) Çalışma Ekonomisi %45

4) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5

5) Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5

KPSS A Grubu Kamu Yönetimi Ders Konuları ve Dağılımları

1) Siyaset Bilimi %15

2) Anayasa %15

3) Hukuk %10

4) Yönetim Bilimi %15

5) Yönetim Hukuku %15

6) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15

7) Sosyoloji % 5

8) Türk Siyasal Hayatı ( Osmanlıdan günümüze siyasal olaylar ) %10

KPSS A Grubu İstatistik Ders Konuları ve Dağılımları

1) Olasılık-Matematiksel İstatistik %15

2) Yöneylem Araştırması (Karar ve oyunlar kuramı dahil) %10

3) Çok Değişkenli Analizler %10

4) Parametrik Olmayan Testler %5

5) Uygulamalı İstatistik %15

6) Zaman Serileri %5

7) Deney Tasarımı %5

8) Örnekleme (Araştırma teknikleri anket düzenleme dahil) %10

9) Sayısal Çözümleme %5

10) Doğrusal Cebir %10

11) Regresyon Analizi %10

KPSS A Grubu UluslarArası İlişkiler Ders Konuları ve Dağılımları

1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %35

2) Uluslararası Hukuk %35

3) Siyasi Tarih %30

Kategori: KPSS Lisans