KPSS A Grubu Hakkında Bilgiler

Kamu kurum ve kuruluşlarının Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı), Uzman Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Kontrolör Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı) gibi kadroları A grubu kadrolardır.

KPSS A Grubu Alan Testleri Hangileridir, Kaç Sorudan Oluşur, Hangi Oturumda Uygulanır ve Süre Kaç Dakikadır?Testler: Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler.

Soru Sayısı: Soru kitapçıklarında her bir test için 40 soru yer alır.

Oturumlar;

Pazar Sabah Oturumu: Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe

Pazar Öğleden Sonra Oturumu: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

Süre: Pazar günü uygulanacak her iki oturumun süresi de 210 dakika, yani 3.5 saattir.

Ayrıca A grubu kadrolarına başvuracak adayların 91 puan türünün hesaplanmasında kullanıldığı için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (YDS) da girmeleri gerekir. YDS’de adaylara 80 soru yöneltilir ve 150 dakika süre verilir.

Genel Yetenek – Genel Kültür testini tüm adaylar gibi A grubu kadrolara başvurmak isteyen adayların da mutlaka girmesi çözmesi gerekir. Cumartesi sabah oturumunda uygulanır. Genel Yetenek – Genel Kültür testi 120 sorudan oluşur, süresi de 120 dakikadır.

KPSS A Grubu Atamaları Nasıl Yapılıyor?

A grubu kadroların atamasında iki farklı yol izlenir. Atama yapılırken ya sadece KPSS puanı dikkate alınır ya da KPSS’de belli bir puanın üzerindeki adaylar mülakata çağırılır, mülakat sonucuna göre uygun görülen adayların ataması gerçekleştirilir. KPSS, ilk yönteme göre bir seçme sınavı, ikinci yönteme göre ise eleme sınavıdır.

KPSS A Grubu Sınavı Kaç Yılda Bir Yapılır, Geçerlilik Süresi Ne Zamana Kadardır?

KPSS A her yıl yapılır. Geçerlilik süresi 2 yıldır. Ataması gerçekleşmeyen ve puanını yükseltmek isteyen adayların mümkün olursa her yıl sınava katılmaları önerilir. Örneğin; 2016 KPSS’de 77 puan alan bir aday bu puanını 2017 aralık atamasında kullanabilir; fakat daha yüksek bir puanla tercih yapmak istiyorsa 2017 KPSS’ye girebilir. İki sınavdan hangisinde en yüksek puan aldıysa, o puan başvuru için kabul edilir.

KPSS A Grubu Sınavına Kimler Katılabilir?

KPSS A kadrolarına genelde İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun alınmaktadır. Son yıllarda Mühendislik, Fen – Edebiyat, Tıp, Mimarlık gibi fakültelelerin mezunlarına da kadro ayrılmaktadır. Ancak bu kadroların sayısı son derece kısıtlı olduğu için A grubu kadrolar deyince aklımıza ilk olarak İİBF, Hukuk ve SBF geliyor.

KPSS A Sınavına Girmek İçin Üniversite Mezunu Olmak mı Gerekiyor?

Hayır. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusu yaptığınız zaman mezun durumda görünmeniz gerekir. Sınavın geçerlilik süresi 2 yıl olduğu için, 2 yıl içerisinde mezun olabilecek adayların bu sınava girmelerinde bir sakınca yoktur.

A Grubu Kadrolar İçin Hangi Oturumlara Katılmak Gerekir?

KPSS Lisans sınavına ait 121 adet puan türü vardır. Başvurulacak kadro hangi puan türü ile alım yapıyorsa, o puan türünü etkileyen tüm testlerin çözülmesi gerekir.

Örneğin; KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 oranında etkilidir. KPSSP1 puanının hesaplanması için sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sınavının yapıldığı cumartesi sabah oturumuna katılmak yeterli olur. KPSSP47 puanının hesaplanmasında ise % 10 Genel Yetenek, % 10 Genel Kültür, % 10 Yabancı Dil, % 20 Hukuk, % 20 İktisat, %20 Kamu Yönetimi, % 10 Maliye testi etkili olmaktadır. Dolayısıyla KPSSP47 puan türü ile alım yapılan kadrolara başvurmak isteyen bir adayın ilgili testlerin tamamını çözmesi gerekir.

KPSS-A Grubu Alan Konuları, Ders İçerikleri Nelerdir?

KPSS-A kadroları için Hukuk, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik ve Uluslararası İlişkiler testleri uygulanır. Her bir testte 40 soru yer alır. Pazar sabah oturumunda Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe; pazar öğleden sonra oturumunda ise Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler testi adaylara sunulur. Bu testlerin konu dağılımları ise şu şekildedir;

Hukuk

İdare Hukuku ve İdari Yargı (6 Soru)
Ceza Hukuku (6 Soru)
Medeni Hukuk (6 Soru)
Borçlar Hukuku (6 Soru)
Ticaret Hukuku (6 Soru)
İcra ve İflas Hukuku (6 Soru)
Anayasa Hukuku (4 Soru)

İktisat

Mikro İktisat (12 Soru)
Makro İktisat (10 Soru)
Para-Banka-Kredi (4 Soru)
Uluslararası İktisat (4 Soru)
Kalkınma-Büyüme (4 Soru)
Türkiye Ekonomisi (4 Soru)
İktisadi Doktrinler Tarihi (2 Soru)

İşletme

İşletme Yönetimi (10 Soru)
Üretim Yönetimi (10 Soru)
Pazarlama Yönetim (8 Soru)
Finansal Yönetim (8 Soru)
Temel Kavramlar (4 Soru)

Maliye

Kamu Gelirleri (6 Soru)
Kamu Giderleri (6 Soru)
Kamu Borçları (6 Soru)
Bütçe (6 Soru)
Vergi Hukuku (6 Soru)
Maliye Politikası (6 Soru)
Maliye Teorisi (4 Soru)

Muhasebe

Genel Muhasebe (26 Soru)
Mali Tablolar Analizi (6 Soru)
Ticari Aritmetik (4 Soru)
İhtisas Muhasebesi (4 Soru)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

a. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (22 Soru)

Sosyal güvenlik hukuku ve teorisi (10 Soru)
İş hukuku ve teorisi (8 Soru)
Sosyal politika (4 Soru)
Çalışma Ekonomisi (12 Soru)

Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi (6 Soru)

Ekonometri

Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler (4 Soru)
Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve %5 İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralığı (4 Soru)
İkili (Kukla) Değişkenler, İkili Açıklayıcı ve İkili Bağımlı Değişkenler (4 Soru)
Otokorelasyon (İçsel Bağıntı) (4 Soru)
Farklı Yayılım (Değişen Varyans) (4 Soru)
Model Tanımlama ve Tanımlama Hataları (4 Soru)
Eşanlı Denklem Sistemleri (4 Soru)
Zaman Serisi Modellemesi (4 Soru)
Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresif Modeller (2 Soru)
Çoklu Doğrusal Bağlantı (2 Soru)
Öngörü (2 Soru)
Kısmi Regresyon ve Korelasyon (2 Soru)

İstatistik

Olasılık ve Stokastik Süreçler (6 Soru)
Matematiksel İstatistik (6 Soru)
Uygulamalı İstatistik (6 Soru)
Çok Değişkenli Analizler (4 Soru)
Deney Tasarımı ve Varyans Analizi (4 Soru)
Örnekleme (4 Soru)
Regresyon Analizi (4 Soru)
Yöneylem Araştırması (2 Soru)
Zaman Serileri (2 Soru)
Parametrik Olmayan Testler (2 Soru)

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası (8 Soru)
Yönetim Hukuku (8 Soru)
Anayasa (6 Soru)
Siyaset Bilimi (6 Soru)
Kentleşme ve Çevre Sorunları (6 Soru)
Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) (4 Soru)
Sosyoloji (2 Soru)

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Hukuk (10 Soru)
Uluslararası İlişkiler Teorisi (8 Soru)
Siyasi Tarih (6 Soru)
Uluslararası Güncel Sorunlar (6 Soru)
Türk Dış Politikası (6 Soru)
Uluslararası Örgütler (4 Soru)

KPSS A Grubu İçin YDS Sınavı Şart mı?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 121 puan türünden 91′inin hesaplanmasında kullanılır. Etki oranı ise %10 ile %60 arasında değişmektedir.

KPSS A İçin Yaş Sınırı Nedir?

KPSS’ye girebilmek için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Kamu kurum ve kuruluşları bu konuda kendi kararlarını verirler. Mesela; Ulaştırma Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosu için 30 yaşını doldurmamış olma şartı koymuştur. Başvurmak istediğiniz kurumun önceki alımlarda yaş sınırı koyup koymadığını inceleyiniz.

Taban Puan Var mı?

Taban puanlar kurumdan kuruma değişir. Belirlenen taban puan şartını yakalayan adaylar kurum sınavına çağrılır. Diğerleri ise elenir. Bu yöntemde KPSS bir eleme sınavı niteliği taşır. Örneğin; Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı için, KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak şartı konulmuştur. Ancak 80 ve üzeri puan alanlar bu kadroya başvurabilir.

KPSS A Grubu Adayları B Grubundan Tercih Yapabilir mi?

Evet, A grubu için girilen oturumlar B grubu kadroların puan türlerini de kapsamaktadır. Bundan dolayı A grubu kadrolara başvuran adaylar aynı zamanda B grubu kadrolara da başvuru yapabilirler. Hatta şartları uyuşuyorsa öğretmen kadrolarına başvurmaları için de bir engel yoktur.

Askerlik Durumu

KPSS başvurularında askerlik koşulu aranmaz. Fakat kurum sınavlarının büyük çoğunluğunda askerliğinizi yapmış ve erteletmiş olmanız istenir.

A Grubu İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Kamu kurum ve kuruluşları, sınav ilanlarını çok satılan üç ulusal gazete aracılığıyla duyurur. Ayrıca BAŞBAKANLIK’A bağlı RESMİ GAZETE (rega.­basbakanlik.­gov.­tr) veya DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI resmi sitesi www.dpb.gov.tr adreslerini ziyaret ederek de kurum ilanlarına ulaşabilirsiniz. Söz konusu ilanlarda kurumlar istenilen taban puan, mezun olunan bölüm, kpss puan türü, yaş sınırı gibi tüm detaylara yer verirler.

Kategori: KPSS Lisans