KPSS A Grubu için Hazırlık Yapanlar Bu Kaynaklardan Yararlanabilirler

KPSS A Grubu için Hazırlık Yapanlar Bu Kaynaklardan Yararlanabilirler

I- İKTİSAT– İŞLETME GRUBU:

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER VE DOKTRİNLER TARİHİ

1. Halil SEYİDOĞLU, Ekonomik Terimler (Sözlük)
2. Besim ÜSTÜNEL, İktisadın Temelleri

MİKRO İKTİSAT

1) Erdal ÜNSAL, Mikro İktisat
2) Zeynel DİNLER, Mikro İktisat
3) Orhan TÜRKAY, Mikro İktisat Teorisi
4) Orhan TÜRKAY, İktisat Teorisine Giriş (Mikro İktisat)
5) Zeynel DİNLER, İktisada Giriş
6) İsmail BULMUŞ, Mikro İktisat
7) Mahmut KALENDEROĞLU, Mikro İktisat, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık
8) İktisada Giriş - İlker Parasız
9) İktisat -Tevfik Pekin
10) İktisat - Açıköğretim 2. Sınıf

MAKRO İKTİSAT

1. Erdal ÜNSAL Makro İktisat
2. Fisher, Makro İktisat
3. Zeynel DİNLER, İktisada Giriş
4. İlker PARASIZ, Makro İktisat
5. İlker PARASIZ, Modern Makro Ekonominin Temelleri
6. Merih PAYA, Makro İktisat
7. Özhan ULUATAM, Makro İktisat
8. Dornbusch R. Fisher S. , Makro Ekonomi (Çeviri)
9. Zafer TUNCA, Makro Ekonomi*
10. Oğuzhan ARDIÇ, Makro İktisat, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

PARA, BANKA, KREDİ, KONJONKTÜR, PLANLAMA, MİLLİ GELİR, İSTİHDAM VE BÜYÜME TEORİLERİ; İKTİSAT POLİTİKASI

1) Türkiye İş Bankası Vakfı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay. , Para ve Kredi Bilgisi ( Avni ZARAKOLU)
2) İlker PARASIZ, Para-Banka, Finansal Piyasalar
3) İlker PARASIZ, Modern Büyüme Teorisi
4) Sadun AREN, İstihdam Para ve İktisadi Politika*
5) Sabri ÜLGENER, İstihdam ve Büyüme
6) Vildan SERİN (Yayına Hazırlayan), İktisat Politikası (Seçme Konular)
7) Muhteşem KAYNAK, Kalkınma İktisadı
8) Oğuzhan ARDIÇ, Para – Banka Uluslararası İktisat Türkiye Ekonomisi, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık
9) Nur Kevder (Daha çok modelleme -) ,
- Mahfi Eğilmez-Erkan Kumcu
- Ömer Faruk Çolak (Finansal Kurumlar) ,

ULUSLARARASI İKTİSAT VE İKTİSADİ KURULUŞLAR

(Uluslararası Ekonomik İlişkiler Ve Kuruluşlar)( Dış Ticaret Politikası;Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Anlaşmalar Ve Ödeme Usulleri İle Dış Ticaret Kısıntıları)
1) Zeynel DİNLER, İktisada Giriş
2) Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat
3) Cem ALPAR, M. Tuba ONGUN, Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ‘Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Değerlendirme’
4) Oğuzhan ARDIÇ, Para – Banka Uluslararası İktisat Türkiye Ekonomisi, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

TÜRKİYE EKONOMİSİ1. Rıdvan KARLUK, Türkiye Ekonomisi

2. Erdinç TOKGÖZ, Türkiye Ekonomisi
3. TOBB Raporları
4. Oğuz OYAN, Türkiye Ekonomisi, Nereden-Nereye
5. Oğuzhan ARDIÇ, Para – Banka Uluslararası İktisat Türkiye Ekonomisi, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

1) Emin ÇARIKCI, Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri

İŞLETME İKTİSADI (İŞLETME DENETİMİ VE FİNANSAL YÖNETİM)

1. M. Tamer MÜFTÜOĞLU, İşletme İktisadı
2. İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik
3. İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri
4. H. CAN, D. TUNCER, Y. AYHAN, Genel İşletmecilik Bilgisi
5. Halil CAN, Organizasyon ve Yönetim

II- MALİYE GRUBU:

MALİYE TEORİSİ; KAMU MALİYESİ (KAMU GELİR VE GİDERLERİ, KAMU BORÇLARI VE BÜTÇE)

a) Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi
b) Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi
c) Özhan ULUATAM, Kamu Maliyesi
d) İsmail TÜRK, Kamu Maliyesi
e) Orhan ŞENER, Kamu Ekonomisi
f) Metin ERDEM, Devlet Borçları
g) Macit İNCE, Devlet Borçlanması
h) Gülay COŞKUN, Devlet Bütçesi
i) Nihat EDİZDOĞAN, Kamu Bütçesi
j) Şerafettin AKSOY, Kamu Bütçesi
k) Mahmut KALENDEROĞLU, Kamu Maliyesi, Bütçe ve Borçlanma, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

MALİYE POLİTİKASI

a. İsmail TÜRK, Maliye Politikası
b. Beyhan ATAÇ, Maliye Politikası
c. B. ATAÇ, S. TURHAN, Maliye Politikası (Açıköğretim Fak. Yay.)
d. Macit İNCE, Maliye Politikası (Ders Notları)
VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ
a) Abdurrahman AKDOĞAN, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması
b) Sadık KIRBAŞ, Vergi Hukuku (Temel Kavramlar, İlkeler ve Kuramlar)
c) N. ÇAĞAN, M. ÖNCEL, A. KUMRULU, Vergi Hukuku
d) Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası
e) F. HEPER, G. ERGÜLEN, Z. BİLDİRİCİ, Vergi Uygulamaları
f) Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

III- HUKUK GRUBU:

ANAYASA HUKUKU

1) Ergun ÖZBUDUN, Anayasa Hukuku
2) Şeref GÖZÜBÜYÜK, Anayasa Hukuku
3)Yavuz SABUNCU, Anayasaya Giriş
4)M. Fatih DİKİCİ, Anayasa Hukuku - İdare Hukuku, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık
5) Anayasa Kanunu

İDARE HUKUKUNUN GENEL ESASLARI VE İDARİ YARGI

1) Metin GÜNDAY, İdare Hukuku
2) Şeref GÖZÜBÜYÜK, Türkiyenin İdari Yapısı
3) Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku
4) Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı
5) Yargı Kanunu
6) M. Fatih DİKİCİ, Anayasa Hukuku - İdare Hukuku, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

CEZA HUKUKU VE CEZA MUHAKEMELERİ USULÜNÜN GENEL ESASLARI

1) Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku
2) Nevzat TOROSLU, Ceza Muhakemesi Hukuku
3) Yüksel ERSOY, Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
4) Bahri ÖZTÜRK, Ceza Hukuku
5) CMUK-TCK Kanunu
6) M. Fatih DİKİCİ, İcra - İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

MEDENİ HUKUK (AİLE HUKUKU HARİÇ)

1) Türkiye İş Bankası Vakfı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay. , Medeni Hukuk Bilgisi (Ahmet KILIÇOĞLU)
2) Turgut AKINTÜRK, Medeni Hukuk
3) Bilge ÖZTAN, Medeni Hukuk
4) Kanun Kitabı
5) Oğuzhan ARDIÇ, Medeni Hukuk, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık
6) Medeni Usul - Baki Kuru , HUMK

BORÇLAR HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

1) Türkiye İş Bankası Vakfı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay. , Borçlar Hukuku Bilgisi (Ali Naim İNAN)
2) Safa REİSOĞLU, Borçlar Hukuku
3) Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku
4) Turgut AKINTÜRK, Borçlar Hukuku
5) Turgut ÖNEN, Borçlar Hukuku
6) Oğuzhan ARDIÇ – Emel ERSOL, Borçlar Hukuku, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

TİCARET HUKUKUNUN GENEL ESASLARI (TİCARİ İŞLETME HUKUKU, ŞİRKETLER HUKUKU VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKU)

1) Türkiye İş Bankası Vakfı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay. , Ticaret Hukuku Bilgisi (Ali BOZER/Celal GÖLE), Şirketler Hukuku Bilgisi (Tuğrul ANSAY), Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi (Ali BOZER/Celal GÖLE)
2) Sabih ARKAN, Ticari İşletme Hukuku
3) Pınar YILMAZ (Ticaret Hukuku-1), M. Fatih DİKİCİ (Ticaret Hukuku-2), Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık
4) Ticari İşletme - Yahya Deryal ,TTK
5) Şirketler Hukuku – Bankacılık Enstitüsü , Açıköğretim Yayınları,TTK
6) Kıymetli Evrak - Bankacılık Enstitüsü , İş Bankasi Yayınları , TTK
7) Vergi - Mualla Öncel- A.Kumrulu – N.Çağan

İCRA İFLAS HUKUKU

1) Türkiye İş Bankası Vakfı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay. , İcra ve İflas Hukuku (Baki KURU)
2) M. Fatih DİKİCİ, İcra - İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık
3) İcra—İflas - Baki Kuru, Bankacılık Enstitüsü Yayınları ,İİK

SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

1) Alpaslan IŞIKLI, İş Hukuku

IV- MUHASEBE - İSTATİSTİK GRUBU:

GENEL MUHASEBE

1. Orhan SEVİLENGÜL, Genel Muhasebe
2. Yüksel Koç YALKIN, Genel Muhasebe
3. E. KOTAR, Ş. DOKUR, Genel Muhasebe Problemleri
4. Ercan BEYAZITLI, Çözümlü Örnekler (Muhasebe)
5. Mahmut KALENDEROĞLU, Genel Muhasebe, Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi, Seçkin Yayıncılık

MALİYET MUHASEBESİ

1. Yurdakul ÇALDAĞ, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
2. Nasuhi BURSAL, Yücel ERCAN, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama
3. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU, Maliyet Muhasebesi

ŞİRKETLER MUHASEBESİ1. Yurdakul ÇALDAĞ, Şirketler ve Muhasebesi

2. Remzi ÖRTEN, Ortaklıklar ve Muhasebe Uygulamaları

ENVANTER VE BİLANÇO

1. Ümit GÜCENME, Muhasebe ve Envanter

MALİ TABLOLAR ANALİZİ VE TEKNİKLERİ; İŞLETME FİNANSMANI (MALİ ANALİZ VE REVİZYON),

1. N. TENKER, N. AKDOĞAN, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri

BANKA MUHASEBESİ

1. Orhan SEVİLENGÜL, Banka Muhasebesi
2. Mustafa UÇAR, Banka Muhasebesi

İSTATİSTİK

1. Özkan ÜNVER, Uygulamalı İstatistik Yöntemler Giriş
2. Serdar KILIÇKAPLAN, İstatistiğe Giriş
3. Şemsettin BAĞIRKAN, İstatistiğe Giriş
4. İstatistik (Temel Kavramlar ve Uygulamalar) (Çeviri)
5. M. R. Spiegel (Çeviri), İstatistik Çözümlü Problemler

Kategori: KPSS Hazırlık