KPSS a grubu kadrolar nelerdir?

A Grubu Kadrolar Nelerdir; ÖSYM klavuzundaki bilgilere göre A grubu kadroları şöyle: Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve bazı ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki,özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, A grubu ve Öğretmen adaylarının girdiği sınav ayrıdır bu sınava önlisans mezunları ve ortaöğretim adayları giremiyorlar.P3 puanı ile B Grubu yerleştirmelerde tercih yapılamayacaktır. Çünkü bu sınav sadece A Grubu ve Öğretmen alımları içindir.

A Grubu Kadrolar Ne Demektir?A Grubu Kariyer Meslek Müfettiş, uzman, müfettiş, kontrolör, denetmen, murakıp, denetçi, kaymakam unvanlı kadrolara kariyer meslekler denir.Bu meslekler A Grubu puanlar denilen KPSS puanları ile alım yapılan mesleklerdir.

Uzman unvanlı her kadro A Grubu da değildir. Bir örnekle açıklamak gerekirse uzman çavuş, uzman doktor, uzman memur gibi unvanlar A Grubu meslek değildir.

A Grubu kadrolar arasındaki ayrımlar:Denetim Kadrosu ve İdari KadroDenetim Kadrosu ve İdari Kadro Arasındaki Ayrım:
Şöyle ki uzman ve kaymakam unvanları idari meslekler iken, müfettiş, denetçi, denetmen, kontrolör unvanları denetim kadrolarıdır.

Merkez ve Taşra Kadrosu Ayrımı; merkez personeli görev yeri Ankara ili olan mesleklerdir ve Devlet Personel Uzmanı, kalkınma uzmanı, Sayıştay Denetçisi, Başbakanlık Müfettişi gibi meslekler merkezde görev yaparlar.

Ankara merkez teşkilat dışındaki diğer teşkilatlarda görev yapan personel ise taşra personelidir ve Gelir Uzmanı, vergi müfettişi, İl Planlama Uzmanı gibi meslekler taşrada görev yaparlar.KPSS A Grubu puan nedir?

KPSS sisteminde 120 tane puan bulunmaktadır. KPSS puan türleri aşağıdaki gibidir:

B Grubu Puanlar (Sadece Çift Yıl) Öğretmenlik Puanı (Her yıl ) A Grubu Puanlar ( Her yıl)
Lisans Önlisans Lise P10 P93 ve P94 haricindeki tüm puanlar
P3 P93 P94

Örneğin, Gelir Uzman Yardımcılığı KPSS P49 puanıyla,
İl Planlama Uzman Yardımcılığı P31 puanlarıyla adayları kurum sınavına çağırmaktadır.

Diğer mesleklerin ve kurumların A Grubu alımlarda hangi puanları kullandığını öğrenmek için sitemizin KPSS kategorisini inceleyebilirsiniz ya da kpss kılavuzuna göz atabilirsiniz

KPSS A Grubu kadrolara nasıl giriliyor?

Alım yapacak kurumlar alım yapacakları unvan için bir puan belirlerler ve ilanda belirtilen belli sayıda kişiyi kurumsal sınava çağırarak tekrardan bir eleme yaparlar.

Kurumlar A Grubu kadrolarında hangi kriterlere dikkat ediyor

Kurumun kendi bunyesindeki kurumsallaşma ozellikleri doğrultusunda adaylarda belli ozellikler arayabilirler, her kurum, kendi kariyer meslek personelinin seçimi, alımı, çalışma şartları ve yetkilerine yönelik bir yönetmelik çıkarır.
Bu yönetmelikte alınacak personelde bulunması gereken şartlara da açıkça yer verilir.

Adaylar İçin Yeterlilik süreci nedir?

A Grubu kadroları diğer kadrolardan ayıran en büyük fark en az 3 yıllık bir yeterlilik sürecinin olmasıdır. Buna göre, bir kariyer mesleği kazanan kişi mesleğe girdikten sonra başladıktan sonra kurumun farklı birimlerinde görev alarak kurumun işleyişini kavrar öğrenir.

Göreve girdikten 2 yıl sonra kariyer meslekler konusu belirlerler ve 3’üncü yılın sonunda sunmak üzere bir tez hazırlarlar. Ayrıca 3 yıl sonunda kurum içinde yazılı ve sözlü sınav yapılır. Ancak yetrlilik için bazı kurumlarda sadece sözlü sınav yapılmaktadır.

Bunun yanında mevzuat değişikliği ile kariyer meslek mensuplarına yeterlilik süreci sonuna kadar KPDS C seviyesi yani 70 puan alma şartı da getirilmiştir.

Aday Yeterlilik süreci sonunda ne oluyor?

Kurumların yeterlilik süreci en az üç yıl sürmektedir ve bu süreç sonunda tez ve yapılan sınavlarda başarılı olanların stajyer, aday, yardımcı gibi unvanları kaldırılır. Aşağıdaki tabloda bunlar gösterilmiştir.

Mesleğe Giriş Unvanı Yeterlilik Sonrası Unvan

Müfettiş Yardımcısı Müfettiş ünvanını alır
Stajyer Kontrolör Kontrolör ünvanını alır
Uzman Yardımcısı Uzman ünvanını alır
Kaymakam Adayı Kaymakam ünvanını alır
Denetçi Yardımcısı Denetçi ünvanını alır
Denetmen Yardımcısı Denetmen ünvanını alır
Murakıp Yardımcısı Murakıp ünvanını alır

Mevcut Maaş Durumları

Mevcut durumda mesleğe yeni girecek olan bir uzman yardımcısı aylık ortalama 2.700-2.800- 2.900 civarı bir maaş almaktadır.

Yeterlik sürecinden sonra ise uzman unvanlı kadroya atanınca bu maaş 3.500 TL 3.700 dolaylarında olacaktır.

A Grubu Kadrolarda Yurt Dışı İmkanı

Bu durum biraz da adayın kendisi ile de ilgilidir, bazı kurumlar özel destek vermektedir. A grubu kadrolar diğer mesleklere göre daha çok yurtdışı görevlere veya eğitimlere gitme imkanına sahiptir. Bazı kurumlar, meslek personelinin yurtdışına belli sürelerle gitmesi hususunda özel destek vermektedir.

A Grubu Kadrolarda Yükselme İmkanı Var mıdır?

A grubu kadrolarda yükselme imkanı mümkündür. Kariyer meslek mensupları belli hizmet sürelerinin tamamlanması ya da ihtiyaca göre daha erken bir sürede daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, başkan yardımcısı, başkan, müsteşar yardımcısı, müsteşar, vali, teftiş kurulu başkanı, grup başkanı gibi üst düzey kamu görevlerine atanabilmektedir. Şuan Türkiye’de bu makamlarda bulunan kişilerin önemli bir çoğunluğu A Grubu meslek mensubu kişilerdir.
Bütün adaylara başarılar dileriz