KPSS A Grubu Kadrolarının Görev Alabilecekleri Yerler Hangileri?Genel olarak İİBF mezunları aşağıdaki kadrolarda üst kademelere yani kariyer meslek görevlerinde çalışabilmektedirler. Kariyer Meslek ifadesi, özel bir yarışma sınavı ile girilen belirli yetişme süresi sonrasında olumlu sicil almak kaydıyla hazırlanacak mesleki tez veya yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda başarılı olunarak atanılan mesleki güvenceye sahip kamu görevleri için kullanılır.BAŞBAKANLIKBaşbakanlık Uzman Yardımcısı
Devlet Personel Uzman Yardımcısı
Planlama Uzman Yardımcısı
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı (Hukuk-İktisat-İşletme)
Enerji Uzman Yardımcısı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞIİl Planlama Uzman Yardımcısı
Kaymakam Adayı
Dernekler Denetçi Yardımcısı
Göç Uzman Yardımcısı

MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Uzman Yardımcısı
Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
Vergi Müfettiş Yardımcısı
Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
Devlet Malları Uzman Yardımcısı
Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
Muhasebe Uzman Yardımcısı
Muhasebe Denetmen Yardımcısı
Stajyer Tasfiye KontrolörüMERKEZ BANKASI

Araştırmacı
Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞIStajyer Kontrolör
Stajyer Kontrolör (İdari)
Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı
Kontrolör Yardımcısı
Müfettiş Yardımcısı

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI (Müfettiş Yard.)

Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrük Müfettiş Yardımcısı
Gümrük Uzman Yardımcısı
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk – İktisat – İşletme – Maliye )
Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer Yardımcısı
Sigorta Denetleme Kurulu Uzman Yardımcısı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Teknik Yardım Uzman Yardımcısı

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

Denizcilik Müsteşarlığı Müfettiş Yardımcısı
Denizcilik Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman Yardımcısı

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

BUNLARIN HARİCİNDE;

Sermaye Piyasası Kurulu
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı vb.