KPSS a grubu nedir kimler girebilir?

KPSS-A'nın ne demek olduğu, 2002 yılında yayımlanan 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'te açıklanmıştır. Yönetmelikteki teknik tanımlama, sorulara çok fazla karşılık vermemektedir.Kılavuzda ise daha net bir açıklama bulunmaktadır. Açıklama şu şekildedir: 'A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır.'KPSS-A KADROYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Burada en önemli bir diğer soru şudur. KPSS-A kadrolarına kimler başvurabilir:Bu soru, 10 yıl önce sorulmuş olsaydı, 'bu sınavlara büyük bir çoğunlukla İİBF, SBF, İşletme, Hukuk fakültesi mezunları alınmaktadır' diye cevap verebilirdik. Ancak son 5 yıldır bu kadrolara artık her lisans mezuniyetinden neredeyse alınmaktadır.

Örneğin;

Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığına 'Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan mezun olanlar'Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettiş yardımcılığına 'Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Bölümü, Zootekni Bölümü) ve) Veteriner Hekim olanlar'

İller Bankası uzman yardımcılığına 'İşletme, İktisat, Hukuk, Bankacılık, Maliye, Kamu Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık mezunları'

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uzman yardımcılığına, 'Siyasal Bilgiler, iktisat. İşletme ve iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri, Hukuk Fakültesi ile Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Mühendisliğinden mezun olanlar'alınmaktadır.

Bir lisans bölümü mezununun, başvuru yaparken şu hususu göz önüne alması gerekmektedir.

1- Acaba başvuracağım kurumların uzman veya müfetttiş yardımcılığı kadrolarına, benim mezun olduğum bölüm alınıyor mu?

2- Acaba başvuracağım kurumların uzman veya müfetttiş yardımcılığı kadroları hangi KPSS puan türünde alım yapmaktadır ve ben istenenler testlerde başarılı olabilir miyim?

Kamu kurumlarının yayımladıkları her bir ilan metninde hangi KPSS puanının arandığı belirtilir. Örneğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uzman yardımcılığı alım ilanında KPSSP3, İller Bankası ilanında ise KPSSP1 aranacağı belirtilmiştir. Bu puanların hangi testleri kapsadığı ve her bir testin puan üzerindeki ağırlığı KPSS kılavuzunun 14, 15 ve 16. sayfalarında yer almaktadır. Örneğin bu sayfalarda; KPSSP1'in yüzde 70 Genel Yetenek (türkçe ve Matematik), yüzde 30 Genel Kültürden (Temel Yurttaşlık Bilgisi, Atatürk ilkeleri, coğrafya) oluştuğu yer almaktadır.

KPSS-A SONUÇLARI MEMUR ALIMLARINDA KULLANILIR MI?

KPSS-A sonuçları sadece müfeetiş, uzman, denetmen yardımcısı alımlarında kullanılacaktır. Bunun dışında kalan diğer tüm unvanlar için, -örneğin mühendis, sağlık memuru, hemşire, imam hatip, tekniker, memur, şoför vb. tüm unvanlar için- bu sınav sonuçları kullanılamayacaktır.

KPSS sonuçları A grubu kadrolar ve öğretmenlik dışında, ayrıca POMEM'lere başvuru sırasında kullanılmaktadır.

Kategori: KPSS Lisans