KPSS için kadro bildirecek kurumlar, nasıl kod belirliyor?Kamu Kurumlarına Kadro Dağılımı Sonrası Merkezi Yerleştirme İçin Kod Belirleme Çalışması Nasıl Olacak.2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin Başbakanlık Olur'u Nisan ayı içerisinde yayımlandı.Bu aşamadan sonra kamu kurumları KPSS B Grubu kapsamında alacağı personelin planlama sürecine girmiştir.

Kamu kurumlarına tahsis edilen bu kadro sayıları kamu kurumlarınca kurumlar arası nakil, açıktan atama ve KPSS A Grubu ve B Grubu alımlar yöntemleriyle kullanılabilecektir.Kamu kurumunca yapılan planlamadan sonra merkezi yerleştirme için ihtiyaç duyulan öğrenim düzeylerinde, hizmet sınıfları itibariyle boş kadrolar için 13/05/2016 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığından yerleştirme talebinde bulunulacaktır.

Şu aşamada kamu kurumları, belirlenen kısıtlı sayı dahilinde en fazla ihtiyaç duyduğu, öncelik arz eden hizmetlerin yürütülmesi kapsamında, kadrolar için yerleştirme talebinde bulunacağını söyleyebiliriz.

Peki kamu kurumları boş kadrolarına yerleştirme talebinde bulunurken ne kadar bir serbesti içerisinde hareket etmektedir?Hizmet sınıfları itibariyle baktığımızda, KPSS yerleştirme kılavuzlarında Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler sınıflarında kadroların yer aldığını görmekteyiz.

Kod belirleme sürecinde bu hizmet sınıfları içerisinde kamu kurumları Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfları için daha dar kapsamda bir serbestiye sahip iken Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında kısmen daha geniş bir serbestiye sahiptirler.

Teknik hizmetler sınıfında mimar, şehir plancısı, ekonomist, jeolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, sağlık hizmetleri sınıfında veteriner, hemşire, psikolog, biyolog, fizyoterapist, ebe gibi kadrolar için belirli program/bölüm kodları kullanılmakta; mühendis, tekniker, teknisyen, sağlık teknikeri, sağlık memuru, sağlık teknisyeni gibi kadrolarda ise alt branşları itibariyle kamu kurumunun ihtiyaç duyduğu branştaki program/bölüm kodları kullanılmaktadır.Diğer taraftan, merkezi yerleştirmelerde Avukatlık Hizmetleri sınıfındaki avukatlar için hukuk mezunu olma ve avukatlık ruhsatına sahip olma kodları, Milli Eğitim Bakanlığının dışında öğretmen kadrosu bulunan kamu kurumlarında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfındaki öğretmenler için ise öğretmenlik programı kodları kullanılmaktadır.

Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıflarında yer alan memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, veznedar, yurt yönetim memuru, bilet kontrol memuru, hizmetli gibi kadrolarda ise yukarıda ilgili program/bölüm kodları dışında diğer program/bölüm kodları da kamu kurumunca kısmen daha fazla bir serbesti içerisinde değerlendirilerek belirlenmektedir. Bu değerlendirme sonucu ya genel nitelikli 2001, 3001, 4001 kodları ya da İİBF kodları veya daha geniş kapsamlı (SGK ve Kredi Yurtlar Kurumunda gördüğümüz üzere) birçok program/bölüm mezunlarının yer aldığı kodları görmekteyiz.

Kategori: Memur Atamaları