KPSS ile atananlardan istenecek belgeler nelerdir?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2017-1 sayılı yerleştirme sonucu Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık teşkilatına aday memur olarak açıktan atanmaya hak kazananlar hakkında duyuru...ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2017-1 sayılı yerleştirme sonucu Bakanlığımız teşkilatına aday memur olarak açıktan atanmaya hak kazananların listesi Yüksek Öğrenim Kurumu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Bakanlığımız için oluşturulan FTP ortamında alınmıştır.Bu sebeple, atama işlemlerine esas olmak üzere, aşağıdaki belgelerin www.tarimpersonel.gov.tr web adresinden alınarak doldurulacak Beyan Formu ile birlikte Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

BEYAN FORMU İLE BİRLİKTE İSTENECEK BELGELER:1- Beyan Formu (www.tarimpersonel.gov.tr web adresinden alınacaktır.)

2- Tasdikli Diploma veya Çıkış Belgesi. (Kurum Tasdikli olabilir.)

3- Mal Bildirim Beyannamesi4- Fotoğraf (6 Adet)

5- Sağlık Raporu: Devlet, Eğitim ve Araştırma veya Üniversite Hastanelerinden alınacak.

6- Avukatlık Ruhsat Belgesi (Avukatlar için)7- ÖSYM Yerleştirme Belgesi

BEYAN FORMUNDA AÇIKLANACAK VE TEYİT EDİLECEK BELGELER

1- Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Durumu

2- T.C. Kimlik Belgesi

3- Askerlik Durum Belgesi

NOT:

1- Yerleştirme işlemi yapılanlardan, hali hazırda herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için ilgili Kurumlardan muvafakat isteneceğinden, bu durumlarını Beyan Formunda ayrıca belirteceklerdir.

2- Duyuru ayrıca adrese tebliğ edilmeyecektir.

Kategori: KPSS Yerleştirme