KPSS ile Meteorolojiye atanan 5 yıl nakil isteyemeyecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

7 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemenin ilgili maddesi şu şekildedir:

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A ve 10/B maddeleri eklenmiştir.'İlk defa atananların yer değiştirmesi

MADDE 10/A - (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında ilk defa aday memur olarak göreve başlayanlar (terör eylemleri etkisi ve nedeniyle atananlar hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanan personel, atandığı birim emrinde en az 5 yıl süre ile çalışmadan yer değiştirme talebinde bulunamaz. Ancak, aynı il ile bölge ve merkez teşkilatı birimleri arasında yapılacak atamalar ile eş ve sağlık durumuna bağlı yer değiştirmelerde 5 yıl şartı aranmaz.

(2) Özür grubu yer değiştirmeleri hariç olmak üzere, atandığı yerde bir tayin dönemi geçmeden isteğe bağlı yer değişikliği yapılmaz.'Eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği

MADDE 10/B - (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteği; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda çalıştığını belgelendirmesi halinde yerine getirilebilir.

(2) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin, eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteği; personelin asli memurluğa atanmış olması ve eşinin özel sektörde çalışması halinde de son iki yıl içerisinde 360 gün prim ödendiğinin belgelendirmesi kaydıyla yerine getirilebilir.'MEMURLAR.NET AÇIKLAMASI

1- Bu değişikliğe göre, KPSS sonuçlarına göre DMİ'ye aday memur olarak atananlar 5 yıl boyunca nakil isteyemeyecek.

2- Kurumlararası nakil yoluyla DMİ'ye gelenler 5 yıl boyunca nakil isteyemeyecek.

3- Aynı il içinde veya aynı bölge içinde veya merkez teşkilatı birimleri içinde için yapılacak atamalar ile eş ve sağlık durumu özrüne dayalı atamalar bundan istisnadır.

4- Eş durumu özründe nakil istenebilmesi ikiye ayrılmıştır.
a- Yer değiştirmeye tabi olan personelin (Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü) eşinin 217'ye tabi bir kurumda çalışıyor olması gerekmektedir. Burada eşin 217'ye tabi bir kurumda memur olarak çalışma zorunluluğu aranmamıştır. Madde metni bir statü belirtmemiştir.
b- Yer değiştirmeye tabi olmayan poersonel ise asli memurluğa atanmış olmalıdır. Ayrıca eşi eğer özel sektörde ise en az son 2 yıl içinde 360 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Kategori: Memur Atamaları