KPSS ile Yerleşenlere Becayiş Hakkı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017/1 KPSS ile yerleşenlere becayiş hakkı verdi.2017/1 KPSS tercih sonuçları Temmuz'da açıklandı.20171 KPSS tercih kılavuzunda, Aile Bakanlığının 100 adet kadrosu bulunuyordu. Bakanlık yerleştirme sonrasında yaptığı açıklmada, kendi bakanlığına yerleşen ve aynı unvanda olan adayların becayiş yapabileceklerini belirtti.

İŞTE AİLE BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI2017/1 KPSS Yerleştirme İşlemleri Sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadrolarına Açıktan Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

GEREKLİ BELGELER:

ÖSYM tarafından Bakanlığımıza yerleştiğine dair internet çıktısı,Evrakları şahsen (elden) getirecek adaylar için en son Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Mezuniyet Belgesi) aslı ve bir adet fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar için sadece Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Mezuniyet Belgesi) noter tasdikli sureti yeterli olacaktır. (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir.),

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2017/1 KPSS Tercih Kılavuzunda unvana özel istenen belgeler (bilgisayar sertifikası, avukatlık ruhsatı vb.) Şahsen (elden) getirecek adaylar için Avukatlık ruhsatının aslı ve bir adet fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar için sadece Avukatlık ruhsatının Noter tasdikli sureti kabul edilecektir.Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
Becayiş isteğinde bulunacaklar için Becayiş Talep Formu,
3 adet vesikalık fotoğraf.

AÇIKLAMALAR:

İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen iletişim adresine şahsen veya APS / Kargo ile Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup, posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların; diploma, diplomanın onaylı tercümesi ve YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.

Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.

Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.

Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra 30 gün içerisinde atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
Becayiş talepleri sadece 2017/1 KPSS Merkezi Yerleştirmesi sonucunda aynı unvanla Bakanlığımıza yerleşmiş adaylar arasında olmak koşuluyla değerlendirmeye alınacaktır.

Kategori: KPSS Yerleştirme