KPSS – İslam Tarihinde İlkler (2017'ye Hazırlık)

İSLAM TARİHİ1. Müslümanlar arasında fetih politikasını İLK defa Hz. MUHAMMED (S.A.V.)başlatmıştır.2. Hz. MUHAMMED’(S.A.V.) e inan İLK Müslüman Hz. HATİCE dir.

3. Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) in kazandığı İLK SAVAŞ BEDİR savaşıdır.(624)4. Hz. MUHAMMED’ (S.A.V.) İLK diplomatik başarısını HUDEYBİYE barışı ile kazanmıştır.

5. Tarihte İLK İslam Site Devleti MEDİNE de kurulmuştur.

6. Müslümanların İLK yenilgi aldığı savaş UHUD SAVAŞI dır.(625)7. İslam tarihinde İLK HİCRET Habeşistan’a yapılmıştır.(615)

8. Şam ticaret yollarının Müslümanlarca İLK kez güvence altına alınması HAYBER fethiyle gerçekleşmiştir.(629)

9. İslam Tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme İLK defa DÖRT HALİFE devrinde olmuştur.10. İLK halife Hz. EBUBEKİR dir .(632-634)

11. Kur’an-ı kerim İLK defa Hz. EBUBEHİR zamanında kitap haline getirildi.

12. Müslümanların Arap yarımadasının dışında İLK fetih hareketleri Suriye üzerine Hz. EBUBEKİR zamanında yapıldı.

13. Müslümanların Arap olmayanlarla yaptığı İLK savaş MUTE savaşı dır.(Arap-Bizans-629)

14. Yalancı peygamberler İLK feda Hz. EBUBEKİR döneminde ortya çıkmıştır.

15. İLK defa Devlet hazinesini Hz. ÖMER kurdu.(Beytül Mal)

16. İLK Divan Teşkilatı Hz. ÖMER zamanında kuruldu.

17. Feth edilen yerler İLK defa Hz.ÖMER zamanında yönetim birimlerine Ayrıldı.(Eyaletlere)

18. Ordugah şehirleri İLK defa Hz.ÖMER devrinde kuruldu.

19. Düzenli ordular İLK defa Hz.ÖMER devrinde kuruldu.

20. İkta Sisteminin İLK örneğini Hz. ÖMER uygulamıştır.

21. Hicret (622)İLK defa Hz. ÖMER zamanında TAKVİM başlangıcı olarak kabul edildi.

22. İLK defa Adli Teşkilat Hz. ÖMER tarafından kuruldu.

23. Adalet işlerine bakan kadılar İLK kez Hz. ÖMER zamanında görevlendirildi.

24. İLK DONANMA Hz. OSMAN zamanında oluşturuldu.

25. Müslümanlar Kıbrıs Adasının fethini İLK Kez Hz. OSMAN zamanında gerçekleştirdiler.

26. Kur’an-ı kerim İLK defa Hz. OSMAN zamanında çoğaltıldı.

27. Araplarla Türkler İLK kez Hz. OSMAN zamanında ilişkide bulundular.

28. Siyasi sebeple öldürülen İLK halife Hz. OSMAN dır.

29. CEMEL VAKASI(Deve Olayı656) Müslümanlar arsındaki İLK çatışmadır.

30. İslam Dünyasındaki İLK AYRILIKLAR Hz. ALİ zamanında olmuştur.

31. İslam Dünyasında KESİN AYRILIKLAR Kerbela Olayı İle başlamış ve İLK defa Mezhepler ortaya çıkmıştır.

32. İLK EMEVİ HALİFESİ Hz. Muaviye dir.(661-680)

33. Halifelik İLK defa MUAVİYEDEN OĞLU YEZİD’ geçerek saltanata dönüşmüştür.

34. İLK İslam parası EMEVİ halifesi ABDÜLMELİK zamanında basılmıştır.(694)

35. İLK defa HELLENİSTİK(Eski Yunan) Medeniyeti eserleri ENDÜLÜS EMEVİLERİ tarafından tanıtılmıştır.

36. Müslümanlar İLK defa VELİT zamanında TARIK BİN ZİYAD’ ın İspanya yı fethi (711)ile Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır.

37. Müslümanların Avrupa da ki ilerleyişi İLK defa PUVATYA SAVAŞI ile (732)durdurulmuştur.

38. İslam Mimarisi Avrupa Mimarisi ile yarışabilecek seviyeye İLK defa EMEVİLER zamında gelmiştir.

39. Tarihte İLK defa orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri 8Arap-Çin)TALAS SAVAŞINDA (751)karşı karşıya gelmişlerdir.

40. İslam Tarihinde yabancı eserler İLK defa ABBASİLER zamanında Arapça’ya çevrilmiştir.

41. İslam Tarihinde RASATHANELER İLK defa ABBASİLER zamanında kuruldu.

42. İslam Tahinde Türkler İLK defa Devlet yönetiminde ABBASİLER zamanında etkili olmaya başladılar.

TÜRK-İSLAM TARİHİ

1. Türkleri kurduğu İLK İmparatorluğu HUN İmparatorluğu dur..

2. Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.

3. Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.

4. Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER dir.

5. Türk Tarihiyle ilgili İLK YAZILI belgeler ORHUN ABİDELERİ dir.

6. Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK devlet UYGURLAR dır.

7. İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR dır.

8. Türkçe’yi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR dır.

9. Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.

10. Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.

11. SULTAN ünvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.

12. Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.

13. Türkler İLK defa İslamiyet’e TALAS SAVAŞINDAN sonra topluca girmeye başlamışlardır.

14. Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK,YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.

15. Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLAR devletidir.

16. Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beylikleri DANİŞMENTLİLER,SALTUKOĞULLARI,MENGÜCEKLER ve ARTUKOĞULLARI dır.

17. Anadolu da İLK MEDRSE DANİŞMENTLİLER tarafından kuruldu.

18. İLK Türk denici beyliği ÇAKA BEY dir.(Çaka Beyliği)

19. Anadolu da Türkçe’yi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU İBRAHİM BEY dir.(1277)

20. Büyük Selçukluların Bizans’a karşı kazandığı İLK önemli savaş PASİNLER SAVAŞI dır.(1048)

21. Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa Tuğrul Bey TARAFINDAN KURULMUŞTUR.

22. Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.

23. İLK defa İKTA SİSTEMİNİ Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.

24. Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.

25. Anadolu’nun kapısı İLK defa MALAZGİRT SAVAŞI sonunda Türklere açıldı.

26. Anadolu Selçuklu devletinin İLK başkenti İZNİK şehridir.

27. Anadolu İLK kez MİRYAKEFALON SAVAŞI sonunda kesin YURT oldu.

28. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.

29. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK DONANMA ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.

30. Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur.

31. İstanbul’u İLK defa Kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR dır.

Kategori: KPSS Hazırlık