KPSS İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Önemli Notları

Türklerden bahseden ilk belge, Çin kaynaklarında bulunan bir antlaşma belgesidir. (MÖ 318)*** Türk adı MS VI. yüzyılda ilk defa Göktürk Devleti’nde kullanılmıştır.*** Hunların bilinen ilk hükümdarı TEOMANDIR. (MÖ 220 -209)

*** Tarihte ilk defa HUNLAR, bütün Türkleri bir bayrak altında toplamıştır. (MÖ 220-MS 216).*** Türk tarihinde bilinen ilk topluluk İSKİTLERDİR. (MÖ 207)

*** Avrupa Hunlarının ilk hükümdarı BALAMİRDİR.

*** Avrupa Hunlarının en güçlü dönemi ATİLLA DÖNEMİDİR.*** Türk tarihini aydınlatan ilk yazılı kaynaklar VIII. yy. da Göktürk alfabesiyle yazılan ORHUN YAZITLARIDIR.

*** İlk defa din değiştiren Türk devleti UYGURLARDIR. (Maniheizmi benimsediler.)

*** Avarlar, İran’daki Sasanilerle birlikte iki defa İstanbul’u kuşatmışlardır.*** İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır.

*** Türgişlerin bilinen ilk hükümdarı Bağa Tarkan’dır. Kendi adına para bastıran ilk Türgiş hükümdarıdır.

*** Türk tarihinin ilk bağımsızlık savaşını Göktürkler vermişlerdir.

*** Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa (Batı) HUN DEVLETİDİR.

*** İlk Türk devlet teşkilatlanması ve askeri teşkilatlanma Mete Han tarafından yapılmıştır.

*** Oğuzların yerleşik yaşama geçmelerini sağlayan en önemli etken İslamiyet’i kabul etmeleridir.

*** Türklerde ilk düzenli orduyu METE HAN kurmuştur.

*** Bilinen ilk Türk kadın hükümdar TOMRİSTİR.

*** Kırgızlar, Moğol hâkimiyetini kabul eden ilk Türk kavmidir.

*** En uzun Türk destanı Manas Destanıdır ve KIRGIZLARA aittir.

*** Göktürkler kendi adları ile anılan ilk Türk alfabesini bulmuşlardır.

*** Orta Asya Türklerinin bir tek bayrak altında toplandıkları ikinci dönem Göktürkler Dönemidir.

*** Türkler ilk kez Uygurlarla yerleşik hayata geçmeye başladılar.

*** Sözlü Türk edebiyatının en zengin olduğu alan “destanlar”dır.

*** Tarihte bilinen büyük Türk devletleri Oğuzlar tarafından kurulmuştur.

*** Türk boyları içerisinde en aktif ve en etkili boy Oğuzlardır.

*** Hazarlar Hz. Osman Devrinde Müslümanlarla karşılaşmışlar ve ilk Türk – Müslüman savaşlarını yapmışlardır.

*** Tarihte bilinen ilk atlı göçebe topluluk İskitlerdir.

*** Tarihte bilinen ilk Türk Devleti HUNLAR tarafından kurulmuştur.

Kategori: KPSS Hazırlık