KPSS MEB Atamaları ile Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgeler Neler?KPSS MEB'e Yerleştirilen Adayların Başvuruları Başlıyor. Gerekli evrak ve Belgeler Neler?Milli Eğitim bakanlığı (MEB) yayımladığı duyuru ile Kpss Yerleştirmelerinde MEB Merkez Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilen adayların başvurularını nasıl yapacaklarına dair duyuru yayımladı.

MEB tarafından yayımlanan duyuru ile KPSS Yerleştirmeleri kapsamında MEB Merkez Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilen adayların ilgili tarihler arasında Atama Başvuru Formunun imzalanarak gerekli belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

MEB Gerekli Belgeleri ise;* Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı ve başvuru sırasında Bakanlıkça onaylanmak üzere örneği veya noter tasdikli örneği.(Mezun olabilecek durumda iken sınav ve yerleştirmeye başvuru imkanı sağlanan adayların atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işleminin son başvuru tarihi olan 25/11/2015 tarihi itibariyle sınav başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olunması gerekmektedir.)

* Lise diplomasının aslı başvuru sırasında Bakanlıkça onaylanmak üzere örneği veya noter tasdikli örneği

* Varsa lisans, yüksek lisans, doktora diploması ve başvuru sırasında Bakanlıkça onaylanmak üzere örneği veya noter tasdikli örneği* Atama Başvuru Formu, (Ekte yer alan formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.)

* KPSS sonuç belgesi

* 3 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için kravatlı)* Nüfus cüzdanı fotokopisi

*Mal bildirim beyannamesi

* Hizmet cetveli. (Devlet Memuru olarak başka kurumda görev yapan veya yapmış olanlar)

* Özgeçmiş

Atama Başvuru Formu için tıklayınız

Mal Bildirim Beyannamesi için tıklayınız

Kategori: KPSS Yerleştirme