KPSS Öğretmenlik Sınavı Hangi Testlerden Oluşur?

KPSS Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adayların başvurduğu sınavdır. Bu sınava girebilmek için üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olmak gerekir. Ayrıca Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, İlahiyat ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları da pedagojik formasyon eğitimi alarak KPSS Öğretmenlik sınavına girebilirler.KPSS Öğretmenlik Sınavı Hangi Testlerden Oluşur?Öğretmen olmak isteyen adayların Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) testlerini çözmesi gerekir. Bu testlerin oturumu, soru sayısı, süresi şu şekildedir;

Genel Yetenek – Genel Kültür: Cumartesi sabah oturumu, 120 soru, 120 dakika.Eğitim Bilimleri: Cumartesi öğleden sonra oturumu, 80 soru, 100 dakika.

ÖABT: Diğer oturumların ertesi haftası, pazar sabahı uygulanır. 50 soru için 75 dakika süre verilir.

kpss öğretmen 300x225 KPSS ÖğretmenlikÖABT Hangi Öğretmenlik Branşlarında Uygulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Devlet Personel Başkanlığı (DPB) arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında imzalanan protokol uyarınca 2017 yılında ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) uygulanacağı alanlar;Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehber Öğretmen ve Sınıf Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği olarak belirlenmiştir.

Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılır?Öğretmen atamaları her yılın Ağustos ayı içerisinde gerçekleşir. Atamalarda o yılın KPSSP121 puanı esas alınır. ÖABT’nin yapılmadığı bölümlerde ise KPSSP10 puanı kullanılır. Milli Eğitim Bakanlığı senede bir kez öğretmen alımı yapmaktadır. KPSSP121 ve KPSSP10 puan türlerinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Adayların başvuru yaptıkları yıl KPSS’nin ilgili puan türlerinden yeterli puanı almış olmaları gerekir. Atamalarda geçen yılların sınav sonuçları hesaba katılmayacaktır.

Öğretmenlik Taban Puanları Nasıl Belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı atama dönemlerinde her branş için ayrı bir taban puan belirler. Taban puanın belirlenmesinde kadro sayısı ve ilgili branştaki adayların KPSS puanı etkili olmaktadır. Ancak sonuç olarak öğretmenlik kadroları için belirli bir taban puan yoktur. Puana değil, kontenjana dayalı bir yerleştirme yöntemi uygulandığı için bu sınav bir sıralama sınavıdır. Bu yıl 80 puanla açıkta kalan bir adayın önümüzdeki yıl 75′le atanması mümkün olabilir.

Formasyonsuz Atama Olur mu?

Pedagojik formasyon olmadan öğretmen olma ihtimali vardır; ancak bu ihtimal çok düşüktür. Çünkü formasyonu olan adaylar ihtiyacı karşılamadığı takdirde formasyonu olmayan ve ilgili puan türünden en az 75 alanlar öğretmen olarak atanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki açıklaması şöyledir;

MEB- Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ile yeniden belirlenen “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar’ ın 9.maddesinde “Bu Esasların 7 ve 8′inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla, ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını tamamlamamış olanlar, KPSS’nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir” denilmektedir.

Öğretmen Alımlarında Eğitim Fakültesi Mezunlarının Bir Önceliği Var mıdır?

Hayır, pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış diğer fakülte mezunları ile Eğitim Fakültesi mezunları arasında ayrım yapılmaz. Atamalarda sadece KPSSP121 ve KPSSP10 puanları dikkate alınır.

KPSSP10 ve KPSSP121 Puanları Nasıl Hesaplanır?

Öğretmen atamalarında ÖABT’ye giren adayların KPSSP121 puanı, ÖABT’ye girmeyen adayların ise KPSSP10 puanı göz önünde bulundurulur. Siz de aşağıdaki formüllerle yaklaşık puanınızı hesaplayabilirsiniz.

KPSSP121 Puan Hesabı:

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri netiniz x 0.15

ÖABT netiniz x 0.6

+40

KPSSP10 Puan Hesabı:

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri toplam netiniz x 0.3

Kategori: KPSS ÖABT