KPSS Tarih Konu Özetleri (Hazırlık)

KPSS Sınavı öncesi, Tarih konularını kısa notlar halinde hazırlayıp sunmakta sizler için faydalı olacağına inandık. KPSS Tarih konu anlatımı özetlerini detaylı olarak sitemizde bulabilirsiniz. 1. Göktürk Devleti 2. Göktürk Devleti Orhun kitabelerinin özellikleri UYGURLAR Uygurların Özellikleri ve diğer konular...

1. Göktürk Devleti
Bumin Kağan tarafından kurulmuştur ülkeyi doğu batı olmak üzere ikiye ayırmıştır batı bölümünü kardeşi İstemi Yagbuya bırakmıştır.-Doğu ve Batı olarak yönetilmesi islamiyet öncesi federel bir yapının olduğunu gösterir

özellikleri:

Orta asyada kurulan ikinci büyük türk devlettir
Türk adını ilk kez kullanan türk devletidir
2. kez türk boylarını bir bayrak altında toplamıştır

2. Göktürk Devleti
Çin egemenliğine karşı kutluk kağan (ilteriş kağan) tarafından Çine karşı kurulmuştur en parlak ve güzel dönemi Bilge Kağan zamanıdır
Bilge Kağan kardeşi Kültigin ve tonyukuk vezirle beraber ülkeyi yönetmişlerdir basmil ve uygur türk boylarının ayaklanmasıyla yıkılmıştır.

Özellikleri :

Yazıyı ilk kez kullanan türk devletidir
GÖktürk ve orhun alfabelerini oluşturmuşlardır
Türkler hakkındaki ilk yazılı belge olarakta orhon kitabeleri önemlidir
Kendi adlarına ilk para bastırmalarıylada önem kazanmışlardır

Orhun kitabelerinin özellikleri
- Türk tarihine ait ilk yazılı belgedir
- Türk edebiyatının ilk yazılı eseridir
- kültigin vezir tonyukuk ve bilge kağan adına dikilmiştir
- Kitabelerin bir yüzü çince diğer yüzü göktürk alfabesiyle yazılmıştır

Not: kitabeleri danimarkalı bilgin wilhelm thomsen ortaya çıkarmıştır kitabelerde çine karşı verilen bağımsızlık mücadelelerive kağanın millete hesap vermesi devlet ve halkın karşılıklı görevlerini anlşatır.

UYGURLAR :
Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından Ötügende kurulmuştur daha sonra Karabalgasun (ordu balık ) başkent yapılmıştır.

Uygurların Özellikleri :
- Göçebelikten yerleşik hayata geçen ilk türk devletidir
- sulama kanallarıyla modern tarımla uğraşmışlardır
- ilk kez kitap basan kağıt ve matbaayı bulan türk devletidir
- mimaride eserler bırakan ilk türk devletidir
- hukuk kurallarını yazılı hale getiren ilk türk devletidir
- ciltcilik minyatür ve tezhip alanında eserler bırakmışlardır
- inancını değiştiren göktanrıdan vazgeçen ilk türk devletidir
- türk devletlerinden uygarlıkta en ileri olanıdır
- kütüphane kuran ilk türk devletidir
- uygur alfabesini oluşturmuşlardır
- moğolların türkleşmesine yardımcı olmuşlardır
- karabalgasun yazıtlarını bırakmışlardır

TÜRK TARİHİNİN İSLAMİYET ÖNCESİ

Türk kelimesini siyasi olarak ilk defa göktürkler kullanmışlardır Türkiye kelimesi ise 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolyuya verilerek kullanılmıştır.

Kavimler Göçü : Kuzey Hunlarının batıya doğru yaptıkları ilerlemelerle oluşmuştur.

Şehname : İskitlerle Persler arasındadır Alper Tunga ile pers hükümdarı Kirus arasındaki mücadele İranlı şair Fridevsi'nin Şehname isimli, eserininde konusu omuştur

Not : İskitlere asyanın kuyumcuları ünvanı verilmiştir altın işlemeciliğinde çok ileri olduğundan dolayı

ASYA HUN DEVLETİ
İlk hükümdarı Teomandır Mete Han zamanında en parlak dönemini yaşamıştır

özellikleri:
-Asyada kurulan ilk türk devletidir
-Bir bayrak altında ilk defa türk boylarını toplamıştır
-Devlet teşkilatını ilk defa oluşturmuşlardır
-Türk tarihinde ilk defa onluk sistemle Mete Han zamanında onluk sistemle kurmuştur
-Çİn seddi hun akınlarına karşı yapılmıştır
-Çini işgal etmemiş sadece vergiye bağlamıştır asimile olmamak için

Not: kara kuvvetleri komutanlığının kuruluş tarihi olarakta Mete Hanın onluk sistemi kullanılmıştır MÖ 209 da

Kavimler Göçü Sonuçları:
-Roma imparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır
-476 da batı roma yıkılmıştır
-Kavimler göçüyle ilk çağ kapanmış orta çağ başlamıştır
-Derebeylikler kurulmuştur
-Din adamlarıyla birlikte kilisenin gücü artmıştır
-Skolastik düşünce ortaya çıkmış ve hakim olmuştur bilim sanat durmuştur
-Yeni yeni avrupada uluslar ortaya çıkmıştır (almanlar, fransızlar,ispanya, ingiltere )

AVRUPA HUN DEVLETİ
Balamir Kağan tarafından kurulmuştur Attila zamanında en parlak dönemini yaşamıştır 465' Germen saldırıları sonucu yıkılmıştır.
not: Avrupa Hun Devleti Avrupada kurulan ilk Türk Devletidir.

Kategori: KPSS Hazırlık