KPSS Tarih Pratik Bilgiler

1. Tanzimat Fermanı ile Padişah ilk kez Kanun üstünlüğünü kabul etti.2. Yumuşak nitelikli ilk ve tek anaysa 1921 anayasasıdır.3. Değiştirilemeyecek maddeler ilk kez 1924 anayasası ile Anayasamıza girmiştir

4. 1982 Anayasasında Çoğunlukçu Demokrasi anlayışı benimsenmiştir.5. 1961 Anayasasında Cumhurbaşkanlığı süresi 7 yıl olarak belirlenmiştir.

6. Bakanların TBMM dışından seçilebileceği ilk kez 1961 anayasası ile belirlenmiştir.

7. Oy verme işlemi ilk kez 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirilmiştir.8. 1934 de kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir.

9. Sosyal Devlet ilkesi ilk kez 1961 anayasasında yer almıştır.

10. Devlet Denetleme Kurumu ilk kez 1982 Anayasasında yer almıştır.11. Hukuk kurallarının muhatabı insanlardır.

12. Hukuk kurallarının düzenleyicisi devlettir.

13. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir.

14. Din kuralları – Ahlak kuralları ve Örf ve adet kurallarının yaptırımı Manevidir.

15. Yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümü Pozitif ( Müspet ) hukuk kapsamındadır.

16. Örf ve adet Kuralları yazısız kaynaklar arasında yer alır.

17. Bilimsel içtihatlar ve yargısal içtihatlar Yardımcı Kaynaklar arasında yer alır.

18. Somut olaya uygulanacak hüküm Kanunda yer almıyorsa KANUN BOŞLUĞU

19. Somut olaya uygulanacak hüküm kanunda ve Örf adette yer almıyorsa HUKUK BOŞLUĞU

20. Bilerek ve istenerek bırakılan boşluk KURAL İÇİ BOŞLUK

21. Hukuk Kamu Hukuku – Özel Hukuk ve Karma hukuk olmak üzere üçe ayrılır.

22. Kast ve Taksir suçun manevi unsurları arasında yer alır.

23. Fiil – Fail – Mağdur – hareket – Nedensellik bağı – Suçun Konusu Suçun Maddi unsurları arasında yer alır.

24. Kamu kuruluşlarının birin yapılmasına izin vermesi sonucunda aldıkları parasal değer RESİM’dir.

25. Devletin yaptığı bayındırlık faaliyetleri sonucunda değeri artan gayrimenkullerin sahiplerinden alınan para ŞEREFİYE’dir.

26. Hakimin takdir yetkisini kullandığı boşluk türü Kural içi boşluk.

27. YSK 7 asil 4 yedek üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur.

28. 2007 değişikliği ile cumhurbaşkanlığı seçim tutanağını da tutmak YSK görevleri arasındadır.

29. Savaş sebebiyle seçimler 1 yıl ertelenebilir.

30. Seçimlerin ertelenmesine TBMM karar verebilir.

31. Anayasa mahkemesi 17 asil üyeden oluşur. Üyelerini
Cumhurbaşkanı ve TBMM seçer

32. Anayasa mahkemesi 2 bölüm ve genel kurul halinde çalışır

33. Siyasi parti davalarına iptal ve itiraz davalarına GENEL KURUL bakar

34. Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri YARGITAY’dır

35. İdari ve vergi mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri DANIŞTAY’dır.

Kategori: KPSS Hazırlık