KPSS Tercihlerinde Memur Olanlar Aynı Kurumda Başka Bir Şehri veya Unvanı Tercih Edebilir mi?Evet. Ancak bu kişilerin bu kadrolara atanmaları için kurumlarının muvafakati gerekmektedir. Çalıştığı kurumdan muvafakat alamayacak olanlar naklen geçemeyecektir.Bu durumda, mezun olduğu bölümle uyumlu kadroya atanmış olanlara dava açmalarını öneriyoruz.Sözleşmeli sağlıkçılar Kadrolu alımlara başvurabilir mi?

Kadrolu memur ve sağlıkçı alımlarına kamuda bulunan bütün sözleşmeli personeller başvurabilir.Memur Kişiler Tekrar Memur Kadrolarına Tercih Yapabilir mi?

Memur bir kişi; bir memur kadrosunu tercih eder ve atanırsa, bu kişi o kadroya ancak kurumlar arası muvafakat ile geçebilir. Çalışılan kurum muvafakat vermez ise bu kişinin diğer bir kuruma geçmesi mümkün değildir.

Kamuda Sözleşmeli Olarak Çalışanlar Kadrolu Pozisyonlara Tercih Yapabilir mi?Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan personel kadrolu alımlara başvurabilir. Ataması yapılması halinde bağlı bulunduğu kurumdan istifa edip yeni kadrolu kurumuna başvurabilir.

Kadrolular, Sözleşmeli Alımlara Tercih yapabilir

Sağlık Bakanlığı kadrolu olarak görev yapan personel, sözleşmeli pozisyonlara tercih yapabilir.Kadrolu Memurluğa Ataması Yapılanlar ve Gitmeyenler de Durum Ne Olacak?

KPSS kadrolu alımlarına Ösym tarafından yerleştirilmesi yapılıp bu kuruma başlamayanlar, bu kpss puanı ile;bir sonraki kadrolu KPSS tercih işlemlerine başvuruda bulunamazlar. Tercih yapıp atansalar bile kurumlarına başlatılmazlar.

O yüzden kadrolu alımlara tercih yaparken gitmeyeceğiniz yere tercih yapmanız sizi zor durumda bırakabilir.

Peki bir önceki sözleşmeli alımda tercih yapıp yerleştirilen ancak gitmeyen personelin tercih hakkı var mıdır?

Kpss alımlarıya sözleşmeli personel boş kadrolarına yerleşip atanan ancak bazı sorunlardan dolayı bu pozisyonlara gitmeyen personelde tekrar tercih yapabilirler. Bu kişiler aynı zamanda kadrolu memur alımınada başvurabilirler.

Kadrolu Atamalarına başvurup atanan sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli alımına başvurabilir mi?

Sağlık Bakanlığı veya başka bir kurumda kadrolu olarak görev yapan personel, sözleşmeli pozisyonlara tercih yapabilir.

Bağlı bulunduğu kurumunda istifa edip; kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları seçerse muvafakata gerek yoktur. Bu halde istifa edip Sağlık Bakanlığı kurumuna geçebilir. Bu soruyu ayrıntılı olarak açıklamıştık Cevap için Tıklayınız

4/B sözleşmeli personeller, Sözleşmeli Alımlara Tercih Yapamaz

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında boş kadrolara atama yapacaktır. Sözleşmeli personeller, sağlık bakanlığının yaptığı alımlara başvuramazlar.

Sağlık Bakanlığında sözleşmeli olarak çalışan personeller; istifa edip 1 yıl beklemediği sürece Sağlık bakanlığının Kpss sözleşmeli personel alımlarına başvuramazlar.

Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususlara dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir.