KPSS'de Hangi Konulardan Soru Gelecek?

KPSS Sınavlarına uzun bir süre olmasına rağmen KPSS hazırlık sürecindeki Adayların zihinleri karışık. ‘Çalıştığım halde başarılı olamıyorum’, ‘Eksikliklerimi bilemiyorum’ diyen adaylar, deneme sınavları ile genel durumlarını görebilir. Deneme sınavlarına girerek bilgi ve zamanı kullanmanın yanı sıra sınav kaygısıyla da baş edebilirler.

Sınavlara hazırlık sürecinde Adayların çalışmalarını olumsuz olarak etkileyen birçok iç konuşmaya şahit olmaktayız. Örneğin, ‘çalıştığım halde başarılı olamıyorum’, ‘eksikliklerimi bilemiyorum’, ‘sınavlarda bildiğimi yapamıyorum, çok heyecanlanıyorum’ türü konuşmalar hazırlık sürecindeki tüm adayların zihnini meşgul etmekte. Bu soruların etkisiyle KPSS’ye gerektiği gibi hazırlanamayan birçok Adaya rastlamak mümkün.Neyi, ne kadar biliyorsunuz?

Sürekli ders çalışılıp, bilgilerin sınanmadığı durumlarda neyin ne kadar öğrenildiğini anlamak pek mümkün olmayacaktır. Hazırlık sürecinde asıl sorun neyi bildiğinizden çok neyi bilmediğinizdir. Öncelikle eksikliklerin bilinmesi, daha sonra bunların giderilmesi deneme sınavlarıyla kazanılacak bir durumdur.

Sınav stratejisi kazanmaya ne dersiniz?

Strateji genel bir bakış açısıdır. Deneme sınavlarıyla Adaylar genel bir tablo görür. KPSS ‘ye hazırlanan Aday Genel Kültür, Genel Yetenek (Tarih,Coğrafya, Vatandaşlık, Matematik, Geometri ve Türkçe) Tüm derslerden soru yapmak zorundadır. Bir çok adayın atanabilmesi için 85 ve üzerinde KPSS puanı alması gerekmektedir. Sözeli iyi sayısalı zayıf olan adayların bile sayısalda yapabileceği çok sayıda soru tipleri bulunmaktadır. Aday KPSS denemeleriyle yapabileceği sayısal ve sözel tipteki soruları daha yakından tanıyacaktır. Birçok Aday için hangi testten başlayacağı, kodlamaların nasıl yapılacağı türü soruların cevapları ancak deneme sınavlarıyla karşılığını bulur.

Öğrenmenin başka bir yolu da soru çözmektir.

Sınavlara hazırlık sürecinde farklı çalışma tarzları öne çıkmakta. Bunlar kimi zaman konu öğrenimi, kimi zaman genel tekrar ve özet çalışmaları, kimi zaman da test çözümüdür. Sınavlara belli bir süre kaldığında ise öne çıkan çalışma türü deneme sınavlarıdır. Salt öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak için mutlaka uygulanarak kullanılması gerekir. İşte deneme sınavları bunun için bir fırsattır.

Sınav kaygısı ancak deneme sınavlarıyla aşılabilir.

Deneme sınavları bilgi, beceri ve zamanı kullanma becerilerinin yanında sınav kaygısıyla baş edebilmede önemli bir etkiye sahip. Sınav kaygısının en önemli nedeni belirsizliktir. Adaylar deneme sınavlarına girerek belirsizlikten kurtulup kaygı durumundan çıkabileceklerdir.

Zamanı yetirmede sorun yaşayanlar deneme çözsün.

Deneme sınavlarının sağladığı diğer bir fayda ise zamanı etkili kullanma becerisidir. Özellikle ilk kez sınava girecek adaylar, verilen sürenin verimli bir şekilde kullanılması yönünde sıkıntı yaşamaktadır. Sınavlarda zaman yetirememenin en önemli nedeni, pratiğin yapılamamasıdır. Bilginin test sistemine aktarılmasında deneme sınavları önemli rol üstlenir.

Deneme sınavı çözme aralığı ne olmalı?

Konuda çok büyük eksikler yaşanmıyorsa deneme sınavları uygulayabilir. Konuların bitmeye başladığı ve gerçek sınava az bir zaman kaldığında deneme sınavı uygulamaları daha gerçekçi olacaktır. Konu eksiği olan Adaylar İlk olarak Konu Anlatım Kitaplarının sonundaki soruları, çıkmış KPSS sorularını, Soru Bankalarındaki soruları ve yaprak testleri konu-konu çözmeliler .

Denemelerin çözümüne ulaşılmalı, sonuçları iyi okunmalı.

Yapılan bir etkinliğin doğru veya yanlış olmasına ancak geri dönüşlerle ulaşılabilir. Deneme sınavları da bir tür zihinsel etkinliktir. Yapılanların doğruluk derecesi ancak çözümlerle anlaşılabilir. Eğer deneme sınavları kursta yapılıyorsa özellikle çözülemeyen sorular mutlaka çözdürülmeli, evde yapılıyorsa çözümlü deneme sınavları tercih edilmeli. Çözümlü denemeler adaylara, bir yandan eksikliklerini telafi etme fırsatı, diğer yandan farklı soruları farklı yollarla çözme fırsatı sunacaktır.

Özensiz seçilen denemeler zaman kaybına neden olur.

Her ne kadar gerçek sınav gibi olmasa da uygulanacak deneme sınavlarının seçimine özen gösterilmelidir. Denemelerin asıl sınavı yansıtacak düzeyde olmasına dikkat edilmeli. Bunun için de kaynak seçimine özen gösterilmelidir. Yoksa sınav sonrasında alınan puanlar yanıltıcı olacağı gibi Adaylar için de zaman kaybına neden olacaktır. Evde veya okulda deneme sınavlarından verim alabilmek için mutlaka sınav yönergelerine uyulması gerekir.

KPSS Çalışma Taktikleri

TÜRKÇE DERSİ

KPSS Türkçe bir KPSS adayı için muhatap olduğu dersler içinde en kolay derstir.
ALES ve DGS deki gibi Sözel Mantık Konuları eklenmiştir.3-4 arası soru çıkmaktadır.
Bilindiği üzere KPSS’de Türkçe’den 30 soru gelmektedir. Bu 30 sorunun yaklaşık 20 tanesi anlam bilgisi dediğimiz konudan gelmektedir.Bu, çok az bir bilgiyle yapılması gereken sorular demek…
Bir KPSS adayının Türkçe adına bir avantaj elde edebilmesi için 30 sorudan en az 27-28 net yapması gerekir. Bu da en fazla 2 boş ya da 2 yanlış soru demektir.
Bir adayın Türkçe adına hedefine ulaşabilmesi için anlam bilgisi sorularını en az kayıpla atlatması gerekir.
Bunun için de yapılması gerekenler :
Her gün ama her gün 10 soru bile olsa anlam bilgisi sorusu çözülmeli
KPSS Türkçe adına en güvenilir, en verimli kaynak çıkmış sorulardır.

KPSS çıkmış sorular (lisans, ön lisans, ortaöğretim ) mutlaka çözülmelidir.

UNUTMAYIN !!!

KPSS TÜRKÇE, “SORU ÇÖZMEKTEN” İBARETTİR.

MATEMATİK DERSİ

MATEMATİK TEMELİ ZAYIF OLANLAR

Antrenmanlara Matematik kitabından başlayabilirler.

30 soru çıkmaktadır.

Dersaneye gidiyorsa konuyu hocasından dinlemeden önce ön hazırlık yapması gerekir ve hocası konuyu anlattıktan sonra en az 40 soru çözerek pekiştirmesi lazım.

Dersaneye gitmiyorsa video konu anlatımdan ya da Uzaktan eğitim canlı derslerinden konuyu dinlemeden önce ön hazırlık yapması gerekir ve hocası konuyu anlattıktan ya da kendisi konuya çalıştıktan sonra en az 40 soru çözerek pekiştirmesi lazım.

MATEMATİK TEMELİ İYİ OLANLAR

-30 soru çıkmaktadır.

- Anlatılan konular dersin anlatıldığı gün tekrar edilmeli

-O gün çalışılan ya da dinlenilen konuyla ilgili pratiğini geliştirici bol bol sorular çözmesi lazım

TARİH DERSİ

KPSS’ye hazırlanan adayların Tarih dersinde sorun yaşamamaları ve mesafe katedebilmeleri için

dikkat etmeleri gereken önemli hususlar şunlardır;

* 27 soru çıkmaktadır.

* ÖSYM KPSS lisans sınavında Soru tarzını değiştirdiği için güncel kaynaklardan çalışmalısınız.

* Tarih dersine çalışacağımız en az 2 konu anlatımlı kaynağımız olmalıdır.

Bunun temel sebebi;kaynaklarda farklı bilgilerin mevcut olmasıdır.

Tek bir konu anlatımına bağlı kalınması bilgi eksikliği oluşturmaktadır.

Bu sebepten dolayı buna dikkat edilmelidir.

* Derse gelmeden önce anlatılacak konu en az 2 kere okunmalıdır.

Bu durum adayın anlatılacak konu hakkında ön bilgi alması açısından önemlidir.

Çünkü ; anlatılacak konu hakkında ön bilgisi olmayan adayların derste soru sormaları veya sorulan

sorulara cevap vermeleri mümkün gözükmemektedir.

* Dersi dikkatlice dinleyip, kafasına takılan soruları derste sormalıdır.

* Ders bitiminde anlatılan konu akşam en az 1 defa tekrar edilmeli.

Tekrardan sonra konu ile ilgili testler ve soru bankaları çözülmelidir. Yanlış yapılan sorular üzerinde mutlaka durulmalıdır ve hemen geçilmemelidir.

* Günlük tekrarların dışında mutlaka o hafta anlatılan konuları haftalık tekrarlar ile tekrar edilmelidir.

COĞRAFYA DERSİ

Coğrafya dersinde olaylar neden – sonuç ilişkisine bağlı olarak birbiriyle ilişkilidir . 18 soru çıkmaktadır.

Bu nedenle coğrafi olaylar arasında bağlantı kurmayı iyi bilmek gerekir.

Örneğin ;

Türkiyenin turizmiyle ilgili gelen bir sorunun

A : Yaz turizmiyle ilgili ise, bu nedenle Türkiye’nin iklimiyle bağlantı kurulmalı.

B : Mağara turizmiyle ilgili ise, Yer altı suları ve karstik şekillerin bilinmesi gerekir.

C : Termal turizmle ilgili ise, fay hatları ve sıcak su kaynakları bilinmesi gerekir.

D : Tarihi turizmle ilgili ise ; esli yerleşim merkezlerinin bilinmesi gerekir.

E : Akarsu turizmiyle ilgili ise;Türkiye’nin akarsularının bilinmesi gerekir.

Bu örnekte olduğu gibi konuların anlaşılması için coğrafi olayların birbiriyle olan ilişkisinin iyi kurulması gerekir.

Bütün coğrafi olaylar yerşekli ve iklim ile direk ya da dolaylı olarak ilişkili olduğu için Türkiye’nin yerşekillerini

ve iklim özelliklerini iyi yorumlayan bir aday soruların % 80′ ni doğru cevaplayabilir.

Türkiye fiziki haritası üzerinden konular çalışılmalı

Göl ve maden gibi ezber konularında şifreleme yapmak iyi olur.

ÖRNEK : Karadeniz bölgesindeki heyelan set gölleri için

TS YAZ : Tortum,Sera, Yedigöller, Abant, Zinav gölleri gibi.

Günlük konu tekrarı ve konu testlerinin çözümü. Konuya önceden çalışarak derse gelinmesi gerekir.

VATANDAŞLIK DERSİ

- 15 soru çıkmaktadır.

* Vatandaşlıktan;6 tane soru güncel konulardan diğer 9 soru ise 1982 anayasası ve

temel hukuk kavramlarından geliyor.

* Adaylar çalışmasını yıla yaymalılar,

* En az bir vatandaşlık kitabını sorularıyla birlikte çözmeliler,

* Dersten Önce Konulara Bakılarak Kursa Gelinmeli.

* Günlük Konular Tekrar Edilmeli, Günlük işilenen Konuların, Soru Bankasındaki Soruları ve

Yaprak Testleri Çözülmeli

* Son 3 ayda güncel konuları tekrar gözden geçirmeliler,

* Çıkmış soruları incelemeliler ve bol bol soru çözerek KPSS ye kadar olan süreyi değerlendirmeliler.

Öğretmen adayları Eğitim Bilimleri derslerine nasıl çalışmalı

1-PROGRAM GELİŞTİRME:

Program geliştirme dersi felsefi alt yapısı olan teorik bir derstir. Toplam 12 sorunun sorulduğu be dersten başarılı olabilmek için dersin kendine has literatürüne hakim olmak gerekir.
Özellikle soru çözerken öncülde ne anlatılmak istendiği konusunda adaylar sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sorunun önüne geçebilmek için öğrencilerin bol soru çözerek program geliştirmenin diline hakim olmaya çalışmaları gerekir.

Program geliştirme sorularında öncülü okuduktan sonra anladıklarımızı kendi cümlelerimizle basitleştirmemiz ve sonrasında soru çözmemiz yapılan net miktarını arttıracaktır.
Özellikle son yıllarda program geliştirme soruları tablo veya kavram haritası şeklinde de sorulabilmektedir. Özellikle ünitede kavramlar arasında bir sistematiğin olduğu konularda kavramlar arasında ilişki kurmaya yönelik kavram haritaları hazırlamanız konuyu daha iyi öğrenmenizi sağlamakla birlikte, bu tür sorulara doğru cevap vermenizi de kolaylaştıracaktır.

Program geliştirmede basit sorulardan başlayarak zor sorulara doğru ilerlemek önemlidir. Soru bankalarından çalışırken buna mutlaka dikkat edilmeli veya dersin öğretmeninden soru bankalarını hangi sırayla çözmeniniz gerektiği konusunda fikir almanız gerekmektedir.

2-ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-MATERYAL TASARIMI-SINIF YÖNETİMİ:

Öğretim yöntem ve teknikleri dersine program geliştirmeden hemen sonra başlanmalıdır. Yani öncelikle program geliştirme dersi çalışılarak bitirilmeli sonra öğretim yöntem ve teknikleri dersine başlanmalıdır.

Bu derste sınıf yönetimi ile birlikte toplam 24 soru çıkmaktadır. Dersin bir bütünlük içerisinde öğrenilebilmesi için öğretmenin dersin işleyiş sırası takip edilmelidir. Ya (model-strateji-yöntem-teknik ) sırası takip edilmeli veya tam tersi teknikten başlayarak modellere doğru gidilmelidir.

Bu ders öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yönelik olduğu için, sorular daha çok sınıf içi uygulamalara yönelik çıkmaktadır. Özellikle 2011 sınavında etkinlik-kazanım ilişkisinden 3-4 soruya yer verildi. Bu nedenle ülkemizde yer verilen öğretim uygulamaları- modelleri-stratejileri- yöntem ve tekniklerine daha fazla önem vererek tüm konulara hakim olmak gerekir.

Öğretim yöntem ve tekniklerinden sorulan soru sayısının fazla olması nedeniyle yapılacak çalışmalarda bu derse Öğrenme Psikolojisiyle birlikte daha fazla zaman ayrılmalıdır.

3-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Ölçme ve değerlendirme dersi hem sözel hem sayısal beceri isteyen bir derstir. Özellikle mantıksal ilişkiler kurmada becerikli olan öğrencilerin daha çok net yaptığı bu derste yoruma açık noktalar hemen hemen yok gibidir.

Bu ders için kritik konular temel kavramlar ve geçerlilik- güvenirliliktir. Bu iki konu anlaşıldıktan sonra ölçme ve değerlendirmede başarı yüksek olur.

Toplam 12 soru çıkan bu derste son kısımda 3-4 tane sayısal işlem gerektiren çoğunlukla tablolardan oluşan sorular olur. Bu tabloları iyi okumak ve yorumlamak soruyu çözmek için şarttır. Bu tür tablo sorularını sık sık çözerek daha fazla net yapılabilir.

4-GELİŞİM-ÖĞRENME VE REHBERLİK

Gelişim, öğrenme ve rehberlik alanında başarı, çok soru çözmekle doğru orantılıdır. Çünkü ne kadar farklı soru tipi görürseniz, diğer soruları yorumlayabilme yetiniz o kadar gelişecektir.

Eğitim bilimleri derslerini çalışmaya başlamadan önce bir program yapmanızı öneririz. Her bir bölüm için gerekli zaman dilimini ayarlamalısınız. Ve dersleri kesinlikle sırasıyla çalışmalısınız. Örneğin bir gelişim psikolojisi bölümü bitirmeden asla “öğretim yöntem ve teknikleri” bölümüne geçilmemelidir. Böyle bir hata hem zaman kaybı olacaktır hem de dersleri anlama noktasında size zorluklar çıkaracaktır.

KPSS Tüm Adayların(Lisans, Ön lisans, Lise) Sorumlu Olduğu Dersler, Soru Sayıları ve Konu Başlıkları

Genel Yetenek Türkçe-30 soru

Genel Yetenek Matematik-30 soru

Genel Kültür Tarih-27 soru

Genel Kültür Coğrafya-18 soru

Genel Kültür Vatandaşlık-15 soru

TÜRKÇE Konuları

1- Sözcükte Anlam

2-Cümlede Anlam

3-Paragrafta Anlam

4-Anlatım Bozuklukları

5-Ses Bilgisi

6-Yapı Bilgisi

7-Sözcük Bilgisi

8-Cümle Bilgisi

9-Yazım Kuralları

10-Noktalama İşaretleri

11-Sözel Mantık

MATEMATİK Konuları

1-Temel Kavramlar

2-Sayılar

3-Bölme ve Bölünebilme kuralları

4-Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK

5-Birinci Dereceden Denklemler

6-Rasyonel Sayılar

7-Eşitsizlik, Mutlak değer

8-Üslü sayılar

9-Köklü sayılar

10-Çarpanlara ayırma

11-Oran-orantı

12-Problemler

13-Kümeler

14-İşlem ve Modüler Aritmetik

15-Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık

16-Tablo ve Grafikler

17-Sayısal Mantık Problemleri

GEOMETRİ Konuları

1-Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

2-Çokgenler ve Dörtgenler

3-Çember ve Daire

4-Analitik Geometri

5-Katı Cisimler

TARİH Konuları

1-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

2-Türk – İslam Tarihi

3-Osmanlı Tarihi

4-Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

5-Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

6-XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

7-Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi

8-Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

9-Atatürk ilke ve İnkılapları

10-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

11-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA Konuları

1-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2-Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri

3-Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

4-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5-Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

6-Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7-Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

8-Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

9-Bölgesel Kalkınma Projeleri

VATANDAŞLIK Konuları

1-Hukukun Temel Kavramları

2-Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

3-Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

4-1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri

5-Yasama

6-Yürütme

7-Yargı

8-Temel Hak ve Hürriyetler

9-İdare Hukuku

10-Uluslararası Kuruluşlar

11-Güncel Olaylar

-Öğretmenlik alan bilgisi testi-

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde ise alan bilgisinin ağırlığı yüzde 80, alan eğitimin ağırlığı yüzde 20 olacak.

Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, anlama ve anlatma teknikleri yüzde 24, dil bilgisi ve dil bilimi yüzde 16, çocuk edebiyatı, Türk halk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ile edebiyat bilgi ve kuramları yüzde 8’er ağırlığında bulunacak.

Fen bilimleri testinde, fizik yüzde 24, kimya yüzde 22, biyoloji yüzde 22, yer bilimi, astronomi ve çevre bilimi yüzde 4’er;

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğinde eski Türk dili ve yeni Türk dili yüzde 26, yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı yüzde 18’er, ilköğretim matematik öğretmenliğinde analiz yüzde 28, cebir ve geometri yüzde 18’er, uygulamalı matematik yüzde 16 ağırlığında yer alacak.

Sosyal bilgiler öğretmenliğinde, tarih yüzde 28, coğrafya yüzde 20, siyaset bilimi yüzde 8, diğer sosyal bilim alanları (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme) yüzde 24 ağırlığında olacak.

Tarih öğretmenliğinde, tarih metodu ile XX. yüzyıl Türk ve dünya tarihi yüzde 8, eski çağ tarihi yüzde 4, İslamiyet öncesi Türk tarihi yüzde 10, orta çağ İslam tarihi, Türkiye cumhuriyeti tarihi, genel dünya tarihi yüzde 12, Osmanlı tarihi yüzde 14 ağırlığında bulunacak.

Coğrafya öğretmenliğinde, fiziki coğrafya ile beşeri ve ekonomik coğrafya yüzde 30, bölgeler ve ülkeler yüzde 20; fizik öğretmenliği, mekanik, elektrik ve manyetizma ile modern fizik yüzde 20’şer, madde ve özellikleri ile dalgalar ve optik yüzde 10’ar; kimya öğretmenliğinde analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya yüzde 20’şer; biyoloji öğretmenliğinde ise hücre ve metabolizma ile genetik ve evrim yüzde 16’şar, bitki biyolojisi, ekoloji yüzde 10’ar, insan ve hayvan biyolojisi yüzde 20, canlıların sınıflandırılması yüzde 8 olacak.

Matematik öğretmenliğinde (lise), analiz yüzde 24, cebir ve geometri yüzde 16’şar, uygulamalı matematik yüzde 24, İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenliğinde dil yeterliliği yüzde 50, dil bilim yüzde 16, edebiyat yüzde 14, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde Hz. Muhammed’in hayatı ve sünneti, İslam ahlakı, estetiği ve felsefesi, Kur’an-ı Kerim’in muhtevasını anlama yüzde 12, temel dini bilgiler (İslâm, iman esasları ve ibadetleri) yüzde 16, Günümüz Türkiye’sindeki İslam mezhep ve yorumları yüzde 4, din bilimleri (din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din eğitimi, din felsefesi) yüzde 24 ağırlığında olacak.

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SORU DAĞILIMI

TÜRKÇE-30 SORU

MATEMATİK-30 SORU

TARİH-27 SORU

COĞRAFYA-18 SORU

VATANDAŞLIK- 15 SORU

EĞİTİM BİLİMLERİ SORU DAĞILIMI

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ- 12 SORU

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ- 16 SORU

REHBERLİK -12 SORU

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- 12 SORU

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ- 16SORU

PROGRAM GELİŞTİRME- 4 SORU

MATERYAL TASARIMI- 4 SORU

SINIF YÖNETİMİ- 4 SORU

Kategori: KPSS Hazırlık