Mavi kart sahipleri memur olabilir mi?Mavi kart, diğer ülke vatandaşlığından kaynaklanan hakları daha kapsamlı kullanabilmek ve ayriyeten Türk vatandaşlığından kaynaklanan, Türkiye'de kazanmış oldukları müktesep hakları da kullanabilmek için, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen resmi belgedir.Mavi kart sahiplerine Türk vatandaşlarına olduğu gibi kamu görevlerine girme hakkı da tanınmıştır. Ancak burada kamuda hangi görevlerde bulunacağına ilişkin sınırlama getirmiştir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 'Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar' başlıklı değişik 28 inci maddesinde '...(3) Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.' hükmüne yer verilmiştir. Mavi kart sahiplerinin kamuda bir kadroya dayalı olarak yani memur statüsünde çalıştırılamayacağı ancak işçi, geçici personel veya sözleşmeli personel olabileceği belirtilmiştir.

Mavi kartlılar, işçi ve geçici personel olarak istihdamları mümkündür, ancak sözleşmeli personel olarak istihdamlarında soru işaretleri mevcuttur.Bilindiği gibi kamuda sözleşmeli personelin, 4/B'li, 399 sayılı KHK'ya tabi, 5393 sayılı Kanun 49 uncu maddesine göre, teşkilat ve ilgili personel kanunlarında sözleşmeli personel çalıştırılması hükümlerine göre vs. birçok uygulaması mevcuttur.

Peki mavi kart sahiplerinin yukarıda sayılan tüm sözleşmeli istihdam türlerinde çalışma imkanı var mıdır?

KPSS Tercih Kılavuzlarında 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel pozisyonlarını mavi kartlıların tercih edemeyeceği belirtilmiştir. Ancak, kamuda diğer sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamları noktasında net bir cevap bulunmamaktadır.Kategori: Memur Atamaları