MEB’in Atama Yönetmeliğinde 4 Fıkraya İptalEğitim Sen’in açtığı davada Danıştay İDDK, MEB atama ve yer değiştirme yönetmeliğiyle ilgili 4 fıkranın iptaline karar verdi.
Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:Bu davada Danıştay 2.Daire ve 12.Daire’nin Müşterek Kurulu 8.6.2012 günlü ve E: 2010/2779 sayılı kararıyla 40/3 maddesinde yer alan “özür durumu da dahil olmak üzere” ibaresinin anılan yönetmelik maddesinin a bendi kapsamındakilerin sağlık durumu özrü yönünden yürütmesinin durdurulması kararı vermiştir. Böylece soruşturma gerekçesiyle görev yerleri il dışına atama şeklinde değiştirilenler atandıkları ilde üç yıl görev yapmalarına gerek kalmadan sağlık özrüyle önceki görev yaptıkları ile yer değiştirme isteme olanağı kazanmıştır.Eğitim Sen, söz konusu davada yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilen yönetmelik hükümleri için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itirazda bulunmuştu. Bu itiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu anılan yönetmeliğin bazı hükümlerinin daha yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu hükümler şunlardır;

1)Anılan yönetmeliğin 35.maddesinin 3.ve 4.fıkralarının sağlık özrü yönünden yürütmesi durdurulmuştur. Böylece aday öğretmenler adaylıklarının sona ermesine ve anılan yönetmeliğin 14.maddesi kapsamında atananlar ise atandıkları ilde bir yıl görev yapmalarına gerek kalmadan sağlık özrüyle yer değiştirme isteme olanağı kazanmıştır.2) Anılan yönetmeliğin 39.maddesinin 2.fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur. Böylece öğretmenlerin özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesini görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması koşulu istenemeyecektir.

3) Anılan yönetmeliğin 39/9 maddesinde yer alan “kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Böylece görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme olanağı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer koşulları taşımaları kaydıyla çocuğu öğrenim gördüğü sürece yer değiştirme isteğinde bulunabilme olanağı kazanmıştır.

4) Anılan yönetmeliğin 44/4 maddesinde yer alan “isteklerine bakılmaksızın” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Böylece Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla dersi ya da alanı kaldırılan, ancak mezun olduğu yüksek öğretim programı itibarıyla birden fazla alana atanabilme hakkı bulunan öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak alanları değiştirilebilecektir.Kategori: Memur Atamaları