Medreselerden üniversitelere Türk Eğitim tarihi nasıl gelişti?

Bu konu da çok tartışıldı. Medreseleri yeniden ihya etmek kimsenin aklından bile geçmez ama öğrenilecek şeyler var. Medreselerin çöküşü bir yöntem sorunu olmaktan çok bir müfredat sorunudur. Kelimenin taşıdığı/kelimeye yüklenen anlam dolayısıyla birçok insan önyargıyla bakacaktır.

Bunu bir kenara bırakırsak, örneğin öğrencinin aynı anda hem hoca hem de öğrenci olması, bir konuyu tam bilmeden, kavramadan bir yenisine geçilmemesi, daha zeki ve çalışkan öğrencinin daha kısa sürede daha çok ilerlemesi bugün bile yabana atılacak konular değil.

Öğrenci sayısının çok olması böyle bir yöntemi uygulamayı zorlaştırmaktadır. Yakın zamanlarda çalışkan öğrencilere bir üst sınıftan ders alma imkânı getirildi. Öğrencilere ders anlattırma/sunum yaptırma geleneksel yöntemi anımsatmaktadır.Kategori: Haberler