Memur Olanların Tekrar KPSS ile Atanma Şansı Var mı?

Devlet memuru olarak görev yapanların tekrar KPSS'ye girerek atama ihtimalleri nedir?Memur olan bir kişinin KPSS’ye girmesi için istifasına gerek yoktur. Memur, KPSS ile başka bir kadroya yerleştiğinde, yerleştirmenin yapıldığı kurum memurun çalıştığı kurumdan muvafakat isteyecektir. Muvafakat verilmesinin ardından da memur diğer kurumda göreve başlayacaktır. Ancak, kamu kurumları ihtiyaçları olduğu için genelde muvafakat vermemektedir. Bu halde de muvafakat verilmemesi yönündeki işlemin kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle dava açılmaktadır. Davanın nasıl sonuçlanacağı tarafların savunmasına bağlıdırMemurun KPSS’ye girmesi için istifa etmesine gerek yoktur. Ancak, istifa etmeyi düşünen memurların, istifasının kabulü ile başlayan memur olamamasına ilişkin sınırlamanın ilk ve son tarihini iyi hesaplaması gerekmektedir.

İstifada İlk Tarih657 sayılı Kanuna göre, bir memur eğer usulüne göre istifa etmiş ise 6 ay; usulüne uymadan istifa etmiş ise en az bir yıl geçmeden tekrar memur olamamaktadır. Buna bekleme süresi denmektedir.

Devlet memuru istifa isteğini yazılı olarak kurumuna bildirmektedir. Kurum, bu isteği bir ay içinde karar bağlar. İstifanın kabul edilmesine dair bir onay alınır. Bu onayda “ tarihinden geçerli olmak üzere çekilme isteğinin kabulü ” şeklinde bir tarih yer alır. Bu onay ilgili memura tebliğ edilir. 6 aylık ve 1 yıllık bekleme süreleri bu tarihte başlar.

İstifada Son Tarih HesaplamasıÖnce şu hususlara çok dikkat etmek gerekmektedir: KPSS’de üç önemli tarih vardır. Birincisi sınava girildiği tarih, ikincisi boş kadroların açıklandığı tarih, üçüncüsü ise yerleşen kişinin yerleştiği kurumca atamasının yapıldığı tarih. İstifa eden bir Devlet memurun, belirli bir süre yeniden memur olmamasına dair sınırlayıcı düzenlemenin son tarihi, yerleştirme yapılan kurumun atama onayındaki tarihtir.

Süreler Sadece Memurlar İçindir

Yukarıda yer alan tüm açıklamalar, sadece bir memur kadrosundan istifa edip başka bir memur kadrosuna geçecek olan memura ilişkindir. Bir memur, KPSS ile bir KİT’e yerleştiğinde (399 sayılı KHK’nın II sayılı cetveli) bu bekleme sürelerine tabi değildir. Direkt istifa edip KİT’deki sözleşmeli göreve başlayabilir. Zira belirttiğimiz üzere bekleme süresi sadece memurlar içindir.Aday, memur olarak çalışıyor olsun ve usulüne uygun olarak istifa etsin. İstifası 15.06.2014 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilsin ve ilgiliye tebliğ edilsin. Bu aday önlisans mezunu olarak Eylül 2014′deki KPSS’ye girsin. Kasım ayında ÖSYM boş kadroları açıklasın. Başvurular için de son gün 15 Kasım 2014 olsun. Yerleştirme sonuçları 28 kasım 2014′de açıklansın ve aday, Adalet Bakanlığı’na yerleşmeye hak kazansın. Adalet Bakanlığı’da 16 Aralık 2014 tarihinde kişinin atamasını yapsın.

Bu adayın istifasından sonra memur olamayacağı sürenin başlangıcı 15.06.2014′tür. Aday usulüne uygun istifa etmiş ise bu aday 16.12.2014 tarihinde yeniden memur olmaya başlayacaktır.

Yukarıdaki örneklemeye göre; 6 aylık sürenin son günün hesaplanmasında atamanın yapıldığı tarih yani 16.12.2014 tarihi esas alınacak ve adayın ataması yapılacaktır. Eğer Adalet Bakanlığı 14.12.2014 tarihi itibariyle atamayı yaparsa kişi 6 aylık süreyi doldurmadığı için atanamayacaktır.

657 sayılı Kanunun 92′inci maddesine göre bir memur iki defa istifa edebilmektedir. Üçüncü defa istifa ettiğinde, bu kişi bir daha memur olamamaktadır.

Kategori: Memur Atamaları