Memurlar İçin KPSS'ye Girme Sınırı Var Mı?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte memur adayları için bazı yenilikler de devreye girmişti. Bu yenilikleri buradaki yazımızda sizin için özetlemiştik. Bunlardan dikkat çeken bir düzenlemenin benzerinin Kamu Personel Seçme Sınavı ve bu sınava giren adaylar için de gelebileceği söyleniyor.Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile, “Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmü getirilmişti.Bu hüküm gereğince, EKPSS ile yerleşen personel, ancak hizmet sınıfı değişikliği yapma ya da mezun olduğu eğitim programı itibarıyla ihraz etmiş olduğu unvana ilişkin kadroya atanma kapsamında yeniden yerleştirmeye katılabilecek. Bunun dışında, aynı EKPSS sonucuna dayanarak başka bir kadroya yerleştirme yapılmayacak.

Memur olarak çalışanlar (engelliler) için merkezi yerleştirmeler kullanılarak yapılan yerleştirmelere sınır getirilmiş olması, benzer bir düzenlemenin de Kamu Personelli Seçme Sınavı sonuçlarına göre A Grubu kadrolara yerleştirmeler için de getirilebileceği ihtimalini akla getiriyor. Halen Kamu Personel Seçme Sınavında bir kişinin A grubu kadrolardan herhangi biri için kullandığı bir puanı A grubu başka kadrolar için de kullanması mümkün bulunuyor.Bu anlamda yapılabilecek bir yönetmelik değişikliği ile A grubu kadrolar dediğimiz kariyer mesleklerden birinde çalıştığı halde, aynı KPSS puanını kullanarak başka kariyer mesleğe yerleşmek isteyen personel için sınırlama getirilmesi ihtimali bulunmaktadır.