Nasıl bir üniversite?

Hasan Boynukara nasıl bir üniversite hayal ediyor? Yeni bir model keşfetmeye gerek yok ki. Dünya hangi model ya da modellerle uzayı keşfediyorsa, interneti buluyorsa, tıbbi cihazları, ilaçları, kısaca ileri teknoloji ürünlerini keşfediyorsa o modele dönüş… Artık daha çok öğrenci alalım ısrarından vazgeçmeliyiz. Öğrencisi olmayan bölüm ve fakülte sayısını azaltmalıyız.

Her bölüm ve fakülte için asgari giriş puanları belirlemeliyiz. Temalı üniversitelere dönüş yapmalıyız. Geçen gün paylaştığım bir konuyu burada da paylaşayım.On ayrı yerde on ayrı kimya ya da fizik bölümü yerine birkaç tanesini birleştirerek kimya ve fizik fakülteleri açabilir. Aynı şey mühendislikler için de geçerli; makine, inşaat, bilgisayar mühendisliği fakülteleri açabiliriz. Öğretmen yetiştiren bölümlerin müfredatını güncelleştirebiliriz.Fen, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültelerinin sayılarını azaltıp, giriş puanını yükselterek, hatta burs ve iş garantisi vererek, daha donanımlı, geleceğin bilim adamı ve araştırmacıları olacak öğrencileri eğitebiliriz. Meslek tanımları yapmalıyız. Fakülte mezununa pedagojik formasyon vererek öğretmen yapacaksak, niye öğretmen yetiştiren bölümler açıyoruz ki? Model? Uzağa gitmeye gerek yok, ülkemizde model oluşturacak üniversitelerimiz var, oralara bakalım.

Hasan Boynukara kimdir?1955 Adıyaman doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Adıyaman’da tamamladı. 1980 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1984’te Yüksek Lisans, 1988’de Doktora çalışmasını tamamladı.

1988’de Yardımcı Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2007 yılında Profesör olarak atandı. Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, East Anglia Üniversitesi (İngiltere), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi (Makedonya) ve İstanbul Aydın Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi.

Danışmanlıklar ve yöneticilikler yaptı. Ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler düzenledi. Değişik üniversitelerde; Fakülte Sekreterliği, Genel Sekreter Vekilliği, Bölüm Başkanlığı, Rektör Danışmanlığı, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık görevleri yaptı. YÖK - ÜAK Doçentlik Jürisi Belirleme Komisyonu ve TÜBİTAK - ULAKBİM’de editörlük gibi her düzeyde idari görevlerde bulundu.Ulusal ve yerel gazetelerde köşe yazarlığı, moderatör ve konuşmacı olarak televizyon programları yaptı. Son olarak 2012-2015 yılları arasında Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü. Halen aynı üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı yanında, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinde lisansüstü danışmanlıklar yapmaktadır. Basılmış beş kitap, iki çeviri kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 20 civarında derginin hakemliğini yürütmektedir.

Kategori: Haberler