Öğretim elemanı alım jürilerinde yeni düzenleme

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına alım jürilerinde bugün yayımlanan yönetmelikle düzenlemeye gidildi.

'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar hakkında Yönetmelik' 9 uncu maddesinde değişikliğe gidildi.Buna göre, daha önceden öğretim elemanı jürilerine asıl olarak seçilecek üç öğretim üyesi arasında mutlaka ilgili anabilim dalı başkanının olması şart koşulmuştur. İlgili anabilim dalı başkanı olmadığı takdirde, kadronun ilan edildiği bölüm başkanı görev alabilecektir.Kategori: Haberler