Öğretim görevlisi bekleme süresine tabi olur mu?

Öğretim görevlisi 657 sayılı kanuna tabi kadroya ilgili kanunda belirtilen süreye bağlı olmaksızın memurluğa alınabilirler.

Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Kendi isteğim ile görevden ayrılmam durumunda 657'e tabi kadrolara atanmam için beklemem gereken bir süre var mı ya da istifa ettikten sonra hemen atanıp göreve başlayabilir miyim?2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 'Öğretim elemanlarının sınıflandırılması' başlıklı 3 üncü maddede öğretim elemanlarının; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ile uzman çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluştuğu belirtilmiştir. Siz de bu kanuna tabisiniz.

657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmakta olanların görevden ayrılmaları durumunda ya da meslekten çıkarılmaları durumunda beklemeleri gereken süreler düzlenmiştir. Buna göre DMK'nın 97. maddesinde; 'Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar.'

hükmü bulunmakta olup, bu hüküm. sadece 657'e tabi olarak çalışmakta olanlara ilişkindir.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanuna tabi olarak çalışmanız sebebiyle görevinizden ayrıldıktan sonra her hangi bir süreye tabi olmaksızın atamanız yapılabilir.

Kategori: Haberler