Öğretim üyeleri için devam kayıt çizelgesi oluşturulabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi tıp fakültesindeki öğretim üyelerine, personel devam kayıt çizelgesi oluşturulabileceğine karar verdi. Ancak kararda, diğer öğretim üyelerinin, memurlar gibi değerlendirilemeyeceğine karar verdi.

Danıştay 8. Dairesi açılan bir davada öğretim üyelerine devam kayıt çizelgesi oluşturulup oluşturulamayacağıyla ilgili önemli bir karar verdi.Mahkeme heyeti, öğretim üyelerinin mesaiye devam konusunda diğer kamu görevlileri gibi değerlendirmelerine olanak olmadığına karar verdi.Ancak mahkeme, tıp fakültesi öğretim üyeleri için farklı bir karar verdi. Mahkeme, Tıp fakültesi öğretim üyelerinin akademik faaliyetlerinin yanı sıra, sağlık hizmeti sunumu yaptıkları, döner sermayeden kendilerine ödeme yapıldığı gibi hususları dikkate alarak, tıp fakültesi öğretim üyeleri için personel devam kayıt çizelgesi oluşturulabileceğine karar verdi.

Kategori: Haberler