Öğretmen adaylarının KPSS puanları neden düştü?Öğretmen adaylarının KPSS'de girdikleri branş testlerinde başarısızlıklarının nedenleri tartışılmaya başlandı. KPSS'nin yeterli olmadığını söyleyen akademisyen de var, eğitimin kalitesinin tartışılması gerektiğini dile getiren de var.ÖĞRETMEN adaylarının KPSS öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) gösterdiği 'başarı' tartışmalara yol açtı. Tıpkı üniversite sınavlarında olduğu gibi öğretmenler de fizik, kimya, biyo-loji ve matematik olmak üzere sayısal testlerde en düşük başarıyı gösterdi.

50 soruluk biyoloji testinin yapılma ortalaması 12.8 iken bu oran kimya ve fende 14.5 olarak kaydedildi. Biz de eğitimcilere nedenlerini sorduk.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yaşar ÖZDEN:SINAVDAN ÖNCE EĞİTİMİN KALİTESİYLE İLGİLİ SORUN VAR

SINAV geçerli ve güvenilir bir sınavsa 'Bu öğretmenler çok başa-rısız' diyebiliriz. Eğitim kalitesiyle ilgili birçok sorun var. Öğretilen mi soruluyor buna bakmak gerekiyor. Öğretmen yetiştirme işi ciddi bir iş. Finlandiya'da öğretmen olmak için 3 ayrı sınavdan geçiyorsu-nuz. Sınava başvuranların sadece yüzde 10'u öğretmen olabiliyor.

İyi öğretmen yetiştirmek istiyorsak seçimi de iyi yapmamız gerekiyor. Başımız ağrıyınca onu çözmeye çalışıyoruz. Hastalığı daha önce belirlersek tedavisini geliştirebiliriz.İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşan ŞİMŞEK:

KPSS'NİN PEDAGOJİK DEĞERİ YOK

KPSS gibi bir ucube yapının dünyanın bazı ülke-lerinde mezuniyet sonrası yapılan mesleki yeterlilik sınavlarıyla hiçbir benzerliği yok. 4 yıl üniversite okuyan öğretmen adayını KPSS gibi hiçbir pedagojik değeri olma-yan bir sıralama sınavına sokmanın tek amacı başvu-ranları sıraya sokmak. Böylesi bir sınavda tamamen ezbere dayalı, kıyıda köşede kalmış, tipik bir öğretmenin kişisel ve mesleki yaşantısı boyunca hiç işine yaramayacak konuları bulup soru haline getirmeniz gerekir. KPSS gerçekte 'Kim 500 Milyar İster' yarışmasın-dan çok da farklı değildir.Türk Eğitim Sen Başkanı İsmail KONCUK:

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE AKADEMİSYEN YOK

BU bir sıralama sınavı. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğrenciler diplomalarıyla sınava giriyor. KPSS'yi bir mezuniyet sınavı gibi değer-lendirmek bizi yanlış sonuca götürür. Diploma alanlar içe-risinde yeteri kadar konten-jan olmadığı için sıralama sınavı yapılıyor. Sorular zor. Öncelikle 'Bütün üniversi-telerde gerçekte iyi eğitim veriliyor mu?' sorusu cevap- landırılmalı. Hesapsız kitap-sız eğitim fakülteleri açılıyor. Açıyorsun; akademisyen yok. Kaliteli eğitim verilmiyor. Bu soruları hazırlamakla yükümlü olanlar doğru soru bile sora-mıyor. Şu an netlerin doğru hesaplanmadığı ifade ediliyor.

Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ali İlker GÜMÜŞELİ:

EĞİTİM FAKÜLTELERİNE TABAN PUAN

SİSTEMİN bir yerinde problem olduğunda bu her yere yansıyor. Bu durum orta-okuldan itibaren geliyor. Eği-tim sisteminde fen alanının gözden geçirilmesi gerekiyor. Türkiye'de 101 eğitim fakül-tesi var. Bunların hepsinin standardı da aynı değil. Üni-versitelerin birçoğunun kad-roları oldukça zayıf. İlkokul ve ortaokuldan gelen eksik-lik mezuniyete kadar devam ediyor. Ayrıca müfredat ve soruların arasındaki tutarsız-lığa bakmak gerekiyor. Ne öğretilip ne soruluyor, onu irdelemek lazım. Eğitim fakül-telerine taban puan getiril-mesi de gündeme gelebilir.

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Cansel GÜVEN:

2 BİN TL'YE FORMASYON VAR

BAŞARISIZLIK bir sonuç ama tek bir nedeni yok.

Temel eğitimden gelen öğrencilerimiz akademik anlarfıda olması gereken seviyenin altında. Üniversite kapısına gelen öğrencinin niteliğinde bir sorun var.

İşi öğretmen yetiştirmek olmayan fen-edebiyat fakültelerinden mezun olan öğrencilere 2 bin TL'ye formasyon verip öğretmen olmalarını istiyoruz. Bu öğrencilerin de alan testinde çuvallaması doğal. Öğretmen yetiştirme sistemimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Finlandiya'da çocuklar ortaokuldan itibaren öğretmen gibi yetiştiriliyor.

TED Başkanı Selçuk PEHLİVANOĞLU:

KONTENJANLARA SINIRLAMA GELSİN

ORTAYA çıkan gerçek-lerden bir tanesi öğretmen-leri genel sınavlarla almanın sıkıntılı olduğudur. Eği-tim fakültelerinin son 2 yılı KPSS'ye çalışmaya yöne-lik oluyor. Öğretmen ihti-yacı gitgide azalıyor. Eğitim fakültesi kontenjanlarına sınırlama getirilmeli. Atana-mayanlar ordusu yetiştirmeye gerek yok. Öğretmen niteli-ğini artıncı adımlar atılmalı. Bugün öğretmen niteliğinde sıkıntımız büyük. Öğretmen-lerin KPSS ile yerleşmesi eği-tim fakültelerinde aldıkları eğitimi yok etmektedir. Eği-tim fakültelerinden dereceyle ayrılanların KPSS'de kötü sonuçlar aldığını görüyoruz.

Kategori: KPSS ÖABT