Öğretmen alımına esas 119 sayılı karar değiştiTalim ve Terbiye Kurulu, öğretmen atamalarına temel oluşturan ve hangi bölüm mezunlarının öğretmen olarak atanabileceğini belirleyen 119 sayılı kararda değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğe göre Bilgisayar, Müzik, Okul Öncesi, İngilizce öğretmenliğine kaynak bölümlerde değiştirilmiş, medya okur yazarlığı ve trafik güvenliği dersinin hangi alan öğretmenlerince okutulacağı esasa bağlanmıştır. Ayrıca MEGEP kapsamındaki mesleki ve teknik eğitim alanları için yeni belirleme yapılmıştır. Son değişikliklikleri görmek için başlığa tıklayınız.Manşet spotunda Bilgisayar, Müzik, Okul Öncesi, İngilizce öğretmenliğine kaynak bölümlerde değişikliğe gidildiği belirtilmiştir. Ancak, TTK ilk kez önemli maddeyi esaslara geçici madde olarak koymuştur. Bu madde şu şekildedir:

'Geçici Madde 16- (Ek:17/09/2007 tarihli ve 155 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı) Bu Kararın yürürlüğe girmesi ile öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlara devam eden veya bu programlardan mezun olanların atanmalarına devam edilir.'

Bu madde 17/09/2007 tarihli TTK kararından mağdur olabilecek üniversite öğrencilerini koruma amaçlıdır. Bir başka deyişle, bu karar öncesinde öğretmen olma hakkına sahip iken, karar ile bu hakkı kaybeden şuan öğrenim görmekte olan üniversite öğrencileri veya mezunlar, öğretmen olabilme hakkına sahip olmaya devam edecektir.YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Daha önce 'Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği', 'Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /BilgisayarTeknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü(lisans)', 'Matematik-Bilgisayar Bölümü ve 'İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri' mezunlarının Meslekî ve Teknik Orta öğretim Kurumlarının Bilgisayar bölümlerine atölye ve lâboratuvar Öğretmeni olarak atanamayacakları hükme bağlanmıştı. Bu kısıtlama kaldırılmıştır.

2- Müzik Öğretmenliğine atamaya esas bölümler listesine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının koro bölümü mezunları eklenmiştir.3- Okul Öncesi öğretmenliğine atamaya esas bölüm mezunları arasında aylık karşılığı okutulabilecek derslerde ayrıma gidilmişi. Bu ayrım kaldırılmıştır.

4- İngilizce öğretmenliğine atamaya esas bölüm mezunları arasına 'İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)' eklenmiştir.