Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının Geliştirilmesi

26 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 2017 -2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalkınma Planları ve Hükümet Programlarında yer alan eğitime ilişkin hedeflere ulaşmada motivasyonları yüksek öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması, öğretmen adayı yetiştiren kurumların lisans programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğine yönelik YÖK'e gösterdiği hedeflere ilişkin ilk toplantı 6 Ekim 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Öğretmen Yetiştirme Lisans Programlarının GeliştirilmesiEğitim / Eğitim Bilimleri Fakültelerinin lisans programlarını güncelleme çalışmalarına, geçtiğimiz yıl 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde, eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinin öğretim üyeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmenler ile öğretmen adayı öğrencilerin katılımıyla 'Öğretmen Yetiştirmede Değişim ve Dönüşümler Ulusal Çalıştayı' adı altında başlanmıştır. Daha sonra, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de yapılan çalıştay ve toplantılarda konu üzerindeki çalışmalar devam etmiştir.Eğitim / Eğitim Bilimleri Fakültelerinin Lisans Programlarının, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki dünyadaki yeni gelişmeler yanında toplumsal ihtiyaç ve talepler de dikkate alınarak güncellenmesine devam edilmektedir. Yeni programların 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanması hedeflenmektedir.

Öğretmen Yetiştirmede Üniversite/Fakülte ve Okul İşbirliğinin GeliştirilmesiYÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN başkanlığında bazı üniversitelerin eğitim fakültelerinden öğretim üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen ön çalıştayda, üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullar arasındaki eğitim-öğretim ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarda mevcut durum ele alındı. Konuya ilişkin geleceğe dönük olarak atılabilecek adımlarla ilgili yeni fikirler masaya yatırıldı. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Strateji Belgesi'nde öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesine ve öğretmenlerin mesleki gelişimi konularında yer alan amaç, hedef ve eylem planları müzakere edildi. Bu çalıştayın ikincisinin 20 Ekim 2017'de yine YÖK'te yapılmasına karar verildi.

Daha Nitelikli Eğitim İçin Daha Nitelikli Öğretmenler

YÖK'te yapılan bu ilk çalıştaya, Elazığ Fırat Üniversitesi, Kars Kafkas, Amasya, Diyarbakır Dicle, Karadeniz Teknik, Bilkent, İstanbul Ticaret ve Atatürk Üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri katıldı.Toplantının açılışında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, konuyla ilgili olarak Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerden bahsetti. 'Daha Nitelikli Eğitim İçin Daha Nitelikli Öğretmenler' teması etrafında şekillenen toplantıda, Eğitim /Eğitim Bilimleri Fakülteleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullar arasındaki eğitim-öğretim ve mesleki gelişim konularında işbirliğini artırmak ve MEB Öğretmen Strateji Belgesinde yer alan amaç, hedef ve eylem planlarındaki YÖK'ü ve eğitim fakültelerini ilgilendiren konular müzakere edildi.

Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi ve Eğitim Fakülteleri ile Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullar arasındaki işbirliğini güçlendirme konularının ele alınacağı ve değerlendirileceği çalıştaylar, önümüzdeki haftalarda diğer eğitim fakültelerinden temsilcilerin katılımıyla devam edecektir.

Çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan öneriler, ileriki tarihlerde düzenlenecek Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin dekanlarının katılımıyla YÖK'te gerçekleştirilecek bir toplantıda tartışmaya açılacaktır ve konuyla ilgili yol haritası oluşturulacaktır.Kategori: Haberler