OHAL'de istifa eden akademik personel, 657'de yer alan cezaya muhatap olur mu?

A üniversitesinde öğretim üyesi iken B üniversitesindeki bir üniversiteye atanmaya hak kazandım. Güvenlik soruşturması bitti ve muvafakat alamadım. 'OHAL durumunda, usülüne göre istifa etmeyen memur bir daha herhangi bir devlet kadrosuna yerleşememek şartıyla, devlet memurluğundan çıkarılır.' denilmektedir. Bu durumda amirin istifayı kabul etmesinden başka çare yoktur. Amir istifaya kaç gün içinde cevap vermek zorundadır ve istifayı kabul etmezse başka yapılacak birşey varmıdır? B üniversitesitesindeki hakkım kaybolur mu?
İyi çalışmalar...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 96. maddesinde 'Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.' hükmü bulunmaktadır.

Ancak, öğretim üyeleri, '657 sayılı Kanuna tabi memur' değildir. Bu personel 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak görev yapan diğer kamu görevlisi kapsamında sayılmaktadır.Ayrıca akademisyenlerin aynı statüde üniversite değiştirmeleri 657 sayılı Kanundaki manada nakil sayılmamaktadır. Bir üniversitedeki görevlerinden ayrılıp usulüne (2547 sayılı Kanunun 23, 24, 25, 26. maddelerdeki ilan, şartlar ve sınavlar sonucunda) göre diğer üniversitede göreve başlamaktadırlar.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde; 'Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.' hükmü yer alsa da, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60/b maddesinde yer alan 'Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.' hükmü ile 2547 sayılı Kanunun 23, 24, 25, 26. maddelerde özel olarak düzenlendiğinden, öğretim üyelerinin istifaları ve aynı ya da başka üniversiteye atanmaları konusunda 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağını düşünüyoruz.

Kategori: Haberler