ÖSYM Aday İşlemleri Dilekçe Gönderme İşlemleri*** ÖSYM Aday İşlemleri Evrak Referans Numarası Almak için BURAYA TIKLAYINIZ*** ÖSYM Ana Sayfasına Ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

ÖSYM'ye Dilekçe Niçin Gönderilir?

Adaylar, 'yeniden belge çıkarılması, sınav sonuçlarının incelenmesi vb. ' isteklerini bildirmek için, ilgili sınav kılavuzlarındaki genel amaçlı dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak yaparlar. Belgegeçer ve e-posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinden edinecektir.Adayın (https://ais.osym.gov.tr) adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen veya yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM başvuru merkezlerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde yapılmalıdır.

 “Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği (https://ais.osym.gov.tr) İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

 Başvuru sırasında oluşturulan aday başvuru kayıt bilgilerinden “Eğitim Bilgileri” alanındaki resmî belgeye dayalı olan bilgilerde değişiklik isteği
 Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
 Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği
 Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği

ÖSYM Genel Amaçlı Dilekçe Gönderme Adresi Nedir

ÖSYM ana binaları Bilkent'te, YÖK binaları yanındadır. ÖSYM Ankara bürosu ise Çetin Emeç Bulvarı'nda, Yukarı Öveçler Mahallesi, 1290. Sokak, No: 2 adresinde yer almaktadır.

ÖSYM'ye, Ankara kent merkezinden İnönü Bulvarı, Eskişehir Yolu ve ODTÜ'nün batısından Bilkent'e giden bulvar izlenerek gidilebilir.

Adres: ÖSYM 06800 Bilkent / ANKARA
Telefon: 444 6796 (OSYM) (Çağrı Merkezi)

Evrak Referans Numarası Nasıl Alınır Görmek için Tıklayınız
ÖSYM Aday İşlemleri Dilekçe Örneği İndirmek için Tıklayınız