ÖSYM-KPSS 2018 Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?Kamuda çalışmayan tüm sağlık personelleri kendi branşına uygun olarak kadrolu veya sözleşmeli tüm personel alımlarına başvurabilir.Aşağıdaki adaylar 2018/1 alımlarında tercih yapamaz:1- Sınava girdiği öğrenim düzeyinden mezun durumda olmayanlar tercih yapamaz. Örneğin, lise düzeyinden giren bir aday okul bitmeden tercih yapamaz. lisans ve önlisans mezunları için de aynısı geçerli.

2- Bütünleme sınavlarına kalanlar tercih yapamaz. Bazı üniversitelerin bütünleme sınavları ile beraber aday mezuniyet tarihi temmuz sonrasına sarkmaktadır ve bu adayların tercih yapması mümkün değildir.3- Yaz stajı olanlar tercih yapamaz. Hemşirelik gibi okul bitiminde staj yapan ve diplomasını geç alan bölümlerden mezun olanlar 2018/1 alımlarında tercih yapamaz.

Bakaya kalanlar tercih yapamaz

Devlet Personel Başkanlığının resmi web sitesinde yer alan bilgiye göre bakaya durumunda olanlar KPSS yerleştirmelerinde tercih yapamazlar.Sözleşmeli sağlıkçılar Kadrolu alımlara başvurabilir mi?

Kadrolu memur ve sağlıkçı alımlarına kamuda bulunan bütün sözleşmeli personeller başvurabilir.

Memur Kişiler Tekrar Memur Kadrolarına Tercih Yapabilir mi?Memur bir kişi; bir memur kadrosunu tercih eder ve atanırsa, bu kişi o kadroya ancak kurumlar arası muvafakat ile geçebilir. Çalışılan kurum muvafakat vermez ise bu kişinin diğer bir kuruma geçmesi mümkün değildir.

Kamuda Sözleşmeli Olarak Çalışanlar Kadrolu Pozisyonlara Tercih Yapabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan personel kadrolu alımlara başvurabilir. Ataması yapılması halinde bağlı bulunduğu kurumdan istifa edip yeni kadrolu kurumuna başvurabilir.

Kadrolular, Sözleşmeli Alımlara Tercih yapabilir

Sağlık Bakanlığı kadrolu olarak görev yapan personel, sözleşmeli pozisyonlara tercih yapabilir.

Kadrolu Memurluğa Ataması Yapılanlar ve Gitmeyenler de Durum Ne Olacak

KPSS kadrolu alımlarına Ösym tarafından yerleştirilmesi yapılıp bu kuruma başlamayanlar, bu kpss puanı ile;bir sonraki kadrolu KPSS tercih işlemlerine başvuruda bulunamazlar. Tercih yapıp atansalar bile kurumlarına başlatılmazlar.

O yüzden kadrolu alımlara tercih yaparken gitmeyeceğiniz yere tercih yapmanız sizi zor durumda bırakabilir.

Peki bir önceki sözleşmeli alımda tercih yapıp yerleştirilen ancak gitmeyen personelin tercih hakkı var mıdır?

Kpss alımlarıyla sözleşmeli personel boş kadrolarına yerleşip atanan ancak bazı sorunlardan dolayı bu pozisyonlara gitmeyen personelde tekrar tercih yapabilirler. Bu kişiler aynı zamanda kadrolu memur alımınada başvurabilirler.

Kadrolu Atamalarına başvurup atanan sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli alımına başvurabilir mi?

Sağlık Bakanlığı veya başka bir kurumda kadrolu olarak görev yapan personel, sözleşmeli pozisyonlara tercih yapabilir.

Bağlı bulunduğu kurumunda istifa edip; kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları seçerse muvafakata gerek yoktur. Bu halde istifa edip Sağlık Bakanlığı kurumuna geçebilir. Bu soruyu ayrıntılı olarak açıklamıştık Cevap için Tıklayınız

4/B sözleşmeli personeller, Sözleşmeli Alımlara Tercih Yapamaz
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımında boş kadrolara atama yapacaktır. Sözleşmeli personeller, sağlık bakanlığının yaptığı alımlara başvuramazlar.

Sağlık Bakanlığında sözleşmeli olarak çalışan personeller; istifa edip 1 yıl beklemediği sürece Sağlık bakanlığının Kpss sözleşmeli personel alımlarına başvuramazlar.

Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususlara dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KPSS Tercih Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

KPSS tercihlerinde adaylar nelere dikkat etmeli?

1- KPSS atamalarında yaş şartı var mıdır? 55 yaşındaki bir kişi KPSS B Grubu kadrolara yerleşebilir mi?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 3'üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler. Dolayısıyla 55 yaşındaki birisi de KPSS B grubu kadrolara yerleşmesi halinde memur olarak atanabilir. Ancak, bütün adayların yerleşecekleri kadro veya pozisyonların özel şartlarına bakmaları gerekmektedir.

2- Hangi kurumlar tercih edilmeli

Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların tercihinde; nakil imkanları (yani farklı illerde birimleri olmadığı için) kısıtlı olduğu için belediyeler ve üniversiteler en son tercih edilmelidir. KİT'ler ücret açısından tercih edilmeli ancak, bunların başka kurumlara nakil imkanının olmadığı unutulmamalıdır. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MEB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar ise değişik illerde birimleri olduğu için bu kurumlara tercih önceliği verilmelidir. Üniversiteler ve belediyelere yerleşenlerin nakil sorunu yaşaması kaçınılmaz olduğu için buralar en son tercih edilmelidir.

4- Engelli adaylar tercihte bulunursa ataması yapılır mı?

Engelli adayların, kamu kurum ve kuruluşlarının bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmelerine yeşil ışık yakılmıştır. Ancak, kılavuzda bu ifadelere yer verilmekle birlikte engelli olan adayların tercihte bulunmamalarını öneririz. Çünkü, kamu kurumları yerleşen adaylardan atamaya esas belgeleri isteyecekler ve bu belgeler arasında da sağlık raporu veya sağlık kurulu raporu bulunmaktadır. Bu raporlarda engel durumu % 40 ve üzerinde olanların atamaları yapılmayacaktır. Daha önce birçok kamu kurumu yerleşen engelli adayları bu gerekçeyle atamamıştır. Mağdur olmak istemeyen adaylara bu durumu önemle hatırlatmak istiyoruz.

5- Kılavuzdaki derece ve kademeler ne anlama geliyor?

Kılavuzda, bazı kadroların yanında GİH, THS, SHS gibi kısaltmalar ve 9, 8, 7, 6 ve 5. dereceler bulunmaktadır. Adayların tercihlerini yaparken bu ayrıntıya hiç dikkat etmemesi gerekmektedir. Sınıf belirtilmeyen ve derecesi olmayan pozisyonlar KİT'leri ifade etmektedir. GİH Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nı, TH Teknik Hizmetler Sınıfı'nı, SH Sağlık Hizmetleri'ni ifade etmektedir.

Dereceler: Derece, memuriyete giriş derecesidir. Bu detay, tamamıyla teknik bir düzenleme olup, adayları ilgilendirmemektedir. Bu nedenle tercih yapılırken derece hususuna hiç dikkat edilmemelidir.

6- Şu an bir kurumda memur olarak çalışmaktayım. 2018/1 KPSS tercih kılavuzunda yer alan hangi kadroları tercih edersem muvafakata gerek yoktur?

Memur bir kişi 2018/1'de yer alan başka bir memur kadrosunu tercih eder ve yerleşirse, bu kişi o kadroya ancak kurumlar arası muvafakat ile geçebilir. Çalışılan kurum muvafakat vermez ise naklen atanılması mümkün değildir. Eğer memur kişi kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları (Kılavuzda sınıfı bölümü boş olan kadrolar sözleşmelidir.) seçerse muvafakata gerek yoktur. Bu halde istifa edip geçebilir. Aynı durum şu an sözleşmeli olup, memur kadrosunu tercih edecek adaylar için de geçerlidir.

7- Hangi KPSS puanları, sınavları ve türleri geçerlidir?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığı'nın 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Ayrıca, yerleştirmede 70 puan barajı yoktur. Yine adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, ilgili tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

8- Tercih işlemleri nasıl yapılacak ve ne zaman sona erecek?

Adaylar tercihlerini Haziran - Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri Temmuz 2018 gecesi, saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

9- Kadro veya pozisyonun karşısında birden fazla şart varsa ne yapılacak?

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar' başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

10- En fazla kaç tercih yapabilirsiniz?

En fazla 30 tercih yapılabilir. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

11- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alanlar tercih yapabilir mi?

Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilen kişilerin memuriyetlerine hiçbir şey olmadığı gibi bunların memur olmalarına da engel bulunmamaktadır. Yani 657 sayılı Kanun'un 48-A/5 bendinde yer alan memuriyete engel suçlardan dolayı mahkûm olan bir kişi hakkında adli yargı mercilerince verilen mahkûmiyet kararının hüküm kısmında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişse bu kişiler memur olabilirler.

12- Askerlik görevini yapanlar ve tutuklular nasıl müracaat edecekler?

Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

13- Adaylar tercih yapacakları kadroların karşısındaki şartlara ne zamana kadar sahip olmak zorundadır?

Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

14- Birden fazla diplomaya sahip olanlar hangi öğrenim düzeyinden tercih yapacaklar?

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.