ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2018 Önlisans

ÖSYM KPSS Tercih Robotu 2018 Önlisans İndirmek için TıklayınızÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2018 Önlisans İndirmek için TıklayınızÖSYM KPSS Tercih İşlemleri 2018 Önlisans Gerçekleştirmek için Buraya Tıklayınız

ÖSYM'nin Ekim 2018 tarihinde uygulamaya aldığı ÖSYM KPSS 2018 Önlisans Sınavının Sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından adaylar için yeni bir dönem olan KPSS Tercih süreci başlayacak,Peki,ÖSYM KPSS Önlisans Tercih Kılavuzu 2018 Yılı itibariyle hangi tarihte açıklanacak? Adaylar,ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2018 Önlisans başvurularını kılavuzda belirtilen bilgiler doğrultusunda yapacaklar. ÖSYM KPSS Önlisans Tercih Kılavuzu 2018 bilgileri ilgili tarihler arasında ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr/) internet adresinden edinilebilecektir.Yine adaylar ÖSYM KPSS Tercih Kılavuzu 2018 Önlisans İşlemlerini ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr/) internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirebileceklerdir.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME 5.1 B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans ile ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan 2018-KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin İnternet adresinden adaylara duyurulacaktır.Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

DİKKAT: Adaylar tarafından ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığından, lisans/ön lisans düzeyinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan/alınacak alan/program denklik/eşdeğerlik kararları, tüm ilgililere duyurulabilmesi için, muhakkak suretle KPSS tercih işlemleri başlangıç tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih işlemleri sırasında veya sonrasında bildirilecek denklik/eşdeğerlik kararları, bir sonraki tercih işlemlerinde dikkate alınacaktır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRMEAdaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye İnternet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına İnternet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.